Herren i huset ?

Herren i huset ? Lille Per
Lille Per tager telefonen, og en stemme beder om at tale med husets herre.
Lille Per: "Hun er desværre ikke hjemme, men du kan tale med min far."