humanistiske præster

humanistiske præster kaiogkaren
er utilfredse med regeringen. Hvis de vil drive politik har de valgt et forkert erhverv. Deres prædiken skulle da gerne være politisk neutral, eller ønsker man at frigøre sig fra staten, så man kunne oprette kirker af forskellig politisk observans? Hvem skulle financiere dette?

fuldstændig tarzan passer meget godt
enig. Religiøse "overhoveder" skal holde sig langt væk fra politik, ihvertfald når de passer deres job. Men præster er ikke nødvendigvis intelligente mennesker (de er jo troende) og derfor kan de nok have svært ved at skelne, mellem det professionelle selv og det private selv.

Okay, hvis du er stødt over humanistiske præster.. M35Kbh
så har du virkelig et problem. Humanisme og kristendom bør og kan gå hånd i hånd. Hvis man som præst f.eks. mener at regeringens politik strider mod næstekærlighedsbudet så skal man da have lov til at sige det.

Præsterne er ansat til at tolke og diskutere/prædike virkeligheden op mod biblens ideologi.

Hvis præsterne ikke skal diskutere deres udlægning af biblen mod den politiske virkelighed, så er der jo kun højtlæsning af biblen tilbage, da enhver udtalelse for eller imod kun kan undgås på denne måde.

Det er en sejlivet myte at der findes en objektiv/værdifri måde at anskue tingene på. Det gør der ikke.

Det klassiske eksempel: Du har en flaske vin, hvor halvdelen er drukket. Er den halvfuld eller halvtom?

Eksemplet bliver endnu tydeligere, når man konstaterer at man er nød til at vælge noget at undersøge. Det afspejler ens værdier, hvad man undersøger. Der træffes altid nogle valg og de er baseret på hvad forskeren mener er godt eller dårligt.

Nogle forskere mener det er godt at forske i at udvikle nye miner, mens andre mener det er dårligt og hellere vil forske i benproteser.

Det samme med præsterne. Når de prædiker søndag morgen, så skal de vælge et emne at prædike om og det valg afspejler naturligvis hvad præsten mener er mest relevant lige den dag.

Nogle vil vælge at kritisere regeringen og andre, hvis de f.eks. som nævnt mener deres politik strider mod næstekærlighedsbudet som de fortolker det.

vrøvl tarzan passer meget godt
Næstekærlighed er ikke en kristen opfindelse. Det er en universiel sandhed, og ingen religion kan påtage sig den ære og have "opdaget" det.

Præster er ansat af staten (hvilket også er forkert, men det er en anden diskusion) til at prædike kristendom til svage sjæle, ikke til at flytte stemmer, det har vi politikere til.

Der er ikke noget modsætningsforhold.. M35Kbh
mellem at kristendom og humanisme går hånd i hånd og at andre religioner også indeholder næstekærlighedsbudskabet i andre varianter og dermed også kan siges at gå hånd i hånd med dette budskab. Så det er ikke noget vrøvl, men whatever du læser jo ikke det her alligevel så hvorfor bruge mere krudt på det.

vrøvl igen tarzan passer meget godt
Hvis alle religioner indeholdte næste kærlighed, og det burde de jo gøre efter din påstand, så ville alt jo være fryd og gammen. Men sådan er det jo ikke.
INGEN religion kan påtade sig at have "opfundet" begrebet næstekærlighed, det er noget universielt. Man behøves ikke at være religiøs for at vise næste kærlighed. At nogle religioner har taget det til sig (i mere eller mindre grad) gør det ikke til deres koncept