Har I aldrig læst dette....

Har I aldrig læst dette.... ftg
Har I aldrig læst dette: „Af spædes og diendes mund har du beredt dig lovprisning“? — Matt. 21:16.

Det er tydeligt at Jesus og hans Fader glædede sig over drengenes lovprisning i templet. Disse børn gjorde det som alle de voksne burde have gjort. I deres unge sind må det hele have stået ganske klart. De så denne mand som udførte vidunderlige ting, som talte med mod og tro og havde inderlig kærlighed til Gud og hans folk. Han var den han hævdede at være — den lovede „Davids søn“, Messias. (Matt. 21:15) Drengene blev velsignet for deres tro ved at få det privilegium at opfylde en profeti. (Sl. 8:2) Hvad kan vi lære af sådanne eksempler? At unge kan være dygtige til at lovprise Jehova. De er ofte gode til at se sandheden klart og enkelt og give udtryk for deres tro på en oprigtig og nidkær måde. I Ordsprogene 20:29 står der at „unge mænds hæder er deres styrke“. Ja, unge har også stor styrke og energi — gode aktiver i forbindelse med at lovprise Gud.
_____________________

"Da de øverste præster og de skriftlærde så de vidunderlige ting han gjorde og drengene der råbte i templet og sagde: „Frels dog Davids søn!“ harmedes de og sagde til ham: „Hører du hvad de siger?“ Jesus sagde til dem: „Ja. Har I aldrig læst dette: ’Af spædes og diendes mund har du beredt dig lovprisning’?“ Og han forlod dem og gik uden for byen til Beta′nia og overnattede dér."
(Mattæus 21:15-17)