Hader Matematik.........HJÆLP!!!!!

Hader Matematik.........HJÆLP!!!!! Lorentsen
Jeg skal løse denne her opgave. Og JEG KAN IKKE FINDE UD AF DET!!!!!


Ja, jeg er virkelig desperat!!!!!!!

Trykket i atmosfæren, målt i atm, som en funktion P af højden h, målt i km, over jordoverfladen er bestemt ved:
P=(1/2)^(h/5)
Volumen af en idealgas er ved konstant temp. omvendt proportional.

a) Opskriv et regneudtryk for volumen V af en idealgas som funktion af højden h, når volumen af jordoverfladen er 2 L.

Jeg vil gerne løse opgaven ud fra P = k/V, fordi det er udtrykket for omvendt proportionalitet. Men hvordan!!!!!!

Pleeease........Please jeg har virkelig brug for hjælp.

Jeg forstår da godt Regnetumpen
-hvis det der stykke pisser dig af.
Jeg håber sørme ikke der er meget af den slags i din hverdag, og det er noget du kan dumpe i dit studie på.
Rigtig, rigtig held og lykke med det, jeg er stået af..............

prøv her Anonyms
www.kandu.dk Du skal godt nok optjene points for at kunne stille spørgemål. 20 point per 1. indlog per døgn. I længden kan det blive til et par. Men prøv engang. Inden parykken rygger fra rødglød til askegråt. [;)]

Hader du virkeligt matamatik..? matematik mester
GODT! Så prøv at beregn den 7. rod af den 5. rod af den 3. rod af 8 x kvadratroden af 7 i 25. potens divideret med 1 i -7 potens :-D

Og du får en ORDENTLIG krammer!

Nemt nok elsker matematik
At volumenet V er omvendt proportional med trykket P betyder at

V = k/P

hvor k er en eller anden konstant

Dette kan vi lige omforme til

P = k/V

som du vist også har fundet.

Dette indsætter vi i udtrykket for trykket P(h):

k/V(h) = (1/2)^(h/5) <=>

V(h) = k * (1/2)^(-h/5)

Konstanten k er således givet ved

k = V(h) * (1/2)^(h/5)

V(0) er givet til at være 2 L, så vi kan finde k.

k = 2 * (1/2)^(0/5) = 2

Udtrykket for V(h) bliver således

V(h) = 2 * (1/2)^(-h/5)

Orhhh Lorentsen
1000 tak skal du have. Det var lige hvad jeg havde brug for.
Og ja sådan noget fylder en del af min hverdag, mat på A niveau!
Du er bare den bedste!!!!!!!!

Det er da nemt nok. Lorentsen
Jeg regner den bare baglæns! Må jeg så få en krammer?

Hader Matematik.........HJÆLP!!!!! Anonym
matematik er lort det er der væreste på jorden

Hader Matematik.........HJÆLP!!!!! Treelink
Genoplivede du lige en 2 år gammel tråd for at fortælle os det? ;)