har ingen fagforenig

har ingen fagforenig pioner
eller lign...

hvis jeg nu går hen og bliver syg, hvor får jeg så løn fra..

er det iok noget ,ed at firmaet kun betaler 3 dage. og så ska man på syge dagpenge...

og kanjeg få syge dagpenge, eller er det kun for dem som har fagforening

henvend mig mig mig
Det kan de helt sikkert svare dig på ved kommunen. Jeg var dog engang selv sygemeldt i en længere periode uden at være i fagforening eller A-kasse. Der skulle vi (min arbejdsgiver og jeg) udfylde nogle papirer til kommunen.
Men det er en 5 års tid siden, så jeg husker ærligt talt ikke detaljerne. Men det korte af det lange er at jeg mener det er korrekt ja, kommunen betaler dine sygedagpenge (eller ihvertfald en del af dem) under længere sygemeldinger....men som sagt, så kan de uden tvivl besvare dit spørgsmål nede på kommunen.

Fagforeningen ingen betydning hmmgg
Fagforeningen udbetaler ikke penge.
De kan hjælpe med jurist/advokat hvis du er kommet i uføre med din arbejdsgiver.

Hvis du ikke er ansat på vilkår, hvor du får løn under sygdom (dette kan du læse i din kontrakt og/eller overenskomst), kan du få sygedagpenge fra kommunen. Det er ikke en betingelse, at du er medlem af en fagforening.

Hvis du er ansat som funktionær, er du omfattet af Funktionærloven, og har derved ret til fuld løn under sygdom.
Hvis du ikke er funktionær, kan du læse om dine vilkår i overenskomsten (hvis du er omfattet af en sådan) eller i din ansættelseskontrakt.

Håber det er svar nok NoBody
§ 6. Kommunen udbetaler sygedagpenge under sygefravær. Dog udbetaler arbejdsgiveren sygedagpenge til ansatte ved sygefravær i 2 uger fra 1. fraværsdag, jf. § 30.

§ 30. En lønmodtager, som ikke får udbetalt fuld løn under sygdom, har ret til sygedagpenge fra arbejdsgiveren i 2 uger fra 1. fraværsdag. Arbejdsgiverperioden på 2 uger forlænges ikke, selv om der i perioden forekommer søgnehelligdage, fridage, arbejdskonflikt el.lign., der kan afbryde udbetalingen af sygedagpenge.

Stk. 2. Retten til sygedagpenge fra arbejdsgiveren er betinget af, at lønmodtageren på 1. fraværsdag

1) har været ansat uafbrudt i de seneste 8 uger før fraværet hos den pågældende arbejdsgiver og

2) i denne periode har været beskæftiget hos arbejdsgiveren i mindst 74 timer.

fagforeningen utrolighy
har ikke noget med sygedagpenge at gøre hvordan kan du tro det!

hvis du i arbejde skal din arbejdsgiver betale sygepenge hvis du ellers har været ansat mere en 8 uger ellers skal du henvende dig til kommunen din arbejdsgiver skal sende papirer til dig som du skal sende videre til kommunen

hvis du er arbejdsløs og bliver syg skal du sige det til jobkonsulenten som så skal have en sygemelling fra din læge