Hovedsproget er og bliver

Hovedsproget er og bliver Assessment2
dansk.
Der har været tale om, at engelsk skulle gøres til hovedsproget, men det medfører, at mange skal kunne 3 sprog.
Dansk, deres hjemlands sprog og så engelsk. Dette vil tage resourcer fra deres fag. Dvs. vi vil så få dårligere læger, murere, og ingeniører. (intet under, at mange 2g'er er uden arbejde)
Med andre ord der er kun plads til to sprog. Dansk og så ens hjemlands.
Jeg vil derfor opfordre uddannelsesinstitutionerne at bruge og producere mere dansksproget materiale. Det er simpelt hen en god forretning for Danmark.
Herved kan vi igennem dansk samle alle landes sprog her i Danmark.

Sådan ser verden modild
ikke ud mere.

Hvis du ikke kan engelsk er du i fremtiden dømt ude. Det er jo allerede et problem.

Dansk er modersmål i Danmark, men ikke mange kan tale det, hvis du vender dig mod resten af verdenen.

V.H. Modild

Jeg tror ikke du kommer så langt med irene54
det som verden ser ud idag.

Engelsk er ikke alene nødvendigt pga. kommunikation med omverden, men også pga. at mange lærebøger findes kun på Engelsk.

Min datter har valgt et gymnasium, hvor der er de dansktimer, som undervisningsministeriet fordrer, men hvor Engelsk er det sprog, andre fag undervises på.
(Selvfølgelig bortset fra Tysk og Spansk - der er undervisningen ikke Tysk-Engelsk og Spansk-Engelsk, men fremmedsprog-Dansk).

For alle der går i pågældende klasse som indbefatter alverdens nationaliteter, er det en stor fordel at de har et fælles sprog = Engelsk, som de kommunikerer med hinanden på.

P.S. irene54
Man får ikke en dårligere uddannelse, men faktisk en bedre uddannelse, da kendskab til Engelsk på et højt niveau kan åbne muligheder for studier i udlandet, hvor de på mange områder er længere fremme end vi er.

Engelsk er fremtiden! ibmichael
En global verden er fremtiden. Smørhullet DK er i svind!

2g´ere ville stå sig bedre ved at lære engelsk end arabisk. -Det ville forøvrigt også forbedre integrationen!

Jeg ser gerne mere folkeskolemateriale på engelsk. Kan man ikke engelsk, afskæres man fra at kunne gennemføre mange vidergående udd. -Det er rimeligt nok, da det er en nødvendighed for at kunne klare sig globalt!

Vrøvl Assessment2
"Hvis du ikke kan engelsk er du i fremtiden dømt ude"
Det er blot en påstand, jeg ikke er enig i.
Sagen er, at mange beslutningstagere er forelsket i engelsk. F.eks skulle bagere kunne godt engelsk. Er det virkeligt nødvændigt? Disse beslutningstagere og ledere ødelægger landet, fordi de på alle mulige måder prøver at presse engelsk igennem, så almindelige mennesker ikke kan klare sig i deres eget land. Det er netop disse beslutningstagere, der kommer med ovennævnte påstand.
Spansk er iøvrigt et lige så udbredt sprog som engelsk og vinder også mere og mere frem, selv i USA.
Hvis vi derimod ikke holder fast i dansk, så har vi dømt os selv ude.

Vi skal være Vrøvl
stærke både i defensiven såvel som i offensiven.

Det defensive er vores kultur bla. vores sprog. Dette betyder, at folk kun kan begå sig i Danmark, hvis de investerer lidt i det danske. Herefter vil de være tilbøjelige til at forsvare denne investering. Dvs de bliver mere loyale over for Danmark end ellers, så de ikke bare pakker kufferten og forlader Danmark, hvis der er problemer.
For at klare sig i den mere og mere globaliseret verden, gælder det om at have sine forsvarsværker oppe. Men vi skal selvfølgelig også være gode i offensiven, derfor er det godt, at der i danmark altid er nogen, som er gode til et bestemt sprog.

Dansk rodvad
er også under stadig udvikling, der kommer hele tiden nye ord, og mange af dem er engelske.
Den der vil bevare det danske må nødvendigvis være villig til at betale meget mere i skat for at bevare den danske kultur, som er grundlaget for det danske sprog. Overlader man kulturen til amerikaniseringen, går sproget samme vej.
Mange arbejdsplader er i dag indredet på at alle medarbejdere skal kunne engelsk, hvor også intern kommunikation forgår på engelsk.

Vi er længst fremme Assessment2
Det er derfor, vi har en så god økonomi, og de fleste danske studerende ønsker derfor at studere i Danmark.
Det er sandheden.

Ok. :) modild
Jeg taler jo ikke for, at dansk skal fjenes.:)

Ja, Spansk er også et stort sprog, men der er en lille forskel.:)

Engelsk er kommunikationssproget, det er spansk ikke.

I spansktalende lande, vil forældre i dag, der kan og har mulighed for at give deres børn en god chance, sætte dem i en skole, der er tosproget. Faktisk foregår den største del af undervisningen på engelsk.:)

Der er virksomheder allerede i dag i Danmark, hvor arbejdssproget er engelsk. DI er et andet godt eksempel.:)

Kravet til en tosproget kompetence er således ikke kun noget du skal have, hvis du vil ud i verden at arbejde, men det kommer til os via ideen om det åbne samfund.:) Globalisering eller hvad du nu vil kalde det.:)

V.H. Modild

Er du fodboldsentuiast? modild
Din fordeling af defensiv og offensiv eller faktisk brugen af disse to begreber, er problematisk.

Jeg ville da klart vælge at sige, at vi skal bruge vores kultur offensivt, og ikke defensivt.

Her er spørgsm♪4let iøvrigt begrænset til sproget.:)

V.H. Modild

Egen kultur= defensiv Assessment2
at tilegne sig en anden kultur er det offensive.

Vi skal værne om det danske hjemme og tilegne os andres, når vi er ude.
Jeg taler gerne engelsk med min udenlandske kollega på arbejde bare ikke i frokosttiden.

Længst fremme - på nogle områder, ja irene54
men på andre, er der mere at hente i udlandet.