han bollede sin soster

han bollede sin soster chok
Forleden dag var jeg sammen med min kammerat hjemme hos ham..

Lige pludselig fa ldt snakker selvf ølgelig p å
Sex..

Jeg spurgte ham hvem der den bedste han havde bollet..

Og han svarede min s øster.. jeg blev helt chokeret..

Og svarede at han skulle tage sig sammen. Og at man ikke snakkede s ådan om sin s øster.. han kikkede p å
Mig og svarede at han mente det..


Hun kikkede bare p å ham og begyndte at grine
og svarede. Jo..

s å spurgte han hende o
m han ikke var god og hun svarede jo, og spurgte om hun ikke ogsa var god..

er de ikke syge i hovedet..

eller er det bare mig..

han g år i seng med sin egen s øster..

og det skal lige siges at han er 20 og hun 17..

det skal lige siges at hun ser pisse godt ud