Helligånden

Helligånden eks-vidne
Helligånden er altid kun flygtigt debatteret her på sol.dk. Jeg kunne derfor godt tænke mig en mere dybdegående debat om Helligånden.

Og lad os nu forsøge, at holde os til emnet og læse, hvad vi rent faktisk skriver, hver især. Det kunne virkelig være dejligt.

Til emnet.

Jeg læste dette her:

http://www.gotquestions.org/Dansk/Helliganden.html

Når jeg læser dette griber det mig. Og jeg fornemmer en rigtighed i det skrevne. Samtidig ser jeg en dybde, der er rigtig interessant.

Bl.a står der:

Og så i 1. Kor 2:10-11 ser vi karakteristikken af Helligåndens alle steds nærværelse. “det har Gud åbenbaret for os ved Ånden. Thi Ånden ransager alt, selv Guds dybder. For hvem ved, hvad der bor i mennesket, undtagen menneskets egen ånd? Således ved heller ingen anden end Guds ånd, hvad der bor i Gud.”

Nu har jeg ikke undersøgt i dybden ang. menneskets egen ånd. Men det fanger mig meget og især med tanke på, at også Gud har ånden, der ved, hvad der bor i Gud.

Det er så dybt tankevækkende og slet ikke til at forstå.

Men ikke nok med, at vi har vores egen ånd, Guds ånd bor også i os om vi er troende.

Ved I ikke, at I er Guds tempel, og at Guds ånd bor i jer?
(Paulus' 1. brev til Korintherne 3,16)

Det er da fantastisk, at Gud er allestedsnærværende ved sin ånd. Hvem fatter Gud og Guds dybder?

Men kan man sammenligne dette. At vi har en ånd, der kender os i dybden. Og Gud har Helligånden, der også kender Gud i dybden? Man burde vel mene, at Gud som almægtig kender sig selv uden hjælp fra nogen eller noget.

Det er altså stort det her. Vi debatterer ofte om, hvad Gud er i stand til. Vi vil så gerne, at vi bestemmer, hvad Gud kan og ikke kan. Vores hjerne er slet ikke i stand til at fatte, hvad Gud er og hvad Gud kan. En brøkdel måske men det er så det.

Men hvem er Helligånden så. Er det blot Guds kraft eller?

Det er ikke min tanke. For Helligånden beskrives i Biblen som en, der har følelser. En der kan tage beslutninger som også beskrevet i linket jeg citerer fra.

Der står endvidere i teksten fra linket:

Vi ved at Helligånden virkelig er en person, fordi Han har et sind, følelser, og en vilje. Helligånden tænker og ved (1. Kor 2:10). Helligånden kan være bedrøvet (Ef 4:30). Helligånden går i forbøn for os (Romerne 8:26-27). Helligånden tager beslutninger i overensstemmelse med Hans vilje (1. Kor 12:7-11). Helligånden er Gud, den tredje ”person” af treenighed. Som Gud, kan Helligånden fungere som Trøsteren og Rådgiveren som Jesus lovede Han ville være (Joh 14:16,26; 15:26).

Jesus siger også selv:

At de skal døbe dem i Faderens, Sønnens og [b]Helligåndens[/b] [u]navn[/u].

Ergo har Helligånden en betydning af noget større karakter end jeg troede som et af Jehovas vidner.

Interessant er det jo også, at alle som tror på Jesus får Guds ånd og dermed også er Guds børn:

For alle, som drives af Guds ånd, er Guds børn.
(Romerbrevet 8,14)

Dvs. som jeg læser det, at vi får som troende enkeltpersoner Guds ånd, som hjælper til dels af forstå Guds ord og dels at udvikle os som mennesker, der udviser det rette kristne sindelag.

Altså at vi vokser som mennesker sådan at vores sind og karakter langsomt forandrer sig i overensstemmelse med, hvad Biblen taler om ang. åndens frugter.

F.eks. kærlighed, glæde, fred, langmodighed osv.

Åndens gaver må vi heller ikke glemme.

Der er forskel på nådegaver, men Ånden er den samme. Der er forskel på tjenester, men Herren er den samme. Der er forskel på kraftige gerninger, men Gud er den samme, som virker alt i alle. Det, som Ånden åbenbarer, får hver enkelt til fælles gavn.
(Paulus' 1. brev til korinterne 12,4-7)

Jeg ser dette som, at Helligånden giver os alt efter de evner og talenter vi, hver især har.

Noget jeg hæfter mig ved i disse vers fra Kor. er:

Der er forskel på kraftige gerninger, men Gud er den samme, som virker alt i alle. Det, som Ånden åbenbarer, får hver enkelt til fælles gavn.
(Paulus' 1. brev til kor

Gud er den samme, som virker i alt og alle. Men Gud virker ved Helligånden, der som vi læser andre steder i Biblen, har følelser, tager beslutninger osv. Altså som jeg læser dette og forstår det i dag så er Helligånden en del af Gud men alligevel selvstændig på en eller anden måde.

Det er godt nok svært at forklare men meget meget interessant. Fordi det forklarer også Gud og en del af Guds dybder og kunnen og hvad Gud består af. Jeg vil rigtig gerne lære Gud meget mere at kende og tænkt det kan vi, det kan jeg vha. Helligånden. Der kender Guds dybder.

Hvis Helligånden kender Guds dybder, kan det ikke være en intetsigende ikke eksisterende kraft. Nej det må være et væsen, der er Gud men også et væsen, der er adskilt fra Gud.

[:)] Smiler lidt for det er vanskeligt at forstå og endnu mere vanskeligt at forklare. Især på skrift. Men håber meget i kan følge mine tanker alligevel.

Her er lidt mere om Helligånden:

http://www.folkekirken.dk/hoejtider-og-traditioner/pinse/hvad-ligner-helligaanden/

Manjana

Rettelse eks-vidne
[quote="eks-vidne" post=2627212]Helligånden er altid kun flygtigt debatteret her på sol.dk. Jeg kunne derfor godt tænke mig en mere dybdegående debat om Helligånden.

Og lad os nu forsøge, at holde os til emnet og læse, hvad vi rent faktisk skriver, hver især. Det kunne virkelig være dejligt.

Til emnet.

Jeg læste dette her:

http://www.gotquestions.org/Dansk/Helliganden.html

Når jeg læser dette griber det mig. Og jeg fornemmer en rigtighed i det skrevne. Samtidig ser jeg en dybde, der er rigtig interessant.

Bl.a står der:

Og så i 1. Kor 2:10-11 ser vi karakteristikken af Helligåndens alle steds nærværelse. “det har Gud åbenbaret for os ved Ånden. Thi Ånden ransager alt, selv Guds dybder. For hvem ved, hvad der bor i mennesket, undtagen menneskets egen ånd? Således ved heller ingen anden end Guds ånd, hvad der bor i Gud.”

Nu har jeg ikke undersøgt i dybden ang. menneskets egen ånd. Men det fanger mig meget og især med tanke på, at også Gud har ånden, der ved, hvad der bor i Gud.

Det er så dybt tankevækkende og slet ikke til at forstå.

Men ikke nok med, at vi har vores egen ånd, Guds ånd bor også i os om vi er troende.

Ved I ikke, at I er Guds tempel, og at Guds ånd bor i jer?
(Paulus' 1. brev til Korintherne 3,16)

Det er da fantastisk, at Gud er allestedsnærværende ved sin ånd. Hvem fatter Gud og Guds dybder?

Men kan man sammenligne dette. At vi har en ånd, der kender os i dybden. Og Gud har Helligånden, der også kender Gud i dybden? Man burde vel mene, at Gud som almægtig kender sig selv uden hjælp fra nogen eller noget.

Det er altså stort det her. Vi debatterer ofte om, hvad Gud er i stand til. Vi vil så gerne, at vi bestemmer, hvad Gud kan og ikke kan. Vores hjerne er slet ikke i stand til at fatte, hvad Gud er og hvad Gud kan. En brøkdel måske men det er så det.

Men hvem er Helligånden så. Er det blot Guds kraft eller?

Det er ikke min tanke. For Helligånden beskrives i Biblen som en, der har følelser. En der kan tage beslutninger som også beskrevet i linket jeg citerer fra.

Der står endvidere i teksten fra linket:

Vi ved at Helligånden virkelig er en person, fordi Han har et sind, følelser, og en vilje. Helligånden tænker og ved (1. Kor 2:10). Helligånden kan være bedrøvet (Ef 4:30). Helligånden går i forbøn for os (Romerne 8:26-27). Helligånden tager beslutninger i overensstemmelse med Hans vilje (1. Kor 12:7-11). Helligånden er Gud, den tredje ”person” af treenighed. Som Gud, kan Helligånden fungere som Trøsteren og Rådgiveren som Jesus lovede Han ville være (Joh 14:16,26; 15:26).

Jesus siger også selv:

At de skal døbe dem i Faderens, Sønnens og [b]Helligåndens[/b] [u]navn[/u].

Ergo har Helligånden en betydning af noget større karakter end jeg troede som et af Jehovas vidner.

Interessant er det jo også, at alle som tror på Jesus får Guds ånd og dermed også er Guds børn:

For alle, som drives af Guds ånd, er Guds børn.
(Romerbrevet 8,14)

Dvs. som jeg læser det, at vi får som troende enkeltpersoner Guds ånd, som hjælper til dels af forstå Guds ord og dels at udvikle os som mennesker, der udviser det rette kristne sindelag.

Altså at vi vokser som mennesker sådan at vores sind og karakter langsomt forandrer sig i overensstemmelse med, hvad Biblen taler om ang. åndens frugter.

F.eks. kærlighed, glæde, fred, langmodighed osv.

Åndens gaver må vi heller ikke glemme.

Der er forskel på nådegaver, men Ånden er den samme. Der er forskel på tjenester, men Herren er den samme. Der er forskel på kraftige gerninger, men Gud er den samme, som virker alt i alle. Det, som Ånden åbenbarer, får hver enkelt til fælles gavn.
(Paulus' 1. brev til korinterne 12,4-7)

Jeg ser dette som, at Helligånden giver os alt efter de evner og talenter vi, hver især har.

Noget jeg hæfter mig ved i disse vers fra Kor. er:

Der er forskel på kraftige gerninger, men Gud er den samme, som virker alt i alle. Det, som Ånden åbenbarer, får hver enkelt til fælles gavn.
(Paulus' 1. brev til kor

Gud er den samme, som virker i alt og alle. Men Gud virker ved Helligånden, der som vi læser andre steder i Biblen, har følelser, tager beslutninger osv. Altså som jeg læser dette og forstår det i dag så er Helligånden en del af Gud men alligevel selvstændig på en eller anden måde.

Det er godt nok svært at forklare men meget meget interessant. Fordi det forklarer også Gud og en del af Guds dybder og kunnen og hvad Gud består af. Jeg vil rigtig gerne lære Gud meget mere at kende og tænkt det kan vi, det kan jeg vha. Helligånden. Der kender Guds dybder.

Hvis Helligånden kender Guds dybder, kan det ikke være en intetsigende ikke eksisterende kraft. Nej det må være et væsen, der er Gud men også et væsen, der er adskilt fra Gud.

[:)] Smiler lidt for det er vanskeligt at forstå og endnu mere vanskeligt at forklare. Især på skrift. Men håber meget i kan følge mine tanker alligevel.

Her er lidt mere om Helligånden:

http://www.folkekirken.dk/hoejtider-og-traditioner/pinse/hvad-ligner-helligaanden/

Manjana[/quote]

Jeg skrev:

Hvis Helligånden kender Guds dybder, kan det ikke være en intetsigende ikke eksisterende kraft.

Der skal selvfølgelig stå:

Hvis Helligånden kender Guds dybder, kan det ikke være en intetsigende eksisterede kraft.

Tilføjelse:

Det må da nødvendigvis være et selvstændigt tænkende væsen. En der er i stand til, at gå ind i Guds dybde må være en, der så også er i stand til at vide, hvad Gud indeholder.

Vi mennesker har jo også en ånd, der er en del af os. Men alligevel et selvstændig væsen, sådan må det være.

En ånd, der kender os selv i dybden. Er en del af os.

Jamen sådan må det også være med Helligånden. En del af Gud men alligevel et selvstændigt væsen.

Helligånden sebl
Kære Manjana

Din ånd tror jeg du fik i fødselsgave, da du blev født påny. Er din ånd dig, en del af dig eller en anden end dig? Jeg tror sammenligningen med Guds Ånd går på, at Guds Ånd er en del af Gud, ligesom din ånd er en del af dig.

Men det går nok videre end det. For man kan jo godt forestille sig et menneske uden ånd (eksempelvis en ikke-genfødt). Men man kan ikke forestille sig Gud uden Helligånd: Det tror jeg er pointen med, at Helligånden ikke kun ses som Guds Ånd, men også som Gud selv.

Når vi fødes af Ånd er Helligånden jo indblandet - vi fødes af ånd. Men samtidigt fødes vi af Gud. Vi ved også vi kan fyldes af ånd - så ligner sprogbrugen næsten, at Gud kan "hælde" ånd i os i varierende mængde, somom ånden var et himmelsk materiale. Bibelen går så vidt som at skrive, at vi "drives" af ånden - ånden er altså det/den Gud bruger for at bringe os nærmere ham. Er vi genfødt kan vi derimod vokse i ånden - så ligner sprogbrugen, at vores ånd er en selvstændig person inde i os selv der vokser og som skal have næring for at vokse. Dødt materiale vokser ikke!

[i]Ånden selv vidner sammen med vores ånd om, at vi er Guds børn.[/i] [u]Romerbrevet 8:16[/u]

Der er sagt mange ord om, at når Ånden kan vidne, hjælpe, bedrøves osv. må ånden jo være en person. Jeg vil hellere fokusere på det lille ord "selv". Ånden selv! Det græske ord er "auto", som vi for eksempel kender i automatisk og automobil. Noget der kan af sig selv. Jeg kan ikke lige på stående fod erindre, at auto på noget tidspunkt bruges om noget dødt i NT (jeg afviser ikke jeg kan huske forkert) men det oplagte er, at når ordet auto benyttes, så er det fordi Ånden kan selv eftersom Ånden er levende.

Stedet kan oversættes på forskellig måde, men den autoriserede oversættelse er relevant: Den antyder at det ikke kun er Helligånden der vidner, men også vores egen ånd - altså at de vidner sammen for os. Det ville give et billede af, at den ånd vi er genfødt med, det indre menneske som dagligt vokser og fornys inden i os virkeligt opfører sig som en slags selvstændig person inde i vores krop - en ånd der driver os fremad i samarbejde med Helligånden.

[i]Jeg ved, at i mig, altså i mit kød, bor der intet godt. Viljen har jeg, men udføre det gode kan jeg ikke.[/i] [u]Romerbrevet 7:18[/u]

[i]Men vi er ved godt mod og vil hellere bryde op fra legemet og have hjemme hos Herren.[/i] [u]2. Korintherbrev 5:8[/u]

Det er en lidt under konstruktion: født af Gud i kød. Hvem er det der vil "bryde op" fra legemet, når Paulus også sige at "i mig" = "i mit kød"? Jeg tror Paulus forsøger at fortælle os, at ånden virkeligt er en lille person der vokser inde i os, "Helligåndens barn", men at vi er underlagt kødet i en grad så kødet ofte vinder. Men en dag kommer vi "hjem" og så er vi ikke længere kødelige. Det lille menneske inden i mennesket er blevet en ånd, ligesom den Ånd der fødte det i os:

[i]Nej, I er kommet til Zions bjerg, til den levende Guds by, det himmelske Jerusalem, til tusinder af engle, en festforsamling og en menighed af førstefødte, som er indskrevet i himlene, og til en dommer, som er alles Gud, [b]til deres ånder[/b], som er retfærdige og har nået målet, til Jesus, den nye pagts formidler, og til det rensende blod, der taler stærkere end Abels.[/i] [u]Hebræerbrevet 12:22-24[/u]

Fordi vi oplever Ånden som en [i]kraft[/i] der driver os, som en kraft vi kan fyldes af, omtaler vi ofte ånden som en slags materiale. Men det er et lille [i]indre menneske[/i] der bor i os. Der er ikke noget usædvanligt i, at en kraft er en person, eftersom ordet [i]Gud[/i] betyder [url=https://www.google.com/search?client=ubuntu&channel=fs&q=Gud+betyder+kraft&ie=utf-8&oe=utf-8]kraft/magt[/url]. Det er denne kraft vi fødes af, men i virkeligheden er det en lille person, så vi en dag kan se os sammen med de andre [i]ånder[/i] som har nået målet. Det er derfor Helligånden [i]selv[/i] kan vidne [i]sammen med[/i] vores ånd! Ånden er vores ejendom, vores pantebrev, vores garanti for, at selv om vi taber til kødet den ene gang efter den anden, så vokser ånden - en dag vil de små ånder være voksne og retfærdige...

Helligånden jalmar
[:)]
. . . Jeg falder hele tiden tilbage på det enkle, Den første der offentlig omtalte "Den Hellige Treenighed" var Theophilus af Antioch, som i en epistel AD173±, beskrev "Den Hellige Treenighed af Gud" som det kan ses of nedenstående.

Trinity of God, and His Word and His Wisdom.

Det står ca. midt på siden, og det første ord i sætningen er "Trinity".
Forinden skriver han om andre fænomener der ligeledes består af en Trehed.

Vi bruger jo selv udtrykket Åndrig tale - Hun/Han er en stor ånd.

jalmar


[quote][/quote]
[quote="eks-vidne" post=2627212]Helligånden er altid kun flygtigt debatteret her på sol.dk. Jeg kunne derfor godt tænke mig en mere dybdegående debat om Helligånden.

Og lad os nu forsøge, at holde os til emnet og læse, hvad vi rent faktisk skriver, hver især. Det kunne virkelig være dejligt.

Til emnet.

Jeg læste dette her:

http://www.gotquestions.org/Dansk/Helliganden.html

Når jeg læser dette griber det mig. Og jeg fornemmer en rigtighed i det skrevne. Samtidig ser jeg en dybde, der er rigtig interessant.

Bl.a står der:

Og så i 1. Kor 2:10-11 ser vi karakteristikken af Helligåndens alle steds nærværelse. “det har Gud åbenbaret for os ved Ånden. Thi Ånden ransager alt, selv Guds dybder. For hvem ved, hvad der bor i mennesket, undtagen menneskets egen ånd? Således ved heller ingen anden end Guds ånd, hvad der bor i Gud.”

Nu har jeg ikke undersøgt i dybden ang. menneskets egen ånd. Men det fanger mig meget og især med tanke på, at også Gud har ånden, der ved, hvad der bor i Gud.

Det er så dybt tankevækkende og slet ikke til at forstå.

Men ikke nok med, at vi har vores egen ånd, Guds ånd bor også i os om vi er troende.

Ved I ikke, at I er Guds tempel, og at Guds ånd bor i jer?
(Paulus' 1. brev til Korintherne 3,16)

Det er da fantastisk, at Gud er allestedsnærværende ved sin ånd. Hvem fatter Gud og Guds dybder?

Men kan man sammenligne dette. At vi har en ånd, der kender os i dybden. Og Gud har Helligånden, der også kender Gud i dybden? Man burde vel mene, at Gud som almægtig kender sig selv uden hjælp fra nogen eller noget.

Det er altså stort det her. Vi debatterer ofte om, hvad Gud er i stand til. Vi vil så gerne, at vi bestemmer, hvad Gud kan og ikke kan. Vores hjerne er slet ikke i stand til at fatte, hvad Gud er og hvad Gud kan. En brøkdel måske men det er så det.

Men hvem er Helligånden så. Er det blot Guds kraft eller?

Det er ikke min tanke. For Helligånden beskrives i Biblen som en, der har følelser. En der kan tage beslutninger som også beskrevet i linket jeg citerer fra.

Der står endvidere i teksten fra linket:

Vi ved at Helligånden virkelig er en person, fordi Han har et sind, følelser, og en vilje. Helligånden tænker og ved (1. Kor 2:10). Helligånden kan være bedrøvet (Ef 4:30). Helligånden går i forbøn for os (Romerne 8:26-27). Helligånden tager beslutninger i overensstemmelse med Hans vilje (1. Kor 12:7-11). Helligånden er Gud, den tredje ”person” af treenighed. Som Gud, kan Helligånden fungere som Trøsteren og Rådgiveren som Jesus lovede Han ville være (Joh 14:16,26; 15:26).

Jesus siger også selv:

At de skal døbe dem i Faderens, Sønnens og [b]Helligåndens[/b] [u]navn[/u].

Ergo har Helligånden en betydning af noget større karakter end jeg troede som et af Jehovas vidner.

Interessant er det jo også, at alle som tror på Jesus får Guds ånd og dermed også er Guds børn:

For alle, som drives af Guds ånd, er Guds børn.
(Romerbrevet 8,14)

Dvs. som jeg læser det, at vi får som troende enkeltpersoner Guds ånd, som hjælper til dels af forstå Guds ord og dels at udvikle os som mennesker, der udviser det rette kristne sindelag.

Altså at vi vokser som mennesker sådan at vores sind og karakter langsomt forandrer sig i overensstemmelse med, hvad Biblen taler om ang. åndens frugter.

F.eks. kærlighed, glæde, fred, langmodighed osv.

Åndens gaver må vi heller ikke glemme.

Der er forskel på nådegaver, men Ånden er den samme. Der er forskel på tjenester, men Herren er den samme. Der er forskel på kraftige gerninger, men Gud er den samme, som virker alt i alle. Det, som Ånden åbenbarer, får hver enkelt til fælles gavn.
(Paulus' 1. brev til korinterne 12,4-7)

Jeg ser dette som, at Helligånden giver os alt efter de evner og talenter vi, hver især har.

Noget jeg hæfter mig ved i disse vers fra Kor. er:

Der er forskel på kraftige gerninger, men Gud er den samme, som virker alt i alle. Det, som Ånden åbenbarer, får hver enkelt til fælles gavn.
(Paulus' 1. brev til kor

Gud er den samme, som virker i alt og alle. Men Gud virker ved Helligånden, der som vi læser andre steder i Biblen, har følelser, tager beslutninger osv. Altså som jeg læser dette og forstår det i dag så er Helligånden en del af Gud men alligevel selvstændig på en eller anden måde.

Det er godt nok svært at forklare men meget meget interessant. Fordi det forklarer også Gud og en del af Guds dybder og kunnen og hvad Gud består af. Jeg vil rigtig gerne lære Gud meget mere at kende og tænkt det kan vi, det kan jeg vha. Helligånden. Der kender Guds dybder.

Hvis Helligånden kender Guds dybder, kan det ikke være en intetsigende ikke eksisterende kraft. Nej det må være et væsen, der er Gud men også et væsen, der er adskilt fra Gud.

[:)] Smiler lidt for det er vanskeligt at forstå og endnu mere vanskeligt at forklare. Især på skrift. Men håber meget i kan følge mine tanker alligevel.

Her er lidt mere om Helligånden:

http://www.folkekirken.dk/hoejtider-og-traditioner/pinse/hvad-ligner-helligaanden/

Manjana[/quote]

Helligånden wizcarlo
[quote="eks-vidne" post=2627212]Helligånden er altid kun flygtigt debatteret her på sol.dk. Jeg kunne derfor godt tænke mig en mere dybdegående debat om Helligånden.

Og lad os nu forsøge, at holde os til emnet og læse, hvad vi rent faktisk skriver, hver især. Det kunne virkelig være dejligt.[/quote]

Det synes jeg også - vi skulle ha' noget mere debat om Helligånden. Men please! Please! Please! kunne vi ikke få nogle kendsgerninger på bordet om Helligånden. Så vi kan konstatere at de fremsatte påstande holder vand.

Det dur ikke det der med "føler i hjertet" og den slags. En sådan følelse kan være falsk og en anden kan måske "føle i hjertet" at der er en nisse på loftet og kan have nøjagtigt lige så meget ret. Og hvem har så ret? Det er vi uden mulighed for at finde ud af.

Det nytter heller ikke at henvise til biblen. For hvor har bibelskribenten det så fra? Noget konstaterbart?

Carlo

Helligånden sebl
Du må ud at lede efter nogle hardcore beviser, wiz [:D]

[i]sandhedens ånd, som verden ikke kan tage imod, fordi den hverken ser eller kender den[/i]

Helligånden lyjse
Kære Manjana

Jeg syntes Sebl forkarer det godt :

[quote] Guds Ånd er en del af Gud, ligesom din ånd er en del af dig.[/quote]

Jeg tænker jo aldrig på Gud som 3 forskellige personer, men altid på Gud som [i]én[/i] person (med 3 funktioner.)
Men når Jesus kommer igen efter tusindårsriget, og Satan er smidt i ildsøen, så vil der ikke længere være brug for 3 funktioner.

Verdensdommen

v31 Når [b][i]Menneskesønnen[/i][/b] kommer i sin herlighed og alle englene med ham, [i][b]da skal han tage sæde på [b][i][u]sin herligheds trone[/u][/i][/b].
[/b][/i]

________

[i][b]Din [u]trone[/u], Gud,[/b][/i] står til evig tid,
dit kongescepter er retfærdighedens scepter.Heb.B.1

__________

Gud er almægtig - og derfor kunne han også lade sig inkarnere i Menneskesønnen.

Jeremias.B.23

v23 Er jeg kun Gud her på stedet? siger Herren,
er jeg ikke også Gud langt borte?

v24 Hvem kan skjule sig på steder,
hvor jeg ikke kan få øje på ham?
siger Herren.

Er det ikke mig, der fylder
både himmel og jord?
siger Herren.

Salme.139

v7 Hvor skulle jeg søge hen fra din ånd?
Hvor skulle jeg flygte hen fra dit ansigt?

v8 Stiger jeg op til himlen, er du dér,
lægger jeg mig i dødsriget, er du dér.

v9 Låner jeg morgenrødens vinger
og slår mig ned, hvor havet ender,
v10 så leder din hånd mig også dér,
din højre hånd holder mig fast.

v11 Siger jeg: »Mørket skal dække mig,
lyset blive til nat omkring mig«,
v12 så er mørket ikke mørke for dig,
natten er lys som dagen,
mørket er som lyset.


[i][b] [sun] Jesus er verdens lys [sun] [/b][/i]

[i][b] [sun] Lyset, [u]det sande lys [sun] [/u]som oplyser ethvert menneske[/b][/i], var ved at komme til verden.

Han var i verden, og verden var blevet til ved ham, og verden kendte ham ikke.

Ordet var Gud - Og Ordet blev kød og tog bolig iblandt os.


5.Mose.B.5

v23 Da I hørte røsten inde fra mørket, mens bjerget stod[i][b] [sun] i lys lue [sun] [/b][/i], kom alle jeres stammehøvdinge og ældste hen til mig

v24 og sagde: [b][i] »Nu har [sun] Herren vor Gud [sun] ladet os se sin herlighed og sin storhed, og vi har hørt hans røst inde fra ilden.[/i][/b]

I dag har vi oplevet, at Gud taler med mennesker, og at de alligevel bevarer livet.

Apost.G,26

v13 Undervejs, konge, så jeg midt om dagen [b][i] [sun] et lys [sun] [/i][/b]fra himlen stråle om mig og mine ledsagere, [i][b] [sun] et lys med stærkere glans end solens. [sun] [/b][/i]

v14 Vi faldt alle til jorden, og jeg hørte en røst tale til mig på hebraisk: Saul, Saul, hvorfor forfølger du mig?

Det bliver hårdt for dig at stampe mod brodden. v15 Jeg spurgte: Hvem er du, Herre?

Og Herren svarede: [b][i] [sun] Jeg er Jesus [sun] [/i][/b], som du forfølger.

________________

Jesus er Gud - for mig er der kun én Almægtig Gud [:)]

Há en god dag - smukt vejr [sun]

Helligånden eks-vidne
[quote="sebl" post=2627238]Kære Manjana

Din ånd tror jeg du fik i fødselsgave, da du blev født påny. Er din ånd dig, en del af dig eller en anden end dig? Jeg tror sammenligningen med Guds Ånd går på, at Guds Ånd er en del af Gud, ligesom din ånd er en del af dig.

Men det går nok videre end det. For man kan jo godt forestille sig et menneske uden ånd (eksempelvis en ikke-genfødt). Men man kan ikke forestille sig Gud uden Helligånd: Det tror jeg er pointen med, at Helligånden ikke kun ses som Guds Ånd, men også som Gud selv.

Når vi fødes af Ånd er Helligånden jo indblandet - vi fødes af ånd. Men samtidigt fødes vi af Gud. Vi ved også vi kan fyldes af ånd - så ligner sprogbrugen næsten, at Gud kan "hælde" ånd i os i varierende mængde, somom ånden var et himmelsk materiale. Bibelen går så vidt som at skrive, at vi "drives" af ånden - ånden er altså det/den Gud bruger for at bringe os nærmere ham. Er vi genfødt kan vi derimod vokse i ånden - så ligner sprogbrugen, at vores ånd er en selvstændig person inde i os selv der vokser og som skal have næring for at vokse. Dødt materiale vokser ikke!

[i]Ånden selv vidner sammen med vores ånd om, at vi er Guds børn.[/i] [u]Romerbrevet 8:16[/u]

Der er sagt mange ord om, at når Ånden kan vidne, hjælpe, bedrøves osv. må ånden jo være en person. Jeg vil hellere fokusere på det lille ord "selv". Ånden selv! Det græske ord er "auto", som vi for eksempel kender i automatisk og automobil. Noget der kan af sig selv. Jeg kan ikke lige på stående fod erindre, at auto på noget tidspunkt bruges om noget dødt i NT (jeg afviser ikke jeg kan huske forkert) men det oplagte er, at når ordet auto benyttes, så er det fordi Ånden kan selv eftersom Ånden er levende.

Stedet kan oversættes på forskellig måde, men den autoriserede oversættelse er relevant: Den antyder at det ikke kun er Helligånden der vidner, men også vores egen ånd - altså at de vidner sammen for os. Det ville give et billede af, at den ånd vi er genfødt med, det indre menneske som dagligt vokser og fornys inden i os virkeligt opfører sig som en slags selvstændig person inde i vores krop - en ånd der driver os fremad i samarbejde med Helligånden.

[i]Jeg ved, at i mig, altså i mit kød, bor der intet godt. Viljen har jeg, men udføre det gode kan jeg ikke.[/i] [u]Romerbrevet 7:18[/u]

[i]Men vi er ved godt mod og vil hellere bryde op fra legemet og have hjemme hos Herren.[/i] [u]2. Korintherbrev 5:8[/u]

Det er en lidt under konstruktion: født af Gud i kød. Hvem er det der vil "bryde op" fra legemet, når Paulus også sige at "i mig" = "i mit kød"? Jeg tror Paulus forsøger at fortælle os, at ånden virkeligt er en lille person der vokser inde i os, "Helligåndens barn", men at vi er underlagt kødet i en grad så kødet ofte vinder. Men en dag kommer vi "hjem" og så er vi ikke længere kødelige. Det lille menneske inden i mennesket er blevet en ånd, ligesom den Ånd der fødte det i os:

[i]Nej, I er kommet til Zions bjerg, til den levende Guds by, det himmelske Jerusalem, til tusinder af engle, en festforsamling og en menighed af førstefødte, som er indskrevet i himlene, og til en dommer, som er alles Gud, [b]til deres ånder[/b], som er retfærdige og har nået målet, til Jesus, den nye pagts formidler, og til det rensende blod, der taler stærkere end Abels.[/i] [u]Hebræerbrevet 12:22-24[/u]

Fordi vi oplever Ånden som en [i]kraft[/i] der driver os, som en kraft vi kan fyldes af, omtaler vi ofte ånden som en slags materiale. Men det er et lille [i]indre menneske[/i] der bor i os. Der er ikke noget usædvanligt i, at en kraft er en person, eftersom ordet [i]Gud[/i] betyder [url=https://www.google.com/search?client=ubuntu&channel=fs&q=Gud+betyder+kraft&ie=utf-8&oe=utf-8]kraft/magt[/url]. Det er denne kraft vi fødes af, men i virkeligheden er det en lille person, så vi en dag kan se os sammen med de andre [i]ånder[/i] som har nået målet. Det er derfor Helligånden [i]selv[/i] kan vidne [i]sammen med[/i] vores ånd! Ånden er vores ejendom, vores pantebrev, vores garanti for, at selv om vi taber til kødet den ene gang efter den anden, så vokser ånden - en dag vil de små ånder være voksne og retfærdige...[/quote]

Tak for et dejligt svar. [:)]

Det du skriver er både til trøst og opmuntring. Men også stof til eftertanke.

Det, der gør det svært at forstå er, når man stort set altid har haft en tro omkring, hvad er Helligånden og så pludselig skal man se på Gud og Helligånden på en helt anden måde.

Der, hvor jeg bliver grebet er, når Bibelen fortæller, at Helligånden ransager Guds dybde. Ligesom at vi har en ånd i os har Gud Helligånden til, at hjælpe på mange måder. Men tænk engang, Helligånden ransager Guds dybder. Alene ene dette syntes jeg rummer så mange tanker. For hvad ligger der præcist i dette. Guds dybder er for os mennesker ikke til at fatte. Men Helligånden er i stand til, at rumme det. Gud er sandelig spændende og dyb på mange måder.

Ville gerne føje meget mere til. Men syntes jeg mangler ord. Ligner ellers ikke mig. [:)] Det er så stort at det er svært at forklare.

Dit svar er meget interessant og sigende. Men jeg forsøger at få flere ord på, at Helligånden er ikke kun Guds virkende kraft. Altså en kraft/magt, der kun handler udfra Guds "ordre".

Når der står, at Helligånden kan tage beslutninger, er det så Gud, der i virkeligheden tager dem? Eller når Helligånden bliver bedrøvet, er det så i virkeligheden Gud, der bliver bedrøvet? Eller er Helligånden en selvstændig "enhed"? Men det må så være her ordet "auto" kommer ind i billedet.

Men så skriver du, at selv om kødet fejler igen og igen så vokser vi stadig i den kristne tro vha Helligånden. Det rammer mig. For jeg har i den senere tid bemærket nogen forandringer jeg med garanti ikke selv som sådan, har haft indvirkning på. Så dit svar er rigtig spændende på den måde, at jeg fik ord på, at Ånden virkelig virker.

Jeg har tænkt på det. Men da jeg så læste dit svar blev jeg rigtig glad. [:)]

Men jeg tænker også, at i kraft af os selv kan vi ikke. Når vi erkender dette, vores afmagt og overgiver det til Gud at virke i os så sker der altså noget. Og det oplever man virkelig.

Helligånden er en del af Gud. Det tror jeg på. Det er nu også lidt svært at forholde os til. Men det tror jeg mere er fordi vores hjerne ikke kan begribe Gud.

Tak for et spændende svar sebl. [:)] Tråden tog en drejning jeg ikke lige havde forestillet mig. Positivt ment.

Helligånden eks-vidne
[quote="jalmar" post=2627241][:)]
. . . Jeg falder hele tiden tilbage på det enkle, Den første der offentlig omtalte "Den Hellige Treenighed" var Theophilus af Antioch, som i en epistel AD173±, beskrev "Den Hellige Treenighed af Gud" som det kan ses of nedenstående.

Trinity of God, and His Word and His Wisdom.

Det står ca. midt på siden, og det første ord i sætningen er "Trinity".
Forinden skriver han om andre fænomener der ligeledes består af en Trehed.

Vi bruger jo selv udtrykket Åndrig tale - Hun/Han er en stor ånd.

jalmar

Kender godt udtrykket, åndrig tale. Bl.a udtaler en privatlæreinde i filmen: Baronessen fra benzintanken, at fransk er et meget åndrigt sprog. [:)]

Men har nu aldrig hørt nogen omtalt som værende en stor ånd.

Kender ikke lige til Theophilus af Antioch. Så vidste ikke, at han var den første, der udtalte sig om treenigheden. Troede det var biskopperne fra år 325. Men dvs. at treenigheden har været på tale længe inden?

Har du noget mere info om dette?


Manjana

[quote][/quote]
[quote="eks-vidne" post=2627212]Helligånden er altid kun flygtigt debatteret her på sol.dk. Jeg kunne derfor godt tænke mig en mere dybdegående debat om Helligånden.

Og lad os nu forsøge, at holde os til emnet og læse, hvad vi rent faktisk skriver, hver især. Det kunne virkelig være dejligt.

Til emnet.

Jeg læste dette her:

http://www.gotquestions.org/Dansk/Helliganden.html

Når jeg læser dette griber det mig. Og jeg fornemmer en rigtighed i det skrevne. Samtidig ser jeg en dybde, der er rigtig interessant.

Bl.a står der:

Og så i 1. Kor 2:10-11 ser vi karakteristikken af Helligåndens alle steds nærværelse. “det har Gud åbenbaret for os ved Ånden. Thi Ånden ransager alt, selv Guds dybder. For hvem ved, hvad der bor i mennesket, undtagen menneskets egen ånd? Således ved heller ingen anden end Guds ånd, hvad der bor i Gud.”

Nu har jeg ikke undersøgt i dybden ang. menneskets egen ånd. Men det fanger mig meget og især med tanke på, at også Gud har ånden, der ved, hvad der bor i Gud.

Det er så dybt tankevækkende og slet ikke til at forstå.

Men ikke nok med, at vi har vores egen ånd, Guds ånd bor også i os om vi er troende.

Ved I ikke, at I er Guds tempel, og at Guds ånd bor i jer?
(Paulus' 1. brev til Korintherne 3,16)

Det er da fantastisk, at Gud er allestedsnærværende ved sin ånd. Hvem fatter Gud og Guds dybder?

Men kan man sammenligne dette. At vi har en ånd, der kender os i dybden. Og Gud har Helligånden, der også kender Gud i dybden? Man burde vel mene, at Gud som almægtig kender sig selv uden hjælp fra nogen eller noget.

Det er altså stort det her. Vi debatterer ofte om, hvad Gud er i stand til. Vi vil så gerne, at vi bestemmer, hvad Gud kan og ikke kan. Vores hjerne er slet ikke i stand til at fatte, hvad Gud er og hvad Gud kan. En brøkdel måske men det er så det.

Men hvem er Helligånden så. Er det blot Guds kraft eller?

Det er ikke min tanke. For Helligånden beskrives i Biblen som en, der har følelser. En der kan tage beslutninger som også beskrevet i linket jeg citerer fra.

Der står endvidere i teksten fra linket:

Vi ved at Helligånden virkelig er en person, fordi Han har et sind, følelser, og en vilje. Helligånden tænker og ved (1. Kor 2:10). Helligånden kan være bedrøvet (Ef 4:30). Helligånden går i forbøn for os (Romerne 8:26-27). Helligånden tager beslutninger i overensstemmelse med Hans vilje (1. Kor 12:7-11). Helligånden er Gud, den tredje ”person” af treenighed. Som Gud, kan Helligånden fungere som Trøsteren og Rådgiveren som Jesus lovede Han ville være (Joh 14:16,26; 15:26).

Jesus siger også selv:

At de skal døbe dem i Faderens, Sønnens og [b]Helligåndens[/b] [u]navn[/u].

Ergo har Helligånden en betydning af noget større karakter end jeg troede som et af Jehovas vidner.

Interessant er det jo også, at alle som tror på Jesus får Guds ånd og dermed også er Guds børn:

For alle, som drives af Guds ånd, er Guds børn.
(Romerbrevet 8,14)

Dvs. som jeg læser det, at vi får som troende enkeltpersoner Guds ånd, som hjælper til dels af forstå Guds ord og dels at udvikle os som mennesker, der udviser det rette kristne sindelag.

Altså at vi vokser som mennesker sådan at vores sind og karakter langsomt forandrer sig i overensstemmelse med, hvad Biblen taler om ang. åndens frugter.

F.eks. kærlighed, glæde, fred, langmodighed osv.

Åndens gaver må vi heller ikke glemme.

Der er forskel på nådegaver, men Ånden er den samme. Der er forskel på tjenester, men Herren er den samme. Der er forskel på kraftige gerninger, men Gud er den samme, som virker alt i alle. Det, som Ånden åbenbarer, får hver enkelt til fælles gavn.
(Paulus' 1. brev til korinterne 12,4-7)

Jeg ser dette som, at Helligånden giver os alt efter de evner og talenter vi, hver især har.

Noget jeg hæfter mig ved i disse vers fra Kor. er:

Der er forskel på kraftige gerninger, men Gud er den samme, som virker alt i alle. Det, som Ånden åbenbarer, får hver enkelt til fælles gavn.
(Paulus' 1. brev til kor

Gud er den samme, som virker i alt og alle. Men Gud virker ved Helligånden, der som vi læser andre steder i Biblen, har følelser, tager beslutninger osv. Altså som jeg læser dette og forstår det i dag så er Helligånden en del af Gud men alligevel selvstændig på en eller anden måde.

Det er godt nok svært at forklare men meget meget interessant. Fordi det forklarer også Gud og en del af Guds dybder og kunnen og hvad Gud består af. Jeg vil rigtig gerne lære Gud meget mere at kende og tænkt det kan vi, det kan jeg vha. Helligånden. Der kender Guds dybder.

Hvis Helligånden kender Guds dybder, kan det ikke være en intetsigende ikke eksisterende kraft. Nej det må være et væsen, der er Gud men også et væsen, der er adskilt fra Gud.

[:)] Smiler lidt for det er vanskeligt at forstå og endnu mere vanskeligt at forklare. Især på skrift. Men håber meget i kan følge mine tanker alligevel.

Her er lidt mere om Helligånden:

http://www.folkekirken.dk/hoejtider-og-traditioner/pinse/hvad-ligner-helligaanden/

Manjana[/quote][/quote]

Helligånden eks-vidne
[quote="wizcarlo" post=2627287][quote="eks-vidne" post=2627212]Helligånden er altid kun flygtigt debatteret her på sol.dk. Jeg kunne derfor godt tænke mig en mere dybdegående debat om Helligånden.

Og lad os nu forsøge, at holde os til emnet og læse, hvad vi rent faktisk skriver, hver især. Det kunne virkelig være dejligt.[/quote]

Det synes jeg også - vi skulle ha' noget mere debat om Helligånden. Men please! Please! Please! kunne vi ikke få nogle kendsgerninger på bordet om Helligånden. Så vi kan konstatere at de fremsatte påstande holder vand.

Det dur ikke det der med "føler i hjertet" og den slags. En sådan følelse kan være falsk og en anden kan måske "føle i hjertet" at der er en nisse på loftet og kan have nøjagtigt lige så meget ret. Og hvem har så ret? Det er vi uden mulighed for at finde ud af.

Det nytter heller ikke at henvise til biblen. For hvor har bibelskribenten det så fra? Noget konstaterbart?

Carlo[/quote]


Men Carlo jeg tænkte med det samme jeg læste dit svar, at vinden ser vi jo heller ikke. Men vi ved den er der fordi vi oplever træerne bevæge sig.

Sådan tænker jeg også om Helligånden. At dem, der får Helligånden oplever den men ser den ikke. Tænker at du ikke er tilfreds med svaret. Men jeg kan desværre ikke svare dig anderledes. Det er et spørgsmål om tro tænker jeg.

Manjana

Helligånden eks-vidne
[quote="lyjse" post=2627414]Kære Manjana

Jeg syntes Sebl forkarer det godt :

[quote] Guds Ånd er en del af Gud, ligesom din ånd er en del af dig.[/quote]

Jeg tænker jo aldrig på Gud som 3 forskellige personer, men altid på Gud som [i]én[/i] person (med 3 funktioner.)
Men når Jesus kommer igen efter tusindårsriget, og Satan er smidt i ildsøen, så vil der ikke længere være brug for 3 funktioner.

Verdensdommen

v31 Når [b][i]Menneskesønnen[/i][/b] kommer i sin herlighed og alle englene med ham, [i][b]da skal han tage sæde på [b][i][u]sin herligheds trone[/u][/i][/b].
[/b][/i]

________

[i][b]Din [u]trone[/u], Gud,[/b][/i] står til evig tid,
dit kongescepter er retfærdighedens scepter.Heb.B.1

__________

Gud er almægtig - og derfor kunne han også lade sig inkarnere i Menneskesønnen.

Jeremias.B.23

v23 Er jeg kun Gud her på stedet? siger Herren,
er jeg ikke også Gud langt borte?

v24 Hvem kan skjule sig på steder,
hvor jeg ikke kan få øje på ham?
siger Herren.

Er det ikke mig, der fylder
både himmel og jord?
siger Herren.

Salme.139

v7 Hvor skulle jeg søge hen fra din ånd?
Hvor skulle jeg flygte hen fra dit ansigt?

v8 Stiger jeg op til himlen, er du dér,
lægger jeg mig i dødsriget, er du dér.

v9 Låner jeg morgenrødens vinger
og slår mig ned, hvor havet ender,
v10 så leder din hånd mig også dér,
din højre hånd holder mig fast.

v11 Siger jeg: »Mørket skal dække mig,
lyset blive til nat omkring mig«,
v12 så er mørket ikke mørke for dig,
natten er lys som dagen,
mørket er som lyset.


[i][b] [sun] Jesus er verdens lys [sun] [/b][/i]

[i][b] [sun] Lyset, [u]det sande lys [sun] [/u]som oplyser ethvert menneske[/b][/i], var ved at komme til verden.

Han var i verden, og verden var blevet til ved ham, og verden kendte ham ikke.

Ordet var Gud - Og Ordet blev kød og tog bolig iblandt os.


5.Mose.B.5

v23 Da I hørte røsten inde fra mørket, mens bjerget stod[i][b] [sun] i lys lue [sun] [/b][/i], kom alle jeres stammehøvdinge og ældste hen til mig

v24 og sagde: [b][i] »Nu har [sun] Herren vor Gud [sun] ladet os se sin herlighed og sin storhed, og vi har hørt hans røst inde fra ilden.[/i][/b]

I dag har vi oplevet, at Gud taler med mennesker, og at de alligevel bevarer livet.

Apost.G,26

v13 Undervejs, konge, så jeg midt om dagen [b][i] [sun] et lys [sun] [/i][/b]fra himlen stråle om mig og mine ledsagere, [i][b] [sun] et lys med stærkere glans end solens. [sun] [/b][/i]

v14 Vi faldt alle til jorden, og jeg hørte en røst tale til mig på hebraisk: Saul, Saul, hvorfor forfølger du mig?

Det bliver hårdt for dig at stampe mod brodden. v15 Jeg spurgte: Hvem er du, Herre?

Og Herren svarede: [b][i] [sun] Jeg er Jesus [sun] [/i][/b], som du forfølger.

________________

Jesus er Gud - for mig er der kun én Almægtig Gud [:)]

Há en god dag - smukt vejr [sun][/quote]

Kære Lyjse,


Jamen for mig er der også kun en Gud. Men jeg ser stadig for mig, at de er en trehed i en enhed. [:)] Jeg er jo ikke uenig med dig i det du skriver om Jesus. Jesus er bestemt også min Gud.

Jeg har bare nogen billeder inde i mit hoved og udfra Bibelen, der gør at jeg ikke helt kan se tingene på din måde.

Bl.a ber Jesus til sin Far. Den har du læst utallige gange fra vidnerne. Men lad os lige se bort fra deres tro.

Når Jesus er Gud i kødet på jorden, der ber til Gud Faderen i himlen, så må der der være tale om "to væsener". De må jo være delt på en eller anden måde. Faderen må være Ånd. Ikke Helligånden men også Ånd.

Og når Helligånden bliver sendt som hjælper af Jesus, så må Helligånden også være et selvstændigt "væsen" men stadig en del af Gud. For hvordan kan Helligånden ellers ransage Guds dybder, hvis ikke Helligånden er en del af Gud.

Phew, altså svært at forklare. Jeg har billedet i mit hoved. Men på skrift ser det helt forkert ud.

Dog tænker jeg, at Gud er i stand til alt. Og vi kan ikke forklare Gud eller forstå Gud til fulde. Jeg tror på, at Gud kan være Jesus i kødet og samtidig være Faderen i himlen da Gud er allestedsnærværende. Og jeg tænker, at selvfølgelig kan Gud dele sig.

Det er kun os små mennesker, der så inderligt gerne vil sætte begrænsninger på Gud. Eller nogen af os. [:)]

Vi begriber ikke Gud. Måske gør vi en dag. Men indtil da må troen være den ledende tråd i vores liv. Forstået på den måde, at selvfølgelig er det Gud først og fremmest men troen på Gud må være den tråd, der viser vejen til Gud.

Jeg har ofte tænkt på det sidste, at når der ingen sikre beviser er på Gud må det være fordi, Gud ønsker at troen på Ham må vise, hvem der ønsker at følge Ham.

Var beviset for Hans eksistens sikkert ville det jo være så ligetil. Men når vi viser i tro, at vi følger Ham viser vi også, hvor loyale og trofaste vi er. Hvor højt vi elsker Ham og hvor meget vi ønsker, at Han er i vores liv, hvert eneste sekund.

Ønsker dig en fortsat dejlig fredag aften. Ja vejret har været skønt, endog morgenen var så tåget, at jeg næsten ikke kunne se en meter frem på vejen. [:)]

Helligånden lyjse
Kære Manjana

Du skriver at Jesus bad til sin far - det er også rigtigt, for det var jo kødet = Menneskesønnen - men Guddommen tog bolig i kødet - Jesus skulle bære al verdens synd, og var han ikke menneske - kunne han jo ikke lide som et menneske, men hvis ikke han var Gud, kunne han jo ikke bære al verdens synd, det kan ingen mennesker.

Jesus var sand Menneskesøn - sand Gud.

Men nu er Jesus ikke kød længere - han er Gud.

Gud er overalt i sin Ånd.

Jeg tror ikke Gud / Ånden deler sig, så der sidder en Gud i himlen, som sender Ånden ud - det er Gud der bliver bedrøvet m.m.

Helligånden er en person - han er Gud [:)] og han har navnet Jesus - [i][u]Talsmanden i Jesu navn,[/u][/i] står der i Bibelen.

Gud gav Jesus sit navn.

Men jeg er nok ikke så god til, at forklare mig ... jeg opfatter bare Gud som Almægtig, for ham er alting muligt.

Há en velsignet nat [sun]

Helligånden Syringa
Jeg kan godt forstå, du synes helligånden er svær at forklare og forstå, hvis du tror bibelen er den eneste sande bog, der nogensinde er skrevet.

Der er skrevet mange andre religiøse bøger, der påstår de kender vejen til 'frelse'.

Har du beviser på at helligånden eksisterer ? Ikke beviser fra bibelen (en bog der er fyldt med sagn).
Har du videnskabelige beviser?

Lad være med at citere bibelen eller sende links fra bibelen.
Tænk selv, og skriv et svar.

Helligånden Platoon
Det er noget vaerre vroevl. Det handler ikke om at vaere enige. Det handler om, at vaere een.

Gud er een og ikke tre.

Platoon i udlandet.

Helligånden ogsovidere
[quote="eks-vidne" post=2627212]Helligånden er altid kun flygtigt debatteret her på sol.dk. Jeg kunne derfor godt tænke mig en mere dybdegående debat om Helligånden.

Og lad os nu forsøge, at holde os til emnet og læse, hvad vi rent faktisk skriver, hver især. Det kunne virkelig være dejligt.

Til emnet.

Jeg læste dette her:

http://www.gotquestions.org/Dansk/Helliganden.html

Når jeg læser dette griber det mig. Og jeg fornemmer en rigtighed i det skrevne. Samtidig ser jeg en dybde, der er rigtig interessant.

Bl.a står der:

Og så i 1. Kor 2:10-11 ser vi karakteristikken af Helligåndens alle steds nærværelse. “det har Gud åbenbaret for os ved Ånden. Thi Ånden ransager alt, selv Guds dybder. For hvem ved, hvad der bor i mennesket, undtagen menneskets egen ånd? Således ved heller ingen anden end Guds ånd, hvad der bor i Gud.”

Nu har jeg ikke undersøgt i dybden ang. menneskets egen ånd. Men det fanger mig meget og især med tanke på, at også Gud har ånden, der ved, hvad der bor i Gud.

Det er så dybt tankevækkende og slet ikke til at forstå.

Men ikke nok med, at vi har vores egen ånd, Guds ånd bor også i os om vi er troende.

Ved I ikke, at I er Guds tempel, og at Guds ånd bor i jer?
(Paulus' 1. brev til Korintherne 3,16)

Det er da fantastisk, at Gud er allestedsnærværende ved sin ånd. Hvem fatter Gud og Guds dybder?

Men kan man sammenligne dette. At vi har en ånd, der kender os i dybden. Og Gud har Helligånden, der også kender Gud i dybden? Man burde vel mene, at Gud som almægtig kender sig selv uden hjælp fra nogen eller noget.

Det er altså stort det her. Vi debatterer ofte om, hvad Gud er i stand til. Vi vil så gerne, at vi bestemmer, hvad Gud kan og ikke kan. Vores hjerne er slet ikke i stand til at fatte, hvad Gud er og hvad Gud kan. En brøkdel måske men det er så det.

Men hvem er Helligånden så. Er det blot Guds kraft eller?

Det er ikke min tanke. For Helligånden beskrives i Biblen som en, der har følelser. En der kan tage beslutninger som også beskrevet i linket jeg citerer fra.

Der står endvidere i teksten fra linket:

Vi ved at Helligånden virkelig er en person, fordi Han har et sind, følelser, og en vilje. Helligånden tænker og ved (1. Kor 2:10). Helligånden kan være bedrøvet (Ef 4:30). Helligånden går i forbøn for os (Romerne 8:26-27). Helligånden tager beslutninger i overensstemmelse med Hans vilje (1. Kor 12:7-11). Helligånden er Gud, den tredje ”person” af treenighed. Som Gud, kan Helligånden fungere som Trøsteren og Rådgiveren som Jesus lovede Han ville være (Joh 14:16,26; 15:26).

Jesus siger også selv:

At de skal døbe dem i Faderens, Sønnens og [b]Helligåndens[/b] [u]navn[/u].

Ergo har Helligånden en betydning af noget større karakter end jeg troede som et af Jehovas vidner.

Interessant er det jo også, at alle som tror på Jesus får Guds ånd og dermed også er Guds børn:

For alle, som drives af Guds ånd, er Guds børn.
(Romerbrevet 8,14)

Dvs. som jeg læser det, at vi får som troende enkeltpersoner Guds ånd, som hjælper til dels af forstå Guds ord og dels at udvikle os som mennesker, der udviser det rette kristne sindelag.

Altså at vi vokser som mennesker sådan at vores sind og karakter langsomt forandrer sig i overensstemmelse med, hvad Biblen taler om ang. åndens frugter.

F.eks. kærlighed, glæde, fred, langmodighed osv.

Åndens gaver må vi heller ikke glemme.

Der er forskel på nådegaver, men Ånden er den samme. Der er forskel på tjenester, men Herren er den samme. Der er forskel på kraftige gerninger, men Gud er den samme, som virker alt i alle. Det, som Ånden åbenbarer, får hver enkelt til fælles gavn.
(Paulus' 1. brev til korinterne 12,4-7)

Jeg ser dette som, at Helligånden giver os alt efter de evner og talenter vi, hver især har.

Noget jeg hæfter mig ved i disse vers fra Kor. er:

Der er forskel på kraftige gerninger, men Gud er den samme, som virker alt i alle. Det, som Ånden åbenbarer, får hver enkelt til fælles gavn.
(Paulus' 1. brev til kor

Gud er den samme, som virker i alt og alle. Men Gud virker ved Helligånden, der som vi læser andre steder i Biblen, har følelser, tager beslutninger osv. Altså som jeg læser dette og forstår det i dag så er Helligånden en del af Gud men alligevel selvstændig på en eller anden måde.

Det er godt nok svært at forklare men meget meget interessant. Fordi det forklarer også Gud og en del af Guds dybder og kunnen og hvad Gud består af. Jeg vil rigtig gerne lære Gud meget mere at kende og tænkt det kan vi, det kan jeg vha. Helligånden. Der kender Guds dybder.

Hvis Helligånden kender Guds dybder, kan det ikke være en intetsigende ikke eksisterende kraft. Nej det må være et væsen, der er Gud men også et væsen, der er adskilt fra Gud.

[:)] Smiler lidt for det er vanskeligt at forstå og endnu mere vanskeligt at forklare. Især på skrift. Men håber meget i kan følge mine tanker alligevel.

Her er lidt mere om Helligånden:

http://www.folkekirken.dk/hoejtider-og-traditioner/pinse/hvad-ligner-helligaanden/

Manjana[/quote]

Kære Manjana
Gud er noget jeg lærte
Ånd er nøget jeg fandt i livet
Og tro er nøget jeg har behov for.

Du ved godt jeg har lidt anderledes tankegang og jeg kom i tanke om den formulering jeg lige brugte.

Ordblind kan være en gave, men det kan godt være et pestilens mener jeg

Hvad mening preciest er ved jeg ikke [:)]
Sov godt og vi ses
Nico

Helligånden Platoon
sov godt, vi ses og meget andet vroevl. Det er utroligt I kan finde rundt i jeres vandput som I konstant plasker i.

Hvor svaert kan det vaere, at Gud er een. Gud er den eller det vi goer Gud til. Bibelen sige, at Gud er een. Saa, hvorfor goer I Gud til alt muligt andet?

Det der med helligaanden? Det er det nemmeste overhovedet. Gud = Helligaanden. Det vil sige, at Helligaanden = Gud. Laenger er den ikke.

Alt andet er jeres private filosofier.

Platoon

Helligånden ogsovidere
[quote="Platoon" post=2627681]sov godt, vi ses og meget andet vroevl. Det er utroligt I kan finde rundt i jeres vandput som I konstant plasker i.

Hvor svaert kan det vaere, at Gud er een. Gud er den eller det vi goer Gud til. Bibelen sige, at Gud er een. Saa, hvorfor goer I Gud til alt muligt andet?

Det der med helligaanden? Det er det nemmeste overhovedet. Gud = Helligaanden. Det vil sige, at Helligaanden = Gud. Laenger er den ikke.

Alt andet er jeres private filosofier.

Platoon[/quote]

To Isrealske præster sidder bag baren hvor den ene pissefuldt,,, hængende over sit tømme glas får et tilbud fra makkeren.
Vil du ha et glas mere siger rabbien.

Hvad fanden skal jeg med To tømme glas siger den pissefuldte rabbie
Håber jeg har forstået dig rigtigt.
Nico

Helligånden eks-vidne
[quote="lyjse" post=2627657]Kære Manjana

Du skriver at Jesus bad til sin far - det er også rigtigt, for det var jo kødet = Menneskesønnen - men Guddommen tog bolig i kødet - Jesus skulle bære al verdens synd, og var han ikke menneske - kunne han jo ikke lide som et menneske, men hvis ikke han var Gud, kunne han jo ikke bære al verdens synd, det kan ingen mennesker.

Jesus var sand Menneskesøn - sand Gud.

Men nu er Jesus ikke kød længere - han er Gud.

Gud er overalt i sin Ånd.

Jeg tror ikke Gud / Ånden deler sig, så der sidder en Gud i himlen, som sender Ånden ud - det er Gud der bliver bedrøvet m.m.

Helligånden er en person - han er Gud [:)] og han har navnet Jesus - [i][u]Talsmanden i Jesu navn,[/u][/i] står der i Bibelen.

Gud gav Jesus sit navn.

Men jeg er nok ikke så god til, at forklare mig ... jeg opfatter bare Gud som Almægtig, for ham er alting muligt.

Há en velsignet nat [sun][/quote]

Kære Lyjse


Ja jeg er nok lidt miljøskadet. [:)] Jeg kan godt se, at når guddomsfylden tog bolig i Jesus, var Jesus både Gud og menneske. Deri er jeg enig.

Men mange andre spørgsmål trænger sig på. Jeg har læst dit indlæg tidligere men har valgt at vente med at svare fordi jeg ville tænke mere over det.

Og mange tanker myldrer frem.

Allerførst, jeg er kristen. Ingen tvivl om det. Men jeg er nødt til, at få det her på plads. Sker måske ikke lige nu men jeg er sikker på, at det nok skal komme.

Jeg tænker bl.a på, at når hele guddomsfylden tog bolig i Jesus. Hvor var Faderen så? Jesus ber jo til Ham. Jeg ved godt at Jesus siger, at har i set mig har i set Faderen. Og Faderen og jeg er et.

Er det svaret?

Men hvorfor ber Jesus så til Faderen?

Så skriver du, at Gud gav Jesus sit navn. Jesus er Gud. Hvorfor skulle Han give sig selv et navn, Han i forvejen havde?

Undskyld Lyjse disse spørgsmål. Også okay, hvis du ikke føler du kan svare. Jeg er nogengange bare meget logisk i min tankegang. Og måske er det Jv-læren, der spiller ind og driller.

Iflg. Biblen kan jeg ikke se noget til hinder for, at Gud er 3 væsener i en. En Gud enig.

Men Faderen, Sønnen og Helligånden udgør Gud.

Jeg vil lægge disse ting i Guds hænder og bede om forståelse.

Fortsat god lørdag aften. [:)]

Helligånden eks-vidne
[quote="Platoon" post=2627670]Det er noget vaerre vroevl. Det handler ikke om at vaere enige. Det handler om, at vaere een.

Gud er een og ikke tre.

Platoon i udlandet.[/quote]


Jamen beklager da Platoon, at jeg vrøvler. Syntes jeg nu ikke selv.

Jeg ser, at der ikke er plads til i din verden, at se tingene fra en anden synsvinkel end din.

Jeg taler minsandten heller ikke om tre guder men om en Gud. Der er forskel.

Engang havde du forståelse for, at dine medmenneske kunne anlægge et andet syn end dig.

Og du viste dig meget forstående og hjælpsom med en forklaring.

Hvad er der sket siden du har ændret dig så meget?

Det kunne jo tænkes at jeg bare ikke helt har fået tingene på plads. Du ved jo ikke, hvor meget jeg slås med for stadigvæk, at blive fri af Jv vel?

Platoon, mon ikke du skulle revurdere dit menneskesyn lidt.

Mvh
Manjana

Helligånden eks-vidne
[quote="Syringa" post=2627663]Jeg kan godt forstå, du synes helligånden er svær at forklare og forstå, hvis du tror bibelen er den eneste sande bog, der nogensinde er skrevet.

Der er skrevet mange andre religiøse bøger, der påstår de kender vejen til 'frelse'.

Har du beviser på at helligånden eksisterer ? Ikke beviser fra bibelen (en bog der er fyldt med sagn).
Har du videnskabelige beviser?

Lad være med at citere bibelen eller sende links fra bibelen.
Tænk selv, og skriv et svar.[/quote]

Tak for dit svar.

Nej jeg har ingen videnskabelige beviser. Jeg har egne oplevelser og det er bevis nok for mig.

Jeg skal nok skåne dig for bibelske citater eller links fra Biblen.

Eftersom jeg ikke har andet end personlige oplevelser formoder jeg, at du ikke er interesseret i, at læse mere om det.

Jeg vil gerne fortælle dig nærmere men kun, hvis du virkelig er interesseret.

Mvh
Manjana

Ps. Bibelen er for mig alt andet end en bog fyldt med sagn.

Helligånden Platoon
Mit menneskesyn? Hvad er "mit menneskesyn" og hvd er Kristendom?

At I her paa debatten efterhaanden har gjort Gud til et menneske i koed og blod der bor paa den anden side af det "flade Univers" er jeres selvvalgte problem.

Saa mine kommentarer handler ikke om "menneskesyn", men om Kristendom. Har du lyst til at vide, hvem Gud er saa er Gud " Hoer Israel, HERREN vor Gud er een". Efterfoelgende er Gud Aand og derfor "allestedsnaervaerende".

Det har I aabenbart svaert ved at forstaa, men det er saa jeres selvvalgte problem.

Platoon

Helligånden eks-vidne
[quote="Platoon" post=2627971]Mit menneskesyn? Hvad er "mit menneskesyn" og hvd er Kristendom?

At I her paa debatten efterhaanden har gjort Gud til et menneske i koed og blod der bor paa den anden side af det "flade Univers" er jeres selvvalgte problem.

Saa mine kommentarer handler ikke om "menneskesyn", men om Kristendom. Har du lyst til at vide, hvem Gud er saa er Gud " Hoer Israel, HERREN vor Gud er een". Efterfoelgende er Gud Aand og derfor "allestedsnaervaerende".

Det har I aabenbart svaert ved at forstaa, men det er saa jeres selvvalgte problem.

Platoon[/quote]


Platoon, må jeg spørge, hvad sker der for dig?

Når jeg spørger så direkte er det ikke for, hverken at virke fornærmende eller diskutere med dig.

Men fordi, jeg kan slet ikke følge dig i, hvor du er som menneske i dag. Jeg husker alle de berigende debatter vi har haft før i tiden. Jeg savner altså den du har været førhen.

Jeg skriver ikke som jeg gør for at støde dig. Jeg blev selv stødt over det du skrev eller rettere måden du formulerede dig på. Det er som om, at du bliver fornærmet, hvis man ikke lige er enig med dig.

Da jeg skrev denne tråd var det ikke for, at komme i klammeri med nogen. Jo jeg havde nok forventet, at "sk" havde skrevet en kommentar til diskussion. Men det var så det.

Jeg skrev også fordi jeg virkelig mener, at det er dybt interessant, at Helligånden ransager Guds dybder. Hvad ligger der lige i disse ord? Jeg tror ikke nogen ved det men det er da spændende at tænke på det og debattere det.

Derudover så læs mit svar til Lyjse. Det håber jeg vil forklare dig, hvorfor jeg skriver som jeg gør.

Men Platoon, husk vi er alle mennesker. Med hver vores evner og talenter. Baggrunde og oplevelser i rygsækken. Jeg bliver altså trist når jeg får et svar fra dig som tidligere i dag og nu her.

Tag det som du vil.

Når jeg skriver dit menneskesyn har du vel regnet ud, at jeg tænker på din måde, at se bag om mennesker på. Og da du reagerer som du gør, tænker jeg samtidig at dit menneskesyn måske skal revurderes.

Jeg er helt på det rene med, at dette kan være forkert. Men jeg syntes bare ikke, at jeg har set meget til din medmenneskelighed på det sidste.

Mvh
Manjana

Ps, vi er ikke allesammen ens.

Helligånden wizcarlo
[quote="sebl" post=2627339]Du må ud at lede efter nogle hardcore beviser, wiz [:D][/quote]

Det er den der fremsætter en exeptionel påstand, der bør understøtte den. Det ved du også godt.

Helligånden Platoon
Det handler ikke om min person. Det handler om Gud.

Hvis man vil kende hemmeligheden om Helligånden må man erkende hvem eller hvad Gud er. Ved man ikke hvem Gud, kan man ikke finde ud af det der med Helligånden.

Derfor; tror man Gud er et menneske i kød og blod der hedder Jesus, handler det ikke om mig når jeg fravælger det.

Det handler om dig / jer. I har valgt at gøre Gud til et menneske i kød og blod og det kan du da ikke bebrejde mig?

På den anden side; erkender man først hvem og vad Gud er, følger resten med. På Pinsedagen "fyldtes de alle med Helligånden".

Helligånden er altså ikke materie. Det er Guds måde, at "fylde" et menneske med sig selv.

Man kan sige, at et menneske består af 3 elementer; Ånd, sjæl og legeme.

Den Ånd der er tale om er ruach. Alle steder i Bibelen hvor Gud benævnes og ånden benævnes, er det ruach.

For at give et konkret bevis der er til at tage og føle på, så vil jeg bede dig (wizcarlo) om at tage et godt eftersyn på enten jer selv eller andre omkring jer.

Er I levende? så har i beviset på Helligånden. Det er nemlig Helligånden (ruach) der gør materien i vor atomare verden levende. Det er jeres bevis.

Platoon

Helligånden sebl
[quote="wizcarlo" post=2628324]Det er den der fremsætter en exeptionel påstand, der bør understøtte den. Det ved du også godt.[/quote]

Hvad mener du med ordet "bør"??? Det er da fuldt legalt at fremsætte exceptionelle påstande uden bevis.