Henvisninger til links

Henvisninger til links oldbaker
Jeg henstiller, at alle der lægger links ind i deres indlæg undersøger grundigt hvad de henviser til.

Med kærlig hilsen

the old baker