Havuhyrer??????

Havuhyrer?????? hankatten494
Inspireret af diskussionen om det græsfyldte dinobæ har jeg et spørgsmål til ftg eller et andet kompetent medlem af JV.
ftg citerer 1.Mos.1,21 fra NWT(dansk)og skriver "Og Gud gik i gang med at skabe de store havuhyrer".
I den autoriserede dansk oversættelse (1993) står "de store havdyr".
Jeg ved, hvad store havdyr er. Jeg har sejlet meget i grønlandske farvande og har set masser af hvaler, ind imellem været meget tæt på.
Jeg kender også "havuhyrer" fra gammel nordisk "folketro" og gamle "sømandsskrøner".
Men hvad bringer JV's bibleoversætter til at skrive "havuhyrer" i stedet for "havdyr".
Hvor skulle "det mere rigtige" ligge i den sammenhæng?

af samme årsag millen23
som at smølfer er blevet kategoriseret som små djævle og derfor ikke må ejes af et medlem fra JV ;o)

http://debat.sol.dk/show.fcgi?category=6&conference=217&posting=703974

Der er ingen mening med galskaben, men det giver et meget godt skræmmebillede ik'?

Forskellige oversættelser ftg
gengiver verset forskelligt. For eksempel siger New American Standard Bible:

"God created the great sea monsters and every living creature that moves, with which the waters swarmed after their kind, and every winged bird after its kind; and God saw that it was good." (Se linket)

http://www.biblegateway.com/passage/?search=genesis%201:21;&version=49;

Andre oversættelser gengiver det anderledes. Det er en god idé at sammenligne forskellige oversættelser med hinanden, det giver en bedre forståelse, og det er sådan Jehovas vidner bærer sig ad. De store havdyr kan indbefatte både flodhesten, krokodillen o.s.v., Bibelen nævner blot dem alle under ét.
Med venlig hilsen, ftg.