Hjælp til jura

Hjælp til jura Louise NK
Håber der er en klog jurist der kan hjælpe mig med min lille juraopgave :o)

Jeg skal redegøre for hvilke lovbestemmelser der findes i en lov... Jeg kan hverken i min bog eller på google finde en definition på hvad en lovbestemmelse er ... og der er åbenbart flere i en lov :o)

Håber nogle vil hjælpe? Dejlig aften til alle [:)]

Jura Jura
Er ikke helt sikker på om jeg har forstået dit spørgsmål. Men en lovbestemmelse er vel bare en bestemmelse som er vedtaget ved lov? Altså fx er det en lovbestemmelse at en kommune skal udarbejde en paragraf 50 undersøgelse forud for en evt. tvangsfjernelse af et barn. Dvs at i én lov kan der var mange, mange lovbestemmelser - nærmest hver paragraf er vel en lovbestemmelse i sig selv?

Kan godt være at det ikke er hvad du spørger om?

tak :) Louise NK
tak for input.. nej jeg er heller ikke helt sikker selv, men jeg hælder også i den retning som du siger. dumme opgaver når de handler om noget man ikke kan slå op i bogen og heller ikke google hihi [:)]

Lovgrundlaget består af Felix
Forordene til lovenes vedtagelse i Folketinget, samt selve lovene. Videre er der juridiske cirkulærer som er vejledende tekster til forskellige fremgangsmåder i procedurerne

Men alene lovene er juridisk bindende, dog kan man påberåbe sig Forordene til de respektive love ved retten. Mens cirkulærer alene er retningsgivende vejledninger uden juridisk gyldighed.

Lovbestemmelser Louise NK
Hej Felix
Tak for svar. Men det er ikke lovgrundlaget det går på her.
Opgaven lyder på at jeg skal angive hvilke typer LOVBESTEMMELSER som findes i min lov.
Hihi det er svært, men det er også ret sent :o)
knus [:)]

Ikke så heldigt. Dit navn (f.eks. Tar
Da der i år er ekstremt meget fokus på snyd i forbindelse med eksamen i juridisk metodelære, er det ikke fantastisk smart at man kan finde dit spørgsmål ved en hurtig søgning på google.

Sikke noget kaudervælsk blarp Juratumpe
Havde du forestillet dig hun sad til eksamen lige nu? Tror du ikke man må stille spørgsmål gennem studiet eller tror du alle studier er udenadslære?

ja. Dit navn (f.eks. Tar
Ja det tror jeg faktisk godt hun kan, da jeg selv sidder til eksamen i juridisk metodelære lige nu. For at tage dit andet spørgsmål kan jeg nævne at der på forsiden af den udleverede opgave står følgende: Studielederen har for juridisk metodelæres vedkommende besluttet, at studerende ikke må kommunikere med andre om forhold, der direkte eller indirekte har med den stillede hjemmeopgave at gøre inder opgaveskrivningen.

desuden kan jeg ikke se hvordan mine udtalelser kan betegnes et gebrokkent eller på anden måde uforståeligt sprog.

Lovebstemmelserne består af et regelsæt som vist Felix
Lovbestemmelserne er lovene med deres forord i tolkningerne, vejledninger i hvordan lovene anvendes i bekendtgørelser, cirkulærer.

Lovbestemmelserne består af et regelsæt med substans som nævnt ovenfor.

Hvert område der reguleres ved love har sit eget lovbestemmelses sæt og omfatter alt. Hierarkiet er lovene, forordene til tolkningen af lovene, vejledninger i administrationen af lovene med bekendtgørelser og cirkulærer, skrivelser. Der er nationale love med artikler, internationale som f.eks. EU love med direktiver.

Jeg kan ikke se der er andet end de opresumerede som udgør et lovbestemmelses sæt hvor hvert enkelt område der lovgives for.

Lovbestemmelserne Felix
Du kan her se hvilke typer lovebestemmelserne består af.

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0700.aspx?d=10