Hjæææælp til mate :b!

Hjæææælp til mate :b! Nadia (:
Hej!
1) Ruten til venstre er tegnet i målestoksforholdet 1:40.000. Hvor langt løber man på 2 runder?
(ruten er på 14 cm.)
- Hvordan regner man det ud?

Og det andet er, ..
Hos en købmand fås 7 kg. kartofler for 31,50 kr. Hvor mange kg. fås for 128,70 kr.?

Håber I vil hjælpe!

Forklaring og facit skjerris
2*14*40.000=1.120.000 cm (11,2 km)

31,5/7=4,5 pr. kg. 128,7/4,5=28,6 kg

Inspiration Tænk
I den virkelige verden er alle afstande 40.000 gange større end på kortet. Dvs de 14 cm er 40.000 gange større i virkeligheden.

Hvad kartoflerne angår finder du først prisen for 1 kg. Her efter indser du logikken i et mere simpelt regnestykke: Hvis 5 æbler koster 5 kr, hvad koster så 1 æble? Hvis du har 10 kr, hvor mange æbler kan du så købe? 10 stk ik! Regn din opgave ud på samme måde!

evt tv seer
hvis du får 7 kg kartofler for 31.50

så koster 1 kg kartofler 31,5 / 7 =4,5

så ser du hvormange gange 4.5 går op i de 128. 7 kr

dvs 128,7 / 4,5 = det giver 28,6

så du får 28 kg kartofler for 128.7 kr

Ih hvor er du dygtig arghh
Er det ikke lidt plat bare sådan at komme med svaret? Det er der sgu' ikke nogen der lærer noget af!

og så evt tvseer
1 cm er = 40000

Men du har 14 cm 2 gange dvs 28 cm

så ganger du de 28 cm med 40000 =1200000 cm

dvs 11,20 km

just like that: simpel guy
1:40.000 betyder at størrelsesforholdet er 1 til 40.000, altså 1cm på kortet svarer til 40.000cm i virkeligheden (her er altså tale om en formindskelse). Typisk ser man sådanne angivelser for landkort, m.m. Man kan også komme ud for kort hvor der står f.eks. 100:1, det betyder at f.eks. 100mm på kortet/tegningen er 1mm i virkeligheden (her er altså tale om forstørrelse), typisk ser man sådanne målestoksforhold for nærbilleder af lus, celler, etc.

Så når 1 runde er på 14cm i målestok 1:40.000 er det det samme som 40.000 x 14cm = 560.000cm = 5.600m. 2 Runder er altså 2 x 5.600m = 11.200m (= 11.2km).

Næste spørgsmål:
Hos en købmand fås 7 kg. kartofler for 31,50 kr. Hvor mange kg. fås for 128,70 kr.?

kilopris = pris / kg = 31,50kr / 7 kg
<=>
kg = pris / kilopris
<=>
kg = 128,70 kr / (31,50kr / 7 kg) = 28,6 kg

(man kunne godt regne tallet for kiloprisen ud, men som du ser, er det ikke nødvendigt)

and too slow... simpel guy
sådan går det, når man tager sig tid til at svare på en pædagogisk måde...alle andre er ude med det lette facit først.... :-/

må jeg være fri tv seer
jeg prøver da at forklare og ikke kun give svaret

11,2 km. og 26,6 kg. Hovedregneren.
Ruten er 40.000 x 14 cm = 560.000cm = 5,6 km.
2 runder er derfor 5,6 km. x 2 = 11,2 km.

Find først kiloprisen. Divider derpå 128,70 kr. med kiloprisen.
Altså 128,70 kr. : 4,5 kr/kg = 26,6 kg.

Undskyld ikke 26,6 kg. hovedregneren
men 28,6 kg.

Tak! skjerris
Hvis det at udlevere facit på den rette måde kan hjælpe på indlæringen, ser jeg ingen problemer i det.

Hvis jeg får en ny arbejdsopgave, vil jeg fx. gerne se den udført korrekt, før jeg selv går i gang.

Hejsa . Ela
det med 2 runder tror jeg svaret er : 20 runder ?
men er ikke helt sikker.[:)]