Hus forbi er fup??

Hus forbi er fup?? Fup forbi???20 millioner kr...
det er go at de giver hjemøse mulighed at tjene,,

men det er fup, fordi de giver ikke boliger til hjemløse.

HUs forbi tjener 20 millioner kroner hver måned.

de kunne bygge 10 huser hver måned til hjemløse..

hvem scorer påenegene..

lort satanister???

Hørt!!!Yes!!!! M.81
Det er rigtigt.Vorherre Bevares.

Dokumentation millen23
Hvor er dokumentationen for din påstand? Både på, at de hjemløse sælger for 20 mio hver måned og at de ikke for nogle af pengene?

Har personligt meget svært ved at tro det...

kan jeg ikke tro pjalte
20 mio. om måneden.... det har jeg godt nok lidt svært at tro på..

lige præcis ;o) millen23
...

Her er lidt fakta Bent Bums
20.millioner? med et oplag på 40.000 om måneden og en stk.pris på 20.00 kr. Du skal vist have dine skolepenge tilbage?
og så er det ellers en avis der støtter et godt formål.

FAKTA!
Hus Forbi var på gaden første gang i 1996. Anledningen var FN’s internationale fattigdomsår, og at København var europæisk kulturby i ’96.

Hus Forbi har et dobbelt formål: at være med til at skabe debat og dialog om hjemløse og andre socialt udstødte, som ellers ikke så ofte kommer til orde i medierne. Og at give de hjemløse sælgere mulighed for at få at tjene deres egne penge og have noget at stå op til.

Hus Forbi bliver til i samarbejde mellem hjemløse, tidligere hjemløse og journalister. Avisen sælges fortrinsvis på gaden af hjemløse.

Hus Forbi udgives af foreningen Hus Forbi. Medlemmerne er repræsentanter for de hjemløses nærudvalg i amterne, redaktionsgruppen, sælgerne, boformer for hjemløse, sociale organisationer eller boligorganisationer, Hovedstadens Røde Kors og foreningens støttemedlemmer blandt engagerede læsere.

Hus Forbi udkommer 11 gange om året: Der udkommer ikke noget selvstændigt nr. i juli, men til gengæld bliver juni/juli-udgaven lidt fyldigere.
I juli holder vi sommerferie. Der er deadline for indlæg fem uger før, avisen udkommer.


Hus Forbi koster 20 kr. i gadesalg. Sælgeren tjener 8 kr. pr. avis, andre 8 kr. går til produktionen, administration og distribution og de sidste 4 kr. til moms.

Et almindeligt årsabonnement (12 numre) koster 240 kr., et støtteabonnement 500 kr. for enkeltpersoner og 1500 kr. for institutioner, organisationer m.fl.

Hus Forbi kommer i et oplag på 40.000 pr. måned. Avisen er landsdækkende, men de fleste aviser bliver solgt i København.

Hus Forbi får økonomisk støtte fra Socialministeriet.

Dåsepant til hjemløse dåsespark
lad alle dåser, gi pant, og lad pengene gå til de hjemløse! godt for miljøet især det mennekelige!

Hørt den_hjemlose
Endelig en debattør som kan tænke konstruktivt:-)

Pladder sanessa
For det første ville det jo ikke være støttet af socialministeriet, hvis det gav så mange penge vel? Kender du helt ærlig andre aviser, der udkommer i to eller tre byer i landet og med en omsætning i den størrelsesorden du nævner?

For det andet er det ikke formålet med bladet at bygge hjem til de hjemløse for overskuddet, men at være et talerør for dem og blive et selvbærende foretagende.

Et uddrag af dere vedtægter §1 og 2 fortæller noget om det.

§ 1 Navn og hjemsted
Foreningens navn er Hus Forbi.
Foreningen har hjemsted i København.

§ 2 Formål
Foreningens formål er:
• At udgive en landsdækkende avis, Hus Forbi, der sælges på gaden af hjemløse og tidligere hjemløse.
• Avisen er først og fremmest de hjemløses talerør til at synliggøre området, skabe debat og sætte fokus på sociale og samfundsmæssige forhold.
• Avisen produceres i samarbejde mellem hjemløse og professionelle.
Foreningen skal bestræbe sig på at gøre avisen økonomisk selvbærende og udgive den mindst 6-12 gange om året

Men læs da noget om dem...SKRIV til dem og spørg dem selv i stedet for at skabe alle de der åndssvage rygter. http://www.husforbi.dk/default.aspx?m=2&i=39


Og HVAD har det iøvrigt med satanister at gøre? Don't get it.....

follk der render med halv vind dulkis
er der nok af.

Jeg vil også være hjemløs! sanessa
Hvis man kan få et job på en avis, der omsætter for 20.000.000 om MÅNEDEN, så er det sgu en guldgrube og der må vanke nogle klækkelige pensioner allerede i 40-åralderen eller sådan noget.

Og da de tilmed er støttet af socialministeriet...og er satanister (altså ikke skal betale kirkeskat), så lyder det som en fin fin forretning.

Lad os da endelig MISUNDE dem deres fantastiske tilværelse! At påstå Hus Forbi er et ÅNDEHUL og det eneste sted hvorigennem de bliver hørt...det er nok bare et salgstrick du! Vi VED jo godt 0,~ at de har det langt bedre end os...DET skal de sgu alligevel ikke have lov til...lad os HETZE dem!
...eller noget....

Nå..back to reality...sikke et fjoget indlæg, hovedindlægget altså...Jeg er sgu forarget over at man kan få sig selv til at skrive sådan noget!

...og så kan jeg jo lade være at svare er der nok en del der vil sige...Men nej...nogengange opstår der et ubændigt behov i en til at give sådan noget modvægt.

de får pengene også, fup forbi
men ikke bolig.

Hus forbi dskulle som først bygge boliger til hjemløse.

rigtige boliger.

men køb Hus forbi, fordi du hjælper hjemløse, men vi skulle kontrollere at hjemløse også får boliger.

det er nemt at bygge boliger.

Sådan ser virekligheden ud Thomas Hye
Det forholder sig sådan, at de hjemløse avissælgere skal købe avisen af projektet, for at kunne sælge den videre.

Med et årligt salg på 40.000 x 12 dvs. 480.000
aviser, ser regnestykket sådan ud:

Sælgerne betaler 12 kr. pr avis, men må sælge den på gaden for 20 kr. De godt 220 sælgere tjener sammenlagt ca. 3,840 mio. kr.

Distributørerne får knap 1 krone pr avis de distribuerer til sælgerene: altså ca. 480.000 kr

Ud af de 12 kroner, som Hus Forbi modtager, skal der betales moms, hvilket betyder, at Hus Forbi får 9 kroner og 60 øre pr. avis.

Når vi trækker distributørerne fra, tjener avisen ca. 4 mio. kr om året.

Så skal der betales husleje, telefon, trykning, journalister, fotografer, markedsføring, løn til medarbejdere osv.

Sidste år 2005 gav avisen et overskud på 700.000 kr. Disse penge er ikke brugt, men skal være med til at skire, at sælgerne fortsat har en avis at sælge, hvis det bliver dårlige tider - lavkonjunktur - manglende offetnlig støtte eller andet. Overskuddet er med til at sikre, at sælgerne ikke bliver arbejdsløse.

Håber du kan forstå regnestykket, ellers er du velkommen til at kontakte avisen på 3832 2323

For god orden skyld vil jeg sige, at for de fleste hjemløse vil det ikke være tilstrækkeligt at få en bolig. De er nemlig ikke bare boligløse, men måske snarere psykisk hjemløse - og har svært ved at fungere i et almindeligt hjem.

Kærlig hilsen


Thomas Hye