hva er her kun disse kedelige ting ved nintendo basen og ikke mer om maskinen

hva er her kun disse kedelige ting ved nintendo basen og ikke mer om maskinen girl
kommer der ikke snart nye indlæg.