Hele Skriften er inspireret af Gud

Hele Skriften er inspireret af Gud ftg
Hele Skriften er inspireret af Gud og gavnlig til undervisning. — 2 Tim. 3:16.

Gennem Skrifterne får Guds tilbedere sund vejledning. Da Josua fik overdraget hvervet som Israels leder, lød denne befaling til ham: „Denne lovbog skal ikke vige fra din mund, og du skal læse dæmpet i den dag og nat, for at du kan tage vare på at handle efter alt hvad der står skrevet i den; for da vil du have lykken med dig på din vej og da vil du handle med indsigt.“ Læg mærke til at Gud ikke lovede at Josua mirakuløst ville få visdom. Nej, for at kunne handle med indsigt måtte han læse og grunde over ’lovbogen’. (Jos. 1:8; Sl. 1:1-3)

Gud brugte også sit skrevne ord til at åbenbare sin vilje og hensigt. For eksempel lagde Daniel i Jeremias’ skrifter mærke til hvor længe Jerusalem skulle ligge øde. (Jer. 25:11; Dan. 9:2) Er det ikke tydeligt at Guds folk i fortiden blev hjulpet af de dele af De Hellige Skrifter som de havde adgang til?

På samme måde i dag. Det er igennem et STUDIUM af Skrifterne at vi får kendskab til Guds hensigter, ikke igennem en eller anden form for visdom vi har fået på mirakuløs vis. Forståelse kommer lidt efter lidt. Jo mere man studerer og gransker i Bibelen, des bedre vil man forstå den. Det er grunden til at den forståelse vi har i dag, er bedre end den vi havde for hundrede år siden. Vi må hele tiden korrigere vores egen opfattelse i takt med at vi vokser i forståelse.

Du har ret.. Jens P.
..førhen kunne Vagttårnsselskebet bilde folk ind at Jerusalem blev ødelagt i år 607, men den går ikke mere, med den voksende viden vi har fået om det ny-Babyloniske rige er vi blevet klogere. Så ud med den teori !

Førhen kunne Vagttårnsselskabet bilde folk ind at det er ubibelsk at fejre fødselsdag. I dag ved vi at det ikke har noget på sig. En kritisk gennemgang af sagen har vist at det blot var menneskebud. Så ud med den teori !

Hurra for nøjagtig kundskab.

mvh JensP.

Rigtigt................. Enoch
Hele skriften er inspiretret af Gud, men Vagttårnet er inspireret af Satan.

Enoch

Det vil altså sige .. ftg
.. at al den kritik du har rettet imod Jehovas Vidner har været ubegrundet. Jamen så synes jeg du skulle stå offentlig frem og fortælle det. Det er ikke året 607 der er forkert, men det at du kritiserer Jehovas vidner for noget som de har ment tidligere. Året 607 er bibelsk begrundet, og vi sætter vor lid til Bibelen frem for til menneskers udtalelser. Derfor holder vi fast ved året 607. Mennesker kan tage fejl, men Gud kan ikke tage fejl.
Med venlig hilsen, ftg.

Hele Skriften er inspireret af Gud, Enoch, ftg
Vagttårnet er inspireret af Bibelen. Bibelen er Guds ord, og Vagttårnet henter sine oplysninger i Bibelen, men det er skrevet af mennesker.

Med venlig hilsen, ftg.

LAD VÆRE.. Jens P.
.. med at tage Gud til indtægt for jeres falske profetier !
Gud står IKKE bag jeres latterlige 607-løgn !

Det emne har været oppe mange gange, og HVER gang er jeres (vagttårnets) påstand blevet godt og grundig tilbagevist.

Du behøver ikke at kalde det kritik af Jehovas Vidner,- for de almindelige vidner ved ingenting -
det er en direkte kritik af Vagttårnsselskabet som bliver ved med at fejlfortolke Guds ord bibelen.

Men måske har du fået "nye" oplysninger i sagen ?
- så lad os da endelig høre....

mvh JensP.

ftg - endnu en løgn fra JV/WT................. jalmar
.......Beviserne på, at JV/WT er helt galt på den, (ude i hampen) - er så overvældende, at det er utroligt at I stakkels mennesker kan blive ved med at blive ført bag lyset, bare fordi man ikke tør fortælle, at:

ÅR 607 VAR OGSÅ ET FALSK VIDNESBYRD:

Hvilket der bl.a. også er ført bevis for her:

http://www.quotes-watchtower.co.uk/607_b_c_e.html

Gud ved hvornår, vi skal se en SANDHED fra ftg..?


Med venlig hilsen

jalmar

om så... Jens P.
..beviserne stod med selvlysende bogstaver ville ftg nægte at indse det !

først den dag VT-selskabet ændrer kurs (det heder vist "nyt lys"), ville ftg villigt følge efter.

ftg påstår ganske vist at der er "fuld frihed" til at skaffe sig nøjagtig kundskab... men..
det skal altså liiige godkendes af VT-selskabet først !

hmm

mvh JensP.

sludder ! Jens P
..607 - 1914 teorien, stå da stadig i jeres litteratur ! Vi hen viser i dette tilfælde IKKE til noget i engang har skrevet.

Hvornår bliver den fejl så rettet ????

mvh JensP.

Det er Bibelen der fortæller at 607 er korrekt. ftg
og selvom historikere mener noget andet, så holder vi os til Guds ord.

Lad os nu.. Jens P.
.. lige slå een ting fast med 100% sikkerhed:

Bibelen siger absolut INTET om 607 !

Det er et faktum du ikke kan komme uden om.

mvh JensP.

Hold da helt KÆFT............... jalmar
........ftg - Du skal da være glad for, at "again" ikke er her pt - han har jo vist dig op til flere gange hvor det er JV nosser i det -

Og så lige det med rettelser - Jo Jo Der var en del med nogle PROFETIER, man blev tvunget til at rette, da disse ikke gik i opfyldelse -

Og hvad siger lige bibelen om det.... ftg??

Selv jeres højt ærede Bibelforfalskneren FRED FRANS, Indrømmede i 1954 at JEHOVAS VIDNER PROFETEREDE ADSKILLIGE FALSKE PROFETIER FRA 1897 TIL 1954

Og så er vi jo tilbage ved Den Sande Kristne GUDS ORD:

Matt. 24 : 11

Mange falske profeter skal stå frem og føre mange vild

Hvor mange var det du sage støttede jer ftg..?


jalmar