har ingen koder til the sims 2.. vil i ikke give mig nogle

har ingen koder til the sims 2.. vil i ikke give mig nogle EmmY
Vil i ikke være søde at give mig alle de koder i kan lige meget hvad for nogle men bare kommer til the sims2

Her er en til penge Juste
Motherlode = 50000 similioner...

Gider ikke lige at skrive andre op men her er et link...

http://www.gamesradar.com/us/pc/game/cheats/cheats.jsp?releaseId=2005120716364280496215

Greetings Juste

Her er highwaytohell
Press CTRL + SHIFT + C to access the cheat window, then enter the following:

motherlode 50,000 simoleans
boolprop constrainFloorElevation false Allows you to change elevation of floor tiles.
RoofSlopeAngle (15-75) Changes the slope angle of a roof
clear Clears all cheat codes on the screen, but codes are still in effect.
exit closes cheat window
boolprop constrainFloorElevation true Disables the ability to change elevation of floor tiles.
expand expands or contracts cheat window
kaching get 1000 cash
boolProp testingcheatsenabled true/false if set to true ALL other cheats work.
boolprop ShowLotPackageFilename (True/False) In neighborhood, shows filename of house when lot is highlighted
vsync (on/off) increases game performance but lowers graphics
autopatch (on/off) lets you know if theres a patch
help -all list cheats
StretchSkeleton makes your sims larger or smaller
moveobjects (on/off) moves objects and deletes you couldnt before
slowmotion Puts the game in slow motion. Enter any number that 0 through 8 (0=fastest and 8=slowest)
boolprop lotTerrainLighting (True/False) Set to false and lots will not light up when highlighted in neighborhood
boolprop locktiles (True/False) Set to false to place floor tiles outside lot
boolprop displayNeighborhoodRoadsWithModel (True/False) Set to false to remove bridges from neighborhood.
boolprop lotTerrainPaints (True/False) Set to false to remove floorpainting on lot
boolprop displayNeighborhoodProps (True/False) Set to false to remove props like rocks and towers from neighborhood
boolprop objectShadows (True/False) Set to false to remove removes shadows on objects outside house
boolprop lotWater (True/False) Set to false to remove removes water (ponds) from lots
boolprop displayNeighborhoodRoads (True/False) Set to false to remove roads from neighborhood
boolProp guob (True/False) Set to false to remove shadows on objects inside house
boolprop displayNeighborhoodWater (True/False) Set to false to remove water from neighborhood
boolprop displayLotImposters (True/False) Set to false to removes house graphics from neighborhood
boolprop displayNeighborhoodFlora (True/False) Set to false to removes trees/plants from neighborhood
boolprop displayLookAtBoxes (True/False) Set to true and blocks appear on Sims faces and on parts where Sims look at
boolprop carsCompact (True/False) Set to true and cars will have more detail in neighborhood
boolprop renderSelectedSimLevel (True/False) Set to true and walls will no longer cut away from selected Sim
boolprop allObjectLightsOn (True/False) Set to true to light up objects continuously instead of only when used
boolProp displayPaths (True/False) Set to true to see the path where the selected Sim walks to
boolprop lotInfoAdvancedMode (True/False) Set to true to show lot information
boolProp simShadows (True/False) Toggle shadows on/off for Sims
aging off turn off aging
aging on turn on aging
faceBlendLimits (on/off) turns off facial bounding limitations. It prevents the normal corrections the game will make for two parents with very different facial structures.
intProp maxNumOfVisitingSims 8 You can invite more people to your parties.
boolProp snapObjectsToGrid true/false You can place objects outside the grid.

Håber Juste
Håber virkelig at du er god til engelsk;)

Her er koder: smeley :)
Hej!

for at åbne snydevinduet skal du:
Tryk ctrl+shift og c.

Her er koderne så :)

motherlode giver dig 50.000 sims penge.
katching giver dig 1.000 sims penge.

moveobjects on/of giver dig mulighed for at
flytte og slette alle objecter som man normalt ikke kan.
aging on/of alle simmerne i huset stopper med at blive ældre.

Du kan også gå ind på www.sims2you og trykke på tips og tricks og så trykker du på sims 2 koder som er i venstre side.

Eller så er der nogen andre steder i debatten hvor der stå nogen koder til the sims 2.

Hvis du vil kan du er god til Engelsk kan du også bruge Boolprop testingcheatsenabled true og så tryk på shift og derefter på postakassen så stå der en masse ting blandt andet stå der mank all happy og så er alle din simmer glade også gæsterne.

Du kan også trykke på din sims og så kommer der en masse ting du kan gør.

Hvis du vil have tvillinger skal du:
tast Boolpropkoden og så skal du trykke på en sim (kan også være en mand) indtil du kommer til noget der hedder twinzforce eller sådan noget så få han eller hund tvillinger. Men husk at når du er færdig med at spille skal du lukke koden ned med at skrive Boolprop testingcheatsenabled false ellers kan det godt ødlægge dit spil alså hvis du har en dårlig computer.

Du kan også søge på google.

Jeg kender flere koder men jeg er blevet let træt at skrive måske få du dem senere :)

mange smil fra smiley :)

flere koder fra smeley:) smeley:)
hej!

Der er også en kode der hedder maxmotives når du skriver den får du grønt i blære og alle de andre behov.
skift hastighed med slowmotion 0 alså 0 er normal og 8 er meget langsom.
så har jeg vidst skrevet alle dem jeg kender.

mange smil fra smiley:) (smeley)

her har du alle dem der findes Bjarke her har du alle dem ...
Snydekoder til spilletFor at åbne snydevinduet skal du på Shift + Ctrl + C samtidigt.
Det vil åbne en lille hvid boks øverst på skærmen. Der er nu mulighed for at taste en af nedenstående snydekoder i boksen. Husk at der er forskel på store og små bogstaver i koderne. Koden aktiveres med Enter.

Der er et par små hjælpefunktioner, som kan hjælpe dig med at stave koderne rigtigt.
Skriv starten af koden, tryk på Tab-knappen og du vil nu med Tab-knappen kunne skifte mellem alle de snydekoder, der starter med de bogstaver, du har indtastet, så du kan på den måde bladre dig frem til den kode du ønsker. Der kan kun bladres mellem de snydekoder, der kan vises med koden help.
Trykker du på pil-op, vil du få sidst benyttede kode, så du nemt kan slå koden fra igen.

Lad kun en snydekode være slået til så længe du benytter koden, og slå den fra igen så snart du har brugt den. På den minimerer du risikoen for at der sker underlige ting i dit spil.

The Sims 2 snydekoder.

help Viser en liste over de fleste snydekoder i spillet.


help [cheat] Viser specifikke oplysninger om den snydekode, du vælger. [] skal ikke skrives. Eks. help aging.


exit Lukker snydekodevinduet.


expand Udvider eller sammentrækker snydekodevinduet, så man kan se flere eller færre linier.


kaching Giver din familie ekstra 1000 simoleoner.


motherlode Giver din familie ekstra 50000 simoleoner.


moveObjects on/off moveObjects on giver dig mulighed for at flytte eller slette genstande, som normalt ikke kan flyttes. F.eks. genstande i brug eller simmere. Benyt håndværktøjet til at flytte genstanden med. Du kan ikke få disse genstande tilbage hvis du sletter dem, så pas på.
moveObjects off fjerner muligheden igen


aging on/off aging on forhindrer ældning af simmere. Alle simmere på grunden beholder den alder, de har på det tidspunkt koden tastes. Selv babyer.
aging off starter ældningsprocessen igen.


slowMotion [value] slowMotion snydekoden tager én parameter: 'langsomheds'-indstillingen. Denne værdi spænder fra 0 til 8, hvor 0 er den normale hastighed, og 8 er den langsomste hastighed. [] skal ikke skrives. Eks. slowMotion 4.
En god kode hvis man vil tage billeder til historier.


The Sims 2 University snydekoder.
Udvidelsespakken University kræves til disse snydekoder.

changeLotZoning [type] Skifter grundens zonetype. Før du gør grunden til en ny type med denne snydekode, skal du sørge for, at der ikke bor nogen simmere på grunden. For at bruge denne snydekode skal du gå ind på den grund, du ønsker at ændre, og derefter indtaste snydekoden med en af typerne.
Start så vidt muligt med den grund type, det skal ende med at være, da postkasse, offentlig telefon o.l. ikke ændres med koden. residential gør grunden til en beboelsesgrund.
community gør grunden offentlig.
greek gør grunden til en forening.
dorm gør grunden til et kollegie.
secretsociety gør grunden til en hemmelig klub.


boolProp dormSpecificToolsDisabled true/false boolProp dormSpecificToolsDisabled true Slår Byg/Køb-værktøjer til på en kollegiegrund, hvor de normalt er slået fra.
boolProp dormSpecificToolsDisabled false slår dem fra igen.


boolProp allow45DegreeAngleOfRotation true/false boolProp allow45DegreeAngleOfRotation true lader brugere rotere alle genstande i trin på 45 grader i stedet for de 90, der normalt bruges til de fleste genstande. Dvs. du kan placere ting på skrå.
boolProp allow45DegreeAngleOfRotation false fjerner muligheden.


The Sims 2 Nightlife snydekoder.
Udvidelsespakken Nightlife kræves til disse snydekoder.

familyfunds NAME XXXX Tildeler den angivne pengeværdi til en familie i nabolaget.
F.eks. familyfunds Smith 50000 gør så familien Smith har sammenlagt 50000. Uanset havor meget de har i forvejen.
F.eks. familyfunds Smith +20000 lægger 20000 oveni de penge familien Smith allerede har.
Koden skal bruges fra nabolagets snydevindue.


roofslopeangle [15-75] Justerer vinkel på alle grundens tage.
F.eks. roofslopeangle 30 giver en 30 graders hældning på taget. 45 er normal hældning.


showHeadlines on/off showHeadlines on gør alle tankebobler, og '++/--'-overskrifttyper synlige.
showHeadlines off gør alle tankebobler, og '++/--'-overskrifttyper skjulte.
Virker for alle simmere på grunden. God for filmskabere.


unlockCareerRewards Den valgte simmer får øjeblikkelig adgang til alle karrierebelønningsgenstande i kataloget.


maxMotives Maksimerer motivbjælkerne (sult, komfort o.l.) for alle simmere, der befinder sig på grunden. Også gæster.


motiveDecay on/off motiveDecay on gør at motivbjælkerne ændres i takt med simmernes behov som normalt.
motiveDecay off gør at motivbjælkerne ikke ændres men fastfryses uanset hvad der sker.
Virker for alle simmere på grunden.


aspirationPoints num Giver den aktive simmer det valgte antal stræberpoints.


lockAspiration on/off lockAspiration on fastfryser stræberniveau for alle simmere på grunden.
lockAspiration off starter fald og stigen i stræberniveau som normalt.


agesimscheat on/off agesimscheat on slår alderssnyd til. Det betyder man ved at klikke på en simmer, får en valgmulighed 'Set age', så man kan ændre simmerens alder.
agesimscheat off slår alderssnyd fra.


The Sims 2 Open for Business snydekoder.
Udvidelsespakken Open for Business kræves til disse snydekoder.

AddneighbortoFamilycheat [on/off] AddneighbortoFamilycheat on giver dig mulighed for at tilføje en nabo eller townie til din familie.
AddneighbortoFamilycheat off slår muligheden fra.


Forcetwins Når en simmer er gravid, skal denne simmer vælges, og snydekoden indtastes. Simmeren vil automatisk få tvillinger.


Plumbbobtoggle on/off Plumbbobtoggle on fjerne diamanten over simmernes hovede. Dejligt for filminstruktører.
Plumbbobtoggle off slår diamanten til som normalt.


The Sims 2 Pets snydekoder.
Udvidelsespakken Pets kræves til disse snydekoder.

boolProp petActionCancel true/false boolProp petActionCancel true gør det muligt at annullere kæledyrshandlinger.
boolProp petActionCancel false slår muligheden fra.


deleteAllFences Sletter alle hegn på din grund


deleteAllWalls Sletter alle mure på din grund


deleteAllAwnings Sletter alle markiser på din grund


deleteAllObjects [Doors/Windows/Stairs] Sletter alle døre, vinduer eller trapper på din grund


deleteAllHalfWalls Sletter alle halvmure på din grund

tanks Vero
Tusen takk=D

Location out of bounds kode Simlish
Skulle gjerne hat den koden som slår av "location out of bounds" som kommer når du prøver å plasere en vegg eller ting på den ytterste ruten på din lot. Jeg husker det gikk på sims 1, så det burde gå her også.(men om du gjorde det på sims 1, så du rett igjenom veggen på comunity, som et dukkehus)

koder elias
moveObjects on/off Gør det muligt at slette og placere ting, hvor det normalt ikke er mulgt.
Pas på med brugen af denne kode, den kan gøre dit spil ustabilt.

aging on/off Dine Simmere stopper med at ældes, dette gælder for alle i huset.

autoPatch on/off Denne snydekode giver dig mulighed for at slå påmindelser om nye The Sims 2-spilopdateringer til igen. Bare slå Autopatch til, og gå derefter til browseren for brugerdefineret indhold (den lille snefug-knap på panelet ved nabolaget). Hvis der er en opdatering tilgængelig, bliver du spurgt, om du ønsker at hente den.

slowmotion 0 Snydekoden ”slowMotion” benytter et parameter: "nedsløvnings"-indstillingen (som f.eks. slowMotion 4). Denne værdi er mellem 0 og 8, hvor 0 er normal hastighed og 8 er den langsomste hastighed.

motherlode giver dig 50.000 simoleoner.

kaching giver dig 1.000 simoleoner

StretchSkeleton 1 Gør dine Simmere højere eller lavere.
F.eks. 0.5 = halvt så høje & 2 = dobbelt så høje osv.

intProp censorGridSize 0 Fjerner Censur-firkanterne, når dine sims smider tøjet.
Du kan også gøre så det sker automatisk, hver gang spillet startes.
Lav en tekstfil i mappen:
Dolumenter\EA Games\The Sims 2\Config
Indtast koden i denne fil.
Gem filen som 'userStartup.cheat' det er vigtigt at fil-endelsen ikke er .txt.
Du kan også gøre mange af de andre koder permanente ved at tilføje dem til filen.
(Det er ikke alle det virker ved)


intProp maxNumOfVisitingSims 8 Angiver max antal gæster der kan inviteres til fester.
Ændre tallet til det du gerne vil have.
Koden skal udføres i Nabolag-skærmen.

boolProp snapObjectsToGrid true/false Koden gør det muligt at placere ting punktløst rundt, hvis du bruger 'false'.
Dvs. de låser sig ikke i de firkantede felter.

boolProp testingCheatsEnabled true/false Dette er en kode som programmørerne brugte under udviklingen af spillet for at teste en masse ting af.
Du kan bla. gøre din Sim gravid, speede en graviditet op, slå en Sim ihjel og meget mere.
Hold Shift-tasten nede mens du klikker på en sim, så dukker der en menu frem med forskellige cheats.
PS. koden gælder kun for den Sim, som i forvejen er valgt inden du klikker.

boolprop constrainFloorElevation true/false Sæt den til 'false' og du kan hæve og sænke jordniveauet, selvom der møbler, gulve eller vægge ovenover.
Kan give nogle morsomme resultater.

boolprop displayNeighborhoodProps false Skjuler en masse ting i nabolagskærmen(Sten, vandtårn osv.) Modsat effekt er 'true' i stedet for 'false'

boolprop displayNeighborhoodRoads false Skjuler alle veje i nabolagsskærmen.
Modsat effekt er 'true' i stedet for 'false'

boolprop displayNeighborhoodFlora false Skjuler alle træer i nabolagsskærmen.
Modsat effekt er 'true' i stedet for 'false'

boolprop displayNeighborhoodWater false Skjuler alt vand i nabolagsskærmen.
Modsat effekt er 'true' i stedet for 'false'

boolprop displayLotImposters false Skjuler alle huse i nabolagsskærmen.
Modsat effekt er 'true' i stedet for 'false'

boolprop displayNeighborhoodRoadsWithModel false Skjuler alle broer i nabolagsskærmen.
Modsat effekt er 'true' i stedet for 'false'

boolprop lotTerrainLighting false Forhindrer at grunde lyser op når de bliver valgt i nabolagsskærmen.
Modsat effekt er 'true' i stedet for 'false'

boolprop lotWater false Skjuler søer når du er inde på en grund.
Modsat effekt er 'true' i stedet for 'false'

boolprop lotTerrainPaints false Skjuler jorddækket inde på en grund.
Modsat effekt er 'true' i stedet for 'false'

boolprop carsCompact false Sænker detaljeniveauet på biler i nabolagsskærmen.
Modsat effekt er 'true' i stedet for 'false'

boolprop showFloorGrid false Skjuler ternene på jorden ved en grund.
Modsat effekt er 'true' i stedet for 'false'

boolprop lotInfoAdvancedMode false Viser ikke info for beboede grunde i nabolagsskærmen.
Modsat effekt er 'true' i stedet for 'false'

boolprop objectShadows false Viser ikke skygger på objekter udenfor, men stadig på sims såfremt skygger er sat til i indstillinger.
Modsat effekt er 'true' i stedet for 'false'

boolprop guob false Viser ikke skygger på objekter inde i huse såfremt skygger er sat til i indstillinger.
Modsat effekt er 'true' i stedet for 'false'

boolprop renderSelectedSimLevel false Viser ikke vægge omkring den valgte sim ved 'skær vægge væk mode'.
Modsat effekt er 'true' i stedet for 'false'

boolprop displayPaths false Viser ikke en sti til destination når en sim bliver sat til at gå til et punkt.
Modsat effekt er 'true' i stedet for 'false'

boolprop displayLookAtBoxes false Tegner ikke boks på en simmers hoved som viser hvilken retning de kigger i.
Modsat effekt er 'true' i stedet for 'false'

boolprop simShadows false Viser ikke skygger på en sim såfremt skygger er sat til i indstillinger.
Modsat effekt er 'true' i stedet for 'false'

boolprop ShowLotPackageFilename false Filnavn og sti bliver ikke vist ved grunde i nabolagsskærmen.
Modsat effekt er 'true' i stedet for 'false'

boolprop locktiles false Tillader at lægge gulv overalt på en grund.
Modsat effekt er 'true' i stedet for 'false'

boolprop allObjectLightsOn false Objekter som lyser, lyser kun efter behov.
Modsat effekt er 'true' i stedet for 'false'

boolProp enablePostProcessing true/false Slår brugen af efterbehandling-snydekoder til (se herunder); meget nyttig ved filmskabelse (se også herunder). Bemærk venligst, at du skal have et grafikkort, der kan håndtere pixel shader, hvis du vil benytte denne snydekode. Hvis du bruger snydekoden, og ikke har pixel shader, vil skærmen højst sandsynligt blive delvist sort, og vil ikke blive normal, før du slår “enablePostProcessing" fra. Hvis du slår ”postProcessing” til, og derefter slår film til, kan du også opleve uønskede grafikfejl.

bloom [r g b x] (rgb er farve) (x er slørhedsgraden) [0.0 - 1.0]: Denne snydekode tilføjer en sløreffekt, lidt i dur med et tilbageblik i en tv-serie. Denne snydekode virker kun, hvis ”boolProp enablePostProcessing true” er indtastet først.

vignette [centerX centerY X] (X er fortoningsfaktoren) [0.0 - 1.0]: Tilføjer en udviskningseffekt fra det angivne centrum. Ved at indtaste "vignette 0.5 0.5 0.5", burde der dukke nogle udviskede punkter op i kanten af skærmen. Derimod er ”Vignette 0.5 0.5 1.0” den maksimale kantudviskning. Denne snydekode virker kun, hvis ”boolProp enablePostProcessing true” er indtastet først.

filmGrain [val] [0.0-1.0]: Denne snydekode får skærmen til at så grovkornet ud. Denne snydekode virker kun, hvis ”boolProp enablePostProcessing true” er indtastet først.


letterBox [val] [0.0-0.4]: Tilføjer en postkasse-effekt til kameravinklen. Denne snydekode virker kun, hvis ”boolProp enablePostProcessing true” er indtastet først.

help Viser alle snydekoderne i spillet.

help [navn på snydekode] Viser detaljeret information om den snydekode.

exit Lukker kodevinduet.

expand Maksimerer eller minimerer kodevinduet.

autoPatch on/off Denne snydekode giver dig mulighed for at slå påmindelser om nye The Sims 2-spilopdateringer til igen. Bare slå Autopatch til, og gå derefter til browseren for brugerdefineret indhold (den lille snefug-knap på panelet ved nabolaget). Hvis der er en opdatering tilgængelig, bliver du spurgt, om du ønsker at hente den.

Vsync on/off Gør at spillet arbejder lidt hurtigere, kan forårsage fejl i grafikken.

deleteAllCharacters Koden skal skrives mens man er i nabolagsskærmen.
ADVARSEL:
Når du har bekræftet at du vil bruge denne kode, så vil alle simmere i det pågældende nabolag blive slettet fra spillet!
Dette gælder såvel simmere som bor i husene samt alle simmere som ikke er flyttet ind i et hus endnu!
Der er ingen fortrydelsesret på denne kode, så brug den kun hvis du absolut ønsker det!

PENGE KODE Sima Sudenaz
Ja, men hvad med til playstation2 ?

Sims koder som du har brug for! Sims-Bruderen
aging on/off = slår ældning af dine simmer til/fra

expand = udvinder eller sammen trækker snude kodevinduet, så man kan se flere ellere færre linier

Vsyns on = Spillet fylder bedre men grafikken går et hak ned

StretchSkeleton 1 = gør din simmer større eller mindre

Forcetwins = Når en simmer er gravid skal denne simmer vægles og snydekoden indtstes. simmeren vil artumatisk få tvillinger

Twinsr2cute = man får tvillinger

nnlhtyss 0 evig penge

en kode plsss Malle?
der er en kode der hedder noget med coolprop der kan stille sulten miljøet og alt det der. er der nogen der kender den må de gerne skrive den til mig[:)]

Her er en kode til din simmer mor... Ria xD
Forcetwins

Det er til din simmer så hun kan få tvillinger.
Men tryk den når hun er højgravid.

PS: det virker!! [;)]

Hlsen sims 2 nørden Mara.

Hey her er det Ria xD
Maxmotives
gør at dine smmere får et et lysegrønt felt.
Det vil sige at de får det godt. undtagen milijøet..
Knus din maria[;)]

KLIK HER spørg min mor
Der er en kode til sims 2 hvor man kan få tvillinger
Hvad er koden ?
JEG VIL GERNE HAVE DEN NUUUUU !!!!!!!!!!!!!!!!

virker annika
det virker ik forde du ikker har skrevet nogen kode

Motherlode Faka
Hej motherlode gir dig 50.000 similoner men hvad med sims 2 university?

Jeg har mange koder Æsel er cool
Her er nogle koder

aspirationpoints 1-100000: giver det valgete nummer som stæben points

sethour 0-23: du kan sætte tiden til hvad du vil

unlockcareerrewards: alle career belløninger

aging on/off: hvis du sætter på off så bliver simmerene ikke ældre

maxmotives: dine simere glade

kaching: giver 1000

motherlode:giver 50,000

Håber at i kunne bruge dem[:D][:D][:D]

har rigtig mange koder Æsel er sej
Kaching - $1000
intProp - Inviter gæster til en gæst
Vsync - Kan forbedre kvaliteten af grafikken
intprop censorgridsize 0 - Fjerner sløringen
boolProp simShadows (true or false) - Vis skygger
boolprop carsCompact true - Giver bilerne flere detaljer
motherlode - 50,000 simoleans
aging (on or off) - Simmer bliver ikke ældre
expand - Gør consol winduet større eller mindre
exit - Luk consol vinduet (Vi anbefaler ikke brug af denne!)
help - Viser de fleste snydekoder
help (cheat kommando) - Vis info omkring en enkelt snydekode
boolProp allow45DegreeAngleOfRotation true/false - Du kan roterer objekter i en 45 graders vinkel (bruge < og >)
moveObjects on - Du får egenskaben til at kunne flytte objekter du ikke burde kunne flytte. BEMÆRK: Slet ikke din simmer! De vil være slettet komplet hvis du gemmer!
faceBlendLimits - Deaktiver “facial DNA blending” under oprettelse af simmer
slowMotion (0-8) - Slow motion; 0 er normal, 8 er langsomst
StretchSkeleton (number) - Gør din simmer større eller mindre; 1.0 er normalt
autoPatch (on or off) - Lad spillet opdaterer sig selv automatisk
deleteAllCharacters - Fjern alle simmere; Brug den i “neighborhood view”
boolprop displayLookAtBoxes (True/False) - Sat til true og blokke vises på Sims ansigter og på dele, hvor Sims
se på
boolprop displayNeighborhoodFlora (True/False) - Indstil til false for at fjerner træer / planter fra nabolaget
social_debug - Du kan fortælle, hvad social reaktion vil ske, før du gør det
boolProp snapObjectsToGrid true/false - Du kan placere objekter uden for nettet.
intProp maxNumOfVisitingSims # - Du kan invitere flere folk til din parter.
boolprop lotInfoAdvancedMode (True/False) - Indstil til true for at se info on grunden
boolProp displayPaths (True/False) - Sat til true for at se stien, hvor den valgte Sim vandre til
boolprop allObjectLightsOn (True/False) - Sat til true til at lyse op objekter kontinuerligt i stedet for kun når det bruges
boolprop renderSelectedSimLevel (True/False) - Sat til true og vægge ikke længere vil skære væk fra udvalgte Sim
boolprop displayNeighborhoodRoads (True/False) - False fjerner vejene fra nabolaget
boolprop displayLotImposters (True/False) - Falsh fjerner grafikken fra nabolaget
boolprop displayNeighborhoodWater (True/False) - False fjerner vandet fra vabolaget
boolProp guob (True/False) - Indstil til false at fjerne skygger på objekter inde i huset
boolprop lotWater (True/False) - Indstil til false for at fjerne vand (damme) fra grunde
boolprop displayNeighborhoodProps (True/False) - Indstil til false for at fjerne rekvisitter som klipper og tårne fra nabolaget
boolprop lotTerrainPaints (True/False) - False fjerner maling fra gulvet
boolprop displayNeighborhoodRoadsWithModel (True/False) - False fjerner broer i nabolaget.
boolprop locktiles (True/False) - Sæt til false for at lave gulv udenfor boligen
boolprop lotTerrainLighting (True/False) - Sat til falsk og grunde vil ikke vil lyse op, når fremhævet i nabolaget
autopatch (on/off) - viser dig om der er en ledig grund
boolprop ShowLotPackageFilename (True/False) - I nabolaget, viser filnavn i hus, når partiet er fremhævet
boolProp testingcheatsenabled true/false - Hvis denne sættes til True vil alle andre snydekoder også virke i spillet.
boolprop constrainFloorElevation true - Deaktiverer mulighed for at ændre elevation af gulv fliser.
clear - Rydder alle snyde koder på skærmen, men koderne er stadig i kraft.
RoofSlopeAngle (15-75) - Ændringer hældningen vinkel på et tag
boolprop constrainFloorElevation false - Giver dig mulighed for at ændre elevation af gulv fliser.
boolprop dormspecifictoolsdisabled false - Aktiverer mulighed for alle tools til at bygge
boolprop dormspecifictoolsdisabled true - Deaktiverer nogle muligheder for tools til at bygge

debug mode
Hold Ctrl+Shift nede og tryk C i dit “neighborhood view” for at skrive denne kode.
Når den er aktiveret kan du gå ind i et hus og mens du holder Shift nede kan du klikke på objekter og se options du normalt ikke kender. Fx. at bortføre, sætte en fødselsdag osv.

boolProp TestingCheatsEnabled false - deaktiver debug mode
boolProp TestingCheatsEnabled true - aktiverer debug mode

Få et maks på 255 etager.
For at kunne bygge op til 255 etager skal du åbene cheat boksen Hold Ctrl+Shift nede og tryk C) og skriv indtast:
sethighestallowedlevel 255 - Sæt etager til 255
Bemærk: Nogle har rapporterer om at spillet kan crashe fordi de havde bygget for mange etager. Så pas på - er på eget ansvar.

Ændre eksisterende lejlighed til en sovesal
Mens du er i bygningen skal du åbne cheat menuen (Hold Ctrl+Shift nede og tryk C) og skrive koden
changelotzoning dorm - Ændre eksisterende lejlighed til en sovesal

håber i kunne bruge dem[;)][;)][:)][:O][sol][s][f]

Jeg har nogen gode koder Gucci Mama fra Habbo
[;)][:$][:*(][:/][:(][:O][:D][:|][f][s][l][sol]koderne er på mit papir her hjemme hehe [:)]

hejsa den kode til at få twilinger med den hedde den anonyme
hejsa den kode til at få twilinger med den hedder forcetwins og den virker for jeg bruger den selv mvh den anonyme [:)]

forcetwins laura1223434643
forcetwins

vil du martina
vil du så give mig koden til sims 3 for har tabt den