Hjælper straf?

Hjælper straf? forundret
I disse år er straframmerne for forskellige forbrydelser blevet skærpet i flere omgange. Det er tilsyneladende næsten ligegyldigt, hvad der sker, så er rygmarvsreaktionen både blandt politikere og almindelige mennesker et krav om strengere straf.

Umiddelbart ser det jo tilforladeligt ud, men er det nu så tilforladeligt. Der er andre lande, der straffer meget strengere end Danmark, men disse lande har tilsyneladende ikke mindre kriminalitet end vi har her. Selv lande, der har dødsstraf, døjer med stor kriminalitet.

Jeg har ledt meget for at se, om jeg kunne finde videnskabelige undersøgelser, der viser, at strengere straf er godt middel til at bekæmpe kriminalitet. Hidtil har jeg ikke kunnet finde undersøgelser, der viser noget sådant.

Nu er mit spørgsmål til de mange debatdeltagere her på Sol.dk: Er der nogen her, der kan henvise til en troværdig videnskabelig undersøgelse, der viser at strengere straffe nedsætter kriminaliteten?

Mit bud Sober
nej for den undersøgelse findes ikke.

Det er meget nuanceret. Flemming Larsen
1) Der er nogle, hvis samvittighed forbyder dem at begå noget kriminelt. For disse behøvede man ikke have nogen straffe, endsige regler.

2) Der er nogle, som er bedøvende ligeglade med lovgivningen og som ikke tænker i, hvilken straf de eventuelt får for deres handlinger.

3) Og så er der dem, der spekulerer i reglerne. Og det måske hovedsageligt økonomiske fortjenester kontra bøder/hæfter ved opdagelse. Men der er givetvis også visse former for vold, mord, ildebrande og anden hærværk, der ikke kommer længere end til tankerne, fordi straffen er adskillige års fængsel.

Så ingen tvivl om, at strafudmålingen er præventiv overfor visse befolkningsgrupper. Men jeg tør ikke lige sætte procenter på, hvor mange.

Vi kan hermed inddele befolkningen i 3 kategorier: De fromme, tåberne og de spekulative.

Ja det hjælper imod to meget vigtige ting komododragon
Den første er naturligvis retsfølelsen. Både folkets og ofrenes. At folkets retsfølelse krænkes er hvad det er, men det er alt andet end rimeligt at ofrenes retsfølelse skal krænkes.
Jeg hører til den del af befolkningen der klart mener at ofrets tarv i alle tilfælde må komme før den kriminelles tarv.
En streng straf hjælper på ofrets retsfølelse og det hjælper ofret med at komme videre i sit liv. Derimod siger de kloge jo at straffe ikke hjælper den kriminelle. Tjaahh, det vil jeg sådan set skide på, al den stund det hjælper ofret.

Den anden er den rent umiddelbare effekt af at fængsle farlige mennesker. Er f.eks. en voldsmand i fængsel, så kan man sige at så længe han sidder derinde, så overfalder han da i det mindste ikke fredelige lovlydige borgere.
Igen mener jeg at fredelige lovlydige borgeres tarv kommer over den kriminelles tarv. Jeg kan ikke acceptere at farlige forbrydere bliver sat på gaden efter kort tids straf fordi velmenende SF'ere mener at det fremmer deres resocialiseringsproces, nar det samtidig bringer lovlydige borgere som dig og mig i en forøget risiko for at blive overfaldet, myrdet eller hvad nu.

Som du nok kan høre giver jeg ikke mange potter pis for den blødsødne mentalitet á la den som Anne Båstrup og ligesindede er fortalere for.
Min klare holdning er den, at hvis man er hård og sej nok til at begå en forbrydelse, er man også hård og sej nok til at tage konsekvensen.

Så lad endelig stolen brænde under forbryderne. De kan blive "behandlet" med deres egen "medicin"

retsfølelse og hævn forundret
Nu spurgte jeg jo til om nogle kendte til videnskabelige undersøgler, der viser at straf kan nedsætte kriminaliteten. Det er der indtil videre ingen, der har svaret på.

Jeg forstår meget vel, at specielt ofre for en forbrydelse ønsker en reaktion fra samfundets side. Retsfølelse er i den forbindlse vel blot en finere betegnelse for hævnfølelse. Jeg indrømmer blankt, at jeg selv i mange situationer ville ønske og måske også kræve hævn. Men disse primitive følelser er jo et dårligt grundlag for samfundets kriminalpolitik.

Retsfølelsen eller hævnfølelsen hos ofrene og befolkningen er en farlig størrelse at bruge som grundlag for straffe. I visse samfund siger retsfølelsen, at sex udenfor ægteskabet bør straffes med pisk eller evt. med stening.

Politik bør være grundlagt på fornuft og ikke på følelser. Det vigtigste formål for samfundets kriminalpolitik må naturligvis være at nedsætte antallet af forbrydelser og/eller nedsætte forbrydelserne skadevirkninger. Det er derfor interessant at vide om straf har gavnlige virkninger. Og det er der faktisk ikke meget der tyder på.

lyder logisk forundret
Ja, det lyder jo sådan set logisk nok. Men kender du til nogen undersøgelser, der kan underbygge dette?

Kald det hvad du vil komododragon
men vi er jo alle kun mennesker. Laver et dumt svin en led ugerning skal dette selvfølgelig hævnes...[:)]

Du kan også vende den rundt og sige at det er bedre at der findes standardiseret hævn end selvtægt som ville efterlade os i samme tilstand som samfund vi ikke gider sammenligne os med.

For at dette skal vinde opbakning skal hævnen stå mål med forbrydelsens grumhed.

Har man begået vold bør man prygles sønder og sammen. Har man begået mord bør man aflives, og så fremdeles.

er det ikke ligesom Sharia? forundret
hm....er dette ønske om hævn og gengældelse ikke nogenlunde det samme som findes i Sharia-lovgivningen ... og her gik jeg troede, at vi netop kæmper for at undgå Sharia i Danmark.

sikkert... komododragon
men jeg tror nu godt vi kunne undvære de dele af sharia der omhandler utroskab, skildsmisser og den slags.

Så kan ikke lige se hvorfor de vil have retfærdige straffe og opgøret med blødesødenheden blandet sammen med islamiske religiøse love.

ja, der er faktisk undersøgelser isadorawing
Hej du, jep, der er undersøgelser... F.eks. en dansk undersøgelse fra sidste år (den kan du finde på Justitsministeriets hjemmeside, kig under forskningsenheden), hvor man evaluerede virkningen ved at give folk samfundstjeneste (hvor man går ud og laver noget samfundsrelevant arbejde, f.eks. som hjælper på en varmestue eller i en fritidsklub) versus at give folk fængselsstraf. Den viste, at det er BEDRE at give samfundstjeneste, hvis man vil undgå yderligere kriminalitet.

...Tja, det er måske ikke så overraskende... Mere overraskende er det vel, at selv om man har denne viden, vælger politikerne stadig at gabe op om strengere straffe, smil.

hjælp mr.pt
hejsa ved du meget om solen skriv tilbag tak :)

tak for hjælpen mr.pt
tak jeg kan bruge det til meget tak tak :)[:)]