Gymnasielærer

Gymnasielærer ækle humlebi
Har altid drømt om at blive gymnasielærer eller lærer ved et universitet. Hvad er jeres erfaringer med disse stillinger? Hvordan ser en normal arbejdsdag ud og hvordan forbereder man sig?

Bummelum. Naturvidenskabelig? sbrander
Efter i et år have siddet på og kukkeluret i et kontor på HCØ har jeg observeret lidt om hvad det vil sige at være underviser på naturvidenskabeligt fakultet.
Generelt skal du bruge en masse tid på at forske. Hvis du har et godt renome, er det ikke nødvendigvis dig selv der udfører arbejdet, men frivillige studerende der vil arbejde for dig i forbindelse med projekt arbejder /afhandlinger. (Det er her jeg kommer ind i billedet.) I så fald bruger du tiden på at læse litteratur, skrive artikler, søge penge og forberede nye eksperimenter. Du skal undervise for at være ansat ved universitetet, og på min afdeling har det betydet at hver PdD/lektor/proffessor har undervist i et eller to kurser i løbet af et helt år. I undervisningsperioden vil de normale forskningsbeskæftigelse blive lagt helt eller delvist til side og i stedet vil tiden bruges på forberedelse, gennemførelse af undervisning og vejledning af fortabte studerende der ikke kan følge med.

Derudover er der: lange arbejdsdage, sikkerhed i ansættelsen, høj grad af fleksibilitet og man tilrettelægger selv sin arbejdsgang.

Hmm M35Kbh
Jeg tror det er en meget blandet fornøjelse at være gymnasielærer i dag pga. reformen som medfører en masse kaos, herunder at rektorerne nødigt ansætter folk i andet end årsvikariater, hvis de kan slippe af med det. Hvis du er uddannet indenfor matematik eller fysik er det dog mit indtryk at du har endog meget gode muligheder for fast job.

Der bliver masser af ledige stillinger om få år i sektoren, da man ikke uddanner nok gymnasielærere til at følge med de kommende årgange - sædvanlig mangel på langtidsplanlægning.

Jeg har søgt en del stillinger i foråret/sommeren og fået afslag på dem alle. Flere hundrede ansøgere..

Se dette link for flere oplysninger om gymnasiejobbet. Grundlønnen er f.eks. ølle 17.000 det første år.

http://debat.sol.dk/show.fcgi?category=2&conference=47&posting=609539&view_mode=flat