Hundehvalpene

Hundehvalpene grøn debatør
I forlængelse af indlægget hvorfor går mændene i hundene, er der flere benægtelser på, at der er flere kvinder end mænd på de psykiatriske afdelinger. Som bruger af de psyk. afdelinger kan jeg sige med sikkerhed sige, at for hver 2-3 mænd er der10-12 kvinder, og i langt de fleste's tilfælde er det kvinder, der er gået i en eller anden form for hund i forbindelse med ægteskabet, og kun i rimeligt få tilfælde drejer det sig om vold. I langt de fleste tilfælde drejer det sig om kvinder, der ikke kunne leve op til deres egne superego'er.
For mændenes vedkommende er det kun den ene af de to-3, som er indlagt pga. problemer i samlivsrellationer, og i langt de fleste tilfælde er det, psykisk vold manipulation,og fornedrende behandling, med depres-sioner og misbrug til følge, fra kvindernes side, som er årsag til indlæggelserne. Den anden af statestikkens to mænd er indlagte pga. psykiske diagnoser.
De otte ud af de tolv kvinder, er med mit kendskab i terapi sammenhænge indlagte grundet ovenstående, det være sig mangel på forståelse og skam for egen sexualitet, irrationel forståelse for, at man ikke var den prinsesse, man hele tiden havde gået og bildt sig selv ind.Alt sammen noget der hænger sammen med et forkvaklet superego, som aldrig fandt realistisk rod i virkeligheden. Så er der kvinderne som i lighed med mændende gik i hundende, med druk til følge, og som der også i den anden tråd er skrevet, så er deres druk noget der har foregået i det skjulte, i hjemmet medens børnene var i skole eller om aftenen, når samme unger var i byen eller gået i seng. De allerværste er de kvinder som efter en skilsmisse går i druk, finder sig en ny fyr , fortsætter drukken, bliver gravide, og føder børn med alkohol føtal syndrom, eller andre misbrugsrellaterede problemstillinger. Dette er fakta bare se på den store rate af tvangsfjernede børn. Alt ovenstående er fakta, der er til at måle og regne på, ikke lallede papegøje-argumenter.
Rent faktisk er der flere skjulte typer tilfælde, hvor kvinderne er gået i negativt selvsving, men grundet de store offentligt foranstaltede sociale netværk, bliver disse problemstillinger bedre skjult end for mændenes vedkommende. Der er ikke ret meget netværk under mændene når uheldet er ude for vores vedkommende.
Prøv selv at finde et krisecenter udenfor KBH. kun beregnet for mænd!!
Grønærten

Indlagte på afd. P? Konen
Jeg ved ikke, hvor du har din viden om årsagerne til, at folk er indlagt, fra. Det er da vist i de færreste tilfælde, at årsagen er vold eller skilsmisse!

Prøv lige at sætte dig ind i hvad sepressioner og psykiske sygdomme er, inden du udtaler dig.

At der er flere kvinder indlagt end mænd, er rigtig nok, men det er bestemt ikke, fordi der er flere kvinder end mænd der bliver syge, men fordi mænd nok er mere tilbøjelige at "gå på flasken" end til at søge professionel hjælp.

Enig Lou
Tænkte nøjagtig som dig, så jeg kan kun tilslutte mig dit svar.

Mænd er tit for stolte til at søge professionel hjælp og vil hellere klare problemerne selv (gå i hundene eller ty til flasken), så det er nok dem, der har problemer med deres super-ego.

det er grøn debatør
det er da vist din helt egen subjektive mening,
for du lyder faktisk ret uvidende i din argumentering.

Og øv dig i at læse ,jeg skrev hhv. 2-3 osv. jeg skrev ikke af den samlede mængde

og jeg ved rimeligt meget både om seperationer og depressioner samt psykiske sygedomme.

Ehvervs mæssig viden som du også kan skaffe dig ved hjælp af statestikker.

Så lad være med i lighed med dit parforhold at rakke ned uden, at have hold i dit belæg.
Glem damesags klicherne, og find noget faktuelt.