Helle T Schmidt er en

Helle T Schmidt er en eriksen
tikkende bombe for vores samfund, pas på derude. Får damen magten, så har vi det samme problem igen. Skatteforhøjelser,Nye afgifter hver mrd. igen, overforbrug i det offentlige,og dermed også større arbejdsløshed.Socialdemokraterne har jo altid været kendt for at give pengene ud før de kommer ind.Jeg tør slet ikke tænke på hvordan vores ældre får det,for det var jo Socialdemokraterne der opfandt stopuret til brug i hjemmeplejen,glem ikke det!! Så længe siden er det jo heller ikke,vel??Vi har sku aldrig haft det så godt som nu.Vi er sku blevet godt forkæledet.

Helle & Anders er (næsten) udentiske Dr. Hackenbush
Slap dog af!
Helle Thorning & Anders Fogh vil føre (næsten) den samme politik. At påstå noget andet - og tilmed hidse sig op over det - viser blot, at man mangler et reelt indhold i sit liv.

venligst
Dr. Hackenbush

Flere penge til alt fra S poulerik
Virksomhederne får nye afgifter 12 gange om året, private får grønne afgifter, lige så ofte krav om lønstigninger indrages af staten, det er rødt politik.

jeg er overhovedet eriksen
ikke ophidset. Jeg har min mening og du har vel din. Så øhh slap du bare lidt af.Men jeg kan da godt se, at du har et problem hvis du vil forsvare Socialdemokratiet med det som de er kendt for især under Nyrups tid. Jeg skriver bare, lad det aldrig gå så galt til igen !

Den historiske kendsgerning 1-2-3
er og blir at de største skattestigninger har været under borgerlige regeringer. Alt andet er en myte - kig på skatteministeriets egne statistikker og du vil se det sort på hvidt.

1-2-3

Link 1-2-3
.............. til ministeriets egne tal
http://www.skm.dk/tal_statistik/skatter_og_afgifter/510.html?rel

1-2-3

i hvert tilfælde ikke eriksen
under Anders Foghs tid som statsminister.Der har det sågar været plads til skattelettelser. Det har da aldrig før gået så godt som vi har det nu.Det må man da indrømme.Se på arbejdsløsheden,salg af nye biler,Børnefamilierne sidder på cafe,jo jo der er da ikke mange smalle steder.

altså narj.. bortset fra.. emily_rose
... resten af samfundet, uden højere skatte vil skolerne snart gå helt ned, det samme gælder sundhedssektoren og ældre plejen. Så er det da fløjtende ligemeget om børnefamilier kan komme på cafe eller ej, efter min mening er det vigtigere at børnene i den familie på cafen, kan få en ordentlig skolegang, uden at skulle lide under de voldsomme besparelser og Bertel Haarders elendige skolepolitik. Der er 80 milliarder i statskassen, som næsten udelukkende skal bruges på skattelettelser, er det fair? Vil vi virkelig gerne give afkald på vores velfærdsstat?

Jeg vil ihvertfald ik!

det passer jo ikke eriksen
at disse 80 milliarder skal bruges til skattelettelser. De skal bruges til at nedbringe gælden som vi har, sådan at også dine børn fremover også kan få det godt. Ang. skolerne,så har de jo også været nedslidte i Nyrups tid,og hvis det gik så godt i hans tid som nogle antyder, hvoffor gjorde de så ikke noget ved dette problem?I øvrigt synes jeg da også at der kan blive sat penge af til renovering af skolerne,lad os nu afvente den nye finanslov,måske kommer der en kanin op af hatten!

Det går godt i hele europa qwerty
Er ikke Foghs skyld. Faktisk er der meget mere gang i hjulene i andre lande i EU. Resten af EU er ved at opbygge ders socialenetværk. I Danmark skærer vi ned på det.

Ja de rige og den øverste mellemklasse har råd til at sidde på Cafe. De fattige har dårligt nok råd til købe tøj til deres børn. Derudover har danskerne ALTID haft råd til at sidde og drikke. I gamle dage sad de på værtshuse eller kroen. Nu syntes folk det er smart at sidde på en cafe. I bund og grund er det det samme.
Store dele af den danske befolkning har altid haft råd til at sidde på en cafe. De prioriterede bare anderledes. De gik mere op i at bruge tid med familie og opdrage deres børn (se hvordan nutidens børn opfører sig. Ingen opdragelse overhovedet). Folk havde også bedre ting at bruge penge på. Kvalitetsråvarer til madlavning istedet for det billigste i køledisken. Ferie (en flyrejse til spanien kostede 4000 den gang jeg var barn, nu koster den 1000).

Skat er en underlig størrelse. Generelt betaler vi nok mere i skat end under S. Skatteprocenten er måske faldet, men der er øget brugerbetalning på daginstitutioner, offentlig trafik m.m. Så ved jeg godt at V ville sige at det bare er bugerbetalning, men samtidig mener de, at det at indføre bompenge i Kbh ikke kan lade sig gøre pga skattestoppet.

Øget priser på offentligt trafik er ifølge V, K og DF ikke lig med skattefohøjelse.
Øget priser på privat trafik er ifølge V, K og DF lig med skatteforhøjelse.

Skal man bedømme hvad der rigtigt skal man ikke høre på politikernes spindoktorer (fra nogen af de to fløje) for de kan bilde hr og fru danmark hvad som helst ind. Flertallet af den danske befolkning troede også en gang at Irak havde A-våben og var i ledtog med Bin Laden. Man skal se på fakta.

Højer skatteindtægter kommer af bedre økonomi. poulerik
Det skyldes at os der gider arbejde, har bedre indkomster, det er netop derfor det er så vigtig, at sørge for at vi har så lave skatter, at vi undgår store lønstigninger, uden at få noget for pengene, så bliver der flere penge til os alle.
Skattelettelser er vejen frem, kun på den måde bliver vi i stand til at sætte lønudgiften ned, på den måde får vi flere penge til forbrug, flere penge i statskassen og bedre service i den offentlige sektor.

Well 1-2-3
.... jeg bor ikke i dk så jeg skal ikke kunne sige hvor mange der går på cafe mv. men det er klart at der er gang i hjulene. Det kunne jeg se da vi var på sommerferie. Men spørgsmålet er om det er det alting skal dreje sig om - penge til forbrug så der kan sikres mere beskæftigelse og mere forbrug etc etc.
Hvad med miljø, u-landsbistand, trivsel osv osv. Drejer vores liv sig alene om at vi skal have max. penge til cafe liv eller hvad ? Det mener jeg er de store spørgsmål og de spørgsmål der skiller den ene blok fra den anden.

Fx.: Den britiske regering er ved at barsle med en miljørapport der konkludere at det næsten allerede er for sent, at gøre noget ved problemerne og alligevel ser vi en regering i dk og i andre dele af verden, der alene basere deres økonomiske politik på vækst og marked - velvidende at det er lige præcis denne politik der er ved at tippe miljøbalancen på moder jord.

Som ex. skar Fogh investeringerne til miljøforskning tilbage til 1990 niveau som noget af det første, da han tiltrådte - de penge er sikkert blevet brugt til skattelettelser. Men der kommer jo en regning senere når der ikke er nogen vej uden om at investere i miljøet........ og hvem skal betale de penge ?? right - det skal DU. Så i dette eksempel kan det handle om hvorvidt regeringen bare skubber regningen foran sig. Og det kan du overføre til andre sektorer også - mest åbenlyst i skolesektoren og jernbane sektoren.

P.S. Iøvrigt er regeringen ved at undersøge mulighederne for at slække beskatningen af rederierne yderligere, på trods af at de har haft en enorm proftfremgang og i forvejen har modtaget så meget i skjult erhvervsstøtte, at det nærmer sig konkurrenceforvridning ............ hvad er logikken i det ?? Skattelettelser til Mærsk .....

1-2-3

Vis mig bare ET 1-2-3
sted på jordkloden hvor den *teori* passer.

Citat.:"Skattelettelser er vejen frem, kun på den måde bliver vi i stand til at sætte lønudgiften ned, på den måde får vi flere penge til forbrug, flere penge i statskassen og bedre service i den offentlige sektor"

1-2-3