"har været" på tysk

"har været" på tysk I tvivl
Hej Alle
Jeg er pludselig kommet i tvivl om, hvordan man siger/skriver "har været" på tysk...

Sætningen lyder sådan: Det har været et spændende år for os.

Er det på tysk: Es ist ein spannendes Jahr für uns gewesen?

På forhånd tak for hjælpen...

du oversætter "at være" men gewesen gør det bommelumbum
så du skal over sætte "har" - altså skal du bøje "habe"

også i tvivl Anonym
Nogle år siden tysk grammatik var et fag, men det direkte oversættelse af "har været" er "sein" bøjet i tal og person fx "ist gewesen" - "haben" er ikke hjælpeverbum her!

Jeg er dog i tvivl om, man på tysk vil bruge før nutid eller om man ikke i stedet vil vælge en almindelig datid "det var et spændende år for os" = " Es war für uns ein spannendes Jahr".

God fornøjelse :-)

Det ville man... vichri
Es war für uns ein spannendendes Jahr.....

Jeg taler med tyskere hver dag. Jeg ved dog ikke, om det er "grammatisk korrekt"....
vichri

jeg mener Eifos Branner
Ich glaube es heist; Es hast für uns ein spannens jahre gewesen.

Din sætning er fuldstændig korrekt! Demokrat1
Og de oversættelser, som folk er kommet med herinde indtil nu, er forkerte!

Det er naturligvis helt rigtigt at bruge sein (bøjet i 3.person ental til "ist") og ikke "haben", som nogen foreslår. Til alle jer andre: "at have" fungerer som HJÆLPEVERBUM her, og ikke i betydning "at besidde" eller "at eje".
På tysk bruger man "sein" (være) som hjælpeverbum til de sammensatte tider, når den korte tillægsform (også) er "sein" (en bøjning af det ord="været"/"gewesen"), hvor man på dansk bruger "have" (haben).

Ord for ord:
"Det"="Es". Korrekt oversættelse.
"har været"="ist gewesen". En korrekt oversættelse af "sein" i førnutid. Du bøjer hjælpeverbet korrekt i 3.person ental nutid, og sørger så for at sætte den korte tillægsform været/gewesen TIL SIDST I SÆTNINGEN. Fint.
"et spændende år"="ein spannendes Jahr". Korrekt. De tre ord er omsagnsled til grundled, altså nominativ. "Jahr" er neutrum og neutrum/Nominativ/ubestemt kendeord er "ein". Neutrum/Nominativ/ubestemt endelse på tillægsordet er "s"="spandendes".
"for os"="für uns". Für styrer akkusativ, og derfor er "uns" helt korrekt i 1.person flertal.