Hjernen på overarbejde når man lyver

Hjernen på overarbejde når man lyver ftg
Forskere ved University of Pennsylvania har fundet ud af at hjernen må arbejde langt hårdere når man fortæller en løgn end når man fortæller sandheden. Daniel Langleben har studeret dette fænomen ved hjælp af en teknik kaldet fMRI (functional Magnetic Resonance Imaging) for at finde ud af hvilke dele af hjernen der aktiveres når en person lyver. Når nogen stiller os et spørgsmål, skal vores hjerne først behandle det. Derefter, „næsten instinktivt, vil en løgner først tænke på det sande svar før vedkommende udtænker og giver [et] falsk svar,“ oplyser avisen The News fra Mexico City. „I hjernen får du ikke noget forærende,“ siger Daniel Langleben. „Processen i forbindelse med at lyve er mere kompliceret end når man fortæller sandheden og resulterer i forøget aktivitet i neuronerne.“ Denne forøgede aktivitet i neuronerne viser sig på et fMRI-billede som en lysplet. „Selv for den mest durkdrevne løgner kommer hjernen på overarbejde når han eller hun lyver,“ udtaler avisen.

Klart zommerphugl
Det er jo klart at man skal tænke dobbelt så meget når man lyver, idet man både skal huske sandheden OG løgnen. Plus man også skal huske hvem der ved hvad.:)