har dit barn DAMP eller Asperger

har dit barn DAMP eller Asperger mor!!!!
Så vil jeg MEGET gerne have dig til at svare på et enkelt spørgsmål: Fik du pethidin under fødslen? Jeg vil meget gerne have svar fra både dem der gjorde og dem der ikke gjorde, blot jeres barn har diagnosen DAMP, ADHD eller Aspergers Syndrom.
Jeg fik selv pethidin ved min første fødsel og min søn har diagnosen Aspergers Syndrom ( stillet i 1994). De 3 efterfølgende fødsler fik jeg ikke noget og ingen af dem fejler noget. Jeg har personligt kendskab til 14 familier hvor et barn har diagnosen DAMP, ADHD eller Aspergers Syndrom og i alle tilfælde har moderen fået pethidin under fødslen. Det er jo tankevækkende så mange næsten ens diagnoser der er dukket op i kølvandet på den rutinemæssige brug af pethidin til fødende kvinder - ligesom det er tankevækkende at man i de sidste par år er gået væk fra at bruge det! Er der noget vi forældre ikke har fået at vide?

Pethidin Josette
får man det ved epiduralblokade? El. i hvilken forbindelse får man det?
Jeg har fået epiduralblokade, men ved faktisk ikke, hvilket smertestillende middel der blev brugt.
Rystende oplysninger.. men nyttige.
Tak for det. :o)

Ja,man søger jo svar anonym idag
når man har et barn med handicap,men altså,nu spørger jeg så lidt naivt og måske,dumt
kan man få et handicap,ved en enkelt gang at have indtaget medicin,er det så hurtigvirkende?
Ja,selvfølig er det et lille pus,og det er da forfærdelig hvis det er tilfældet,det lyder bare så vildt

Sammenhæng? miss-mee
Så vidt jeg har forstået er diagnoser som fx asperger, ADHD, autisme og Tourettes syndrom langt hen ad vejen arvelige, men derfor kan de jo måske godt udløses fx brug af Pethidin.

Jeg har en datter med TS og ja, jeg fik Pethidin under fødslen, men i hendes fars familie er der også flere eksempler på TS. Jeg har også en datter uden TS og fik ikke Pethidin under den fødsel, men hendes fars familie er også fri for diagnoser af den art, så om der er hold i teorien??

Faktisk troede jeg, at man var på vej væk fra Pethidin pga. de respirationsproblemer stoffet kan give hos den nyfødte?

...mee:-)

pethidin mor!!!!
gav man rutinemæssigt fødende hvis man "skønnede at der var mere end 4 timer til fødsel og vurderede at den fødende trængte til hvile". Det er et morfinpræparat. Jeg fik pethidin ca 12 timer før jeg fødte og min søn var så påvirket at han måtte have modgift.

selvfølgelig mor!!!!
har ikke alle som har fået pethidin, fået børn som er skadede. Risikoen ved pethidin er, at hvis man ikke tåler det så nedsættes respirationen (vejrtrækningen) væsentligt hvilket kan føre til iltmangel hos patienten - i dette tilfælde den fødende. Hvis moderen har iltmangel skal der ikke meget fantasi til for at forestille sig hvordan barnet, som jo i forvejen er under voldsom påvirkning af fødselsforløbet, påvirkes. Jeg er sådan set ikke fokuseret på at finde en årsag til min søns handicap - det har jeg forlængst accepteret og det har han også selv. Han er i øvrigt meget velfungerende. Men jeg synes det er chokerende hvis der er en sammenhæng imellem det stærkt stigende antal børn og unge med udviklingsforstyrrelser og brugen af pethidin.

jeg skal vist Josette
lige hjem og checke fødselsjournalen, for jeg fik noget beroligende/at sove på 1. gang, da de mente, der ville gå lang tid, inden jeg fødte. Det gjorde der ikke, men det er en anden sag.
Tak. Josette

mit barn har DVD www.cchr
...

Enig... Rappendullen
Jeg vil give dig ret i, at det virker en lille smule mistænksomt, med så mange sammenfald af diagnosen DAMP og brugen af Petidin ifm. fødsler.

Har fundet dette på www.lmk.dk om Petidin:

Graviditet
Ingen meddelelser om teratogen effekt. Risiko for neonatal respirationsdepression og bradykardi i godt 4 timer efter indgift. Kan anvendes under graviditet og fødsel, men kun under tæt obstetrisk kontrol.

Jeg vil dog så også sige, at fordi et barn har fået diagnosen DAMP eller ADHD, så er det ikke altid det samme som, at barnet rent faktisk HAR den sygdom/lidelse.
Skoler og skolepsykologer er særdeles glade for, at stemple fysisk aktive børn med diagnosen DAMP/ADHD, ganske simpelt af den årsag, at div. lærer og pædagoger ikke kan håndtere aktive børn, og så er det jo nemmere, at give forældre/barn/børn "skylden"!

Det ses desværre meget tit, at mange børn fra den samme skole, kommer til skolepsykolog, som efterfølgende henviser barnet til psykiater for at få stillet diagnosen DAMP/ADHA....
Alt sammen KUN fordi vi har for dårligt uddannet/rustet pædagoger/lærer!

stakkels dig mor!!!!
håber ikke det er lige så problematisk som de udviklingsforstyrrelser jeg taler om. Tak for et seriøst og uddybende svar!

Der skal mere til fru Nielsen
end det at være hyperaktiv, for at få diagnosen Damp, ADHD m.v. Man skal opfylde flere kriterier, som bla, udtalt rastløshed, manglende overblik m.v.
Så jeg synes, du er lidt for langt fremme i skoene i din kritik af det pædagogiske personale.

du har ret mor!!!!
kært barn har mange navne og børn som ikke kan sidde stille er i overhængende fare for at få en diagnose. De kriterier som var gældende for diagnosen Aspergers Syndrom i 1994 er også blevet udvidet ganske betydeligt siden. Det er såmænd heller ikke selve diagnosen jeg er interesseret i men nogle sammenfald i adfærdsmønstret hos disse børn og unge. Faren ved pethidin er jo iltmangel og et barn under fødsel er i forvejen udsat. Kan de senere "problemer" skyldes en mindre hjerneskade som følge af iltmangel på grund af pethidin - evt overfølsomhed for præparatet hos moderen?

Pethidin Rosalia
Jeg fik ikke Pethidin under fødslen af min søn, der er 31 og Asperger. jeg fik hverken epiduralblokade, pudentusblokade eller andet. Min søn ligner nærmest en kloning af min bedstefar, så der er for mig ingen tvivl om, at han er arveligt belastet. Desværre er der i vort velstrukturerede samfund (hvor man IKKE KAN klare sig uden omstillingsparathed og uddannelse) stadig mindre rum for det anderledes. Derved bliver aspergere, DAMP og i det hele taget "diagnose-mennesker" langt mere synlige. Men bevares, det sætter jo en naturlig bremse på nye tilfælde af de arvelige "defekter", når man fra samfundets side gør tilværelsen besværlig, for så bliver det også besværligt at få et parforhold til at fungere. Derved hindres formeringen. Så egentlig er vi vel på den vej, der hedder: "Jagten på det perfekte barn"

Min søn har asperbergers glyco-gorm
Men jeg tror ikke min kone fik noget beroligende/bedøvende før fødslen. Til gengæld virkede hans læber blå lige efter, så der blev lagt en iltslange hen til ham et stykke tid.

jeg fik vestimulerende piller carmenfreya
men ved ikke hvilket middel de bestod af.

fik dem fordi jeg gik godt 3 uger over tid.

Fostervandet var grønt, så han har sikkert ikke haft det helt godt den sidste tid.

Men ud over det, så hælder jeg mest til at hans Asperger er pga arvelighed

Han er nr 2 og min datter har ikke Asperger

i øvrigt er han så tæt på hvad man vil kalde normalt der hvor han er nu i sit liv. Så man skal kende ham godt for at opdage det

Kærlig hilsen
Carmen, der af og til spekulerer på om man reelt dianostiserer for meget ??

overdiagnosticering Rosalia
Jeg er sikker på at man diagnosticerer for meget - jeg kan IKKE se Aspergers syndrom som en sygdom, men mere som en personlighedsstruktur. Det handler om at vi skal være ens alle sammen - så ens som muligt. Konformitetskravene har aldrig været større

Helt enig :o) carmenfreya
Var det en sygdom kunne det i mange tilfælde helbredes. Asperger kan ikke helbredes, men man kan lære at leve med det på en god måde således at man får et lige så godt liv som alle andre. Det kræver blot at omgivelserne accepterer at vi alle hver i sær er unike personligheder, som ikke kan presses ned i forudbestemte kasser.

Jeg betragter heller ikke min søn som syg, men som en person med en anderledes personlighed som er lige så rigtig og værdifuld som alle andres.

Men Asperger kan såmænd godt være et handicap alligevel. Og eftersom det i mange tilfælde ikke kan ses, ja så kan det godt føles rigtig svært at være til, både for personen selv, og for omgivelserne da de ikke altid forstår hinanden.

Kærlig hilsen
Carmen

svar om børn med DAMP Pia B.
Min søn er 14 år og jeg fik ingen medicin før eller under fødslen. Jeg tror at DAMP er en fejlkodning i hjernen og det kan Petidin ikke være årsag til.
Som sygeplejerske har jeg mødt mange forældre til disse dejlige og til tider besværlige børn.
Der er ca. 5 børn ud af 20 der har en eller anden for for DAMP, så det er ret almindeligt.
På de store nationale og internationale konferencer er alle fagfolk enige om, at ingen kender den egentlige årsag.
Derfor gælder det om at se fremad og få det bedste ud af deres liv.

er der petidin i epiduralblokade Pia B.
NEJ

Jeg fik pethidin Endnu en mor
Og mit barn er nu 14 år og særdeles velfungerende.

Lettet Josette
Pyha jeg fik ikke pethidin.

Aspergers Syndrom Vilma
Nej, fik ikke medicin eller andet under graviditeten. Holdte mig fra alt - selv almindelig hovedpinepiller.
Mit første barn - en dreng på nu 7 år har diagnosen Aspergers Syndrom, men det er helt tydeligt arvet fra hans far. AS er arveligt, - ikke noget man får af medicinering. Det er jo en dysfunktion i hjernen, som man fødes med. Genetisk arveligt.
Mennesker er ikke ens. Og naturen går sin gang. Ikke alt skal absolut skyldes fejlmedicinering eller -vaccination.
Verden er forunderlig.:)

PS! mor!!!!
Jeg vil godt uddybe mit indlæg lidt.
Jeg er på ingen måde ude efter nogen at "give skylden" for mit søns handicap. Jeg er heller ikke opfyldt af selvmedlidenhed og ude efter andres ynk.
Min søn er snart 17 år og yderst velfungerende med sit handicap. Han har selv fuldt ud accepteret og forstået sit handicap. Så meget at han overvejer at melde sig som kontaktperson til andre familier med et barn/ung som står i den situation at skulle erkende at handicappet er en realitet. For det ER et handicap. "En gennemgribende udviklingsforstyrrelse" med de begrænsninger, men så sandelig også glæder det medfører. Jeg elsker min søn overalt på jorden og ønsker ham ikke anderledes. Og selvfølgelig skal der være plads til små afvigelser, såvel som store, i vores samfund.
Mit ærinde er at prøve at finde ud af om brugen af pethidin i en (betænkelig stor) del tilfælde kan have medført mindre hjerneskader som følge af iltmangel. Selvfølgelig findes der masser af velskabte børn hvor moderen har fået pethidin, ligesom der findes børn med samme adfærd hvor moderen ikke har fået pethidin.
Jeg ved at der findes mange forskellige diagnoser hos børn med en anderledes adfærd, og jeg ved at en del diagnoser stilles udelukkende fordi det er det nemmeste.
Jeg under mig lidt over den undertone af løftet pegefinger som ligger i enkelte indlæg. Mit spørgsmål er stillet ud fra en mistanke om at der evt. kan ligge noget medicinsk til grund for en del af diagnoserne og kan man ikke acceptere min tankegang så kan man jo bare undlade at svare.
Men jeg takker mange gange for de mange seriøse svar.

min søn har asperges med ADHD Zabrina
Hej
Min søn har lige fået diagnosen Asperges med ADHD og jeg har ingen former for medecin eller smertestillende fået verken under fødslen eller under graviditeten

ikke pethedin moster grethe
- men jeg havde meget tidligt i graviditeten en meget voldsom influenza med høj feber i næsten 2 uger. Der er lidt spredte meninger om det kan have betydet noget.
Til gengæld er der autisme i familien, så mon ikke det er der det kommer fra i vores tilfælde.

kommer i tanke om moster grethe
at jeg fik pethidin i 8. måned da jeg var gravid med min datter, - men hun er absolut ikke asperger.
Mon ikke det er pga faren for misbrug, at man ikke gerne bruger pethidin. Jeg kan stadig huske, at jeg lå og overvejede, om jeg skulle simulere lidt mere syg for at få et skud mere, så skønt var det at svæve rundt under loftet!