har du husket ægtepagten!

har du husket ægtepagten! sidste udkald.
Fra den 1 Januar 2007. er det slut med fælleseje i ægteskabet.Med mindre man har skrevet ægtepagt. i ægtepagten skal der øverst stå, hvem man er ens cpr.nr. Hvor man bor, om man er myndig, og hvornår man indgik ægteskab,(gælder begge parter).under det kan man f. eks skrive kapital, ratepensioner og alle andre pensioner, dyrtidsfond, skal med virkning fra d. 1/1 07. fortsat indgå i deling af fællesboet ved skifte i anledning af separation, skillesmisse eller bosondring. ægtepagten skal underskrives af begge parter, og for god ordens skyld, godkendes af en advokat. Specielt papir købes i boghandlen, tinglysningsafgiften er 1400. kr. Advokat salær er varierende men typisk ca. mellem 3-5000.kr

Har skrevet særeje til børnene. anonym
Jeg har ikke ægtepagt(skilt)men lavet særeje til mine børn,således at deres ægtefælle ikke kan rende med det som mine børn arver efter mig,og som tilhører dem.Det er en god ting at få orden i den slags,for man ved jo aldrig hvad der kan ske.

særeje, arv sidste udkald
Det du skriver er akkurat lige så vigtigt! og det er der måske også nogle som glemmer i forbifarten. Lige så vigtigt er det i ægtepagten , at få tilføjet det, som man selv har taget med ind i ægteskabet :-). Gælder såvel mænd, som kvinder. Men især kvinderne og dem er vi jo mange af!, Skal tænke på sig selv og børnene, midt i sorgen over det, at skulle splitte et ægteskab op. Ligeledes er det, med forsikringerne. Er kvinden? medtaget, som forsikrings modtager i tilfælde af mandens død, m.m.

EU reglerne gælder stadigvæk Bimmer ILP
Hvis der ikke er en ægtepagt, så er der
stadigvæk fælleseje.

Advokaterne vil gerne tjene en masse
penge, og har lavet denne opreklamerede
hændelse i medierne.

De nye regler skyldes, at de offentlige
pensioner ikke skal deles med ægtefællen.
Hvis en ægtefælle har en offentlig pension, så
skal den anden ægtefælle ikke længere dele
kapital- og/eller ratepensionen.

Stop al den opreklamerede information.

Advokater og bankrådgivere er et fed Bimmer ILP
De er sælgere, der skal tjene penge til deres virksomhed. Dette bevirker, at de ikke altid
tjener kunden interesser objektivt.

En billigere løsning Bimmer ILP
http://www.dr.dk/DR1/Rabatten/Indslag/2006/0926092324.htm

er ikke opreklameret information. sidste udkald
Næh du, det er fakta! der er ingen grund til at ikke , at få ægtepagten på plads for ægtefolk. det vil være synd og skam , at kvinderne og måske nogle få mænd, går ''blinde'' ind i det nye år i den tro , at alt er ved det gamle. Det er det bestemt ikke! Rådet er , at få skrevet den ægtepagt nu.

dulgte motiver? sidste udkald
Man kan gå ind under den danske advokatstand, og sikre sig at den pågældende advokat har en godkendt bestaltning, samt kan varetage kundens behov ud fra det pågældende ønske, i dette tilfælde f.eks en ægtepagt. gebyerne er, som jeg tidligere skrev variable, så derfor er det en god ide , at kigge sig godt for med hensyn til priser. Da al kapital og ratepension tidligere har været fælleseje i et ægteskab, og med de skatte tekniske muligheder der har været de sidste par år for familier med ejendom, og i de tilfælde hvor manden tjener mest, er det vigtig at kvinderne er opmærksomme på pensions ændringerne :-)

De skal stadigvæk deles Bimmer ILP
Deling af din arbejdsmarkedspension kan dog komme på tale, hvis skifteretten bestemmer, at du skal yde kompensation til din ægtefælle, hvis der er stor forskel på jeres pensioner, og I har været gift længe.

Læs linket: http://www.pension.dk/default.asp?id=840

Ægtepagten er kun vigtig i visse situationer...