Hva er soc. og lib. holdninger/ stilling til skat?

Hva er soc. og lib. holdninger/ stilling til skat? Gymn. pige
Det er et spørgsmål som jeg undrer mig over.
Det er alt for besværligt det min lærer fortæller, så det kunne være at jeg kunne få bruge svar herfra :)

Tusind tak ...

En idé Dweeb
Jeg syntes du skulle spørge din lærer, næste gang i har undervisning. Du er sandsynligvis ikke den eneste der sidder med det spørgsmål og du ville derfor helt sikkert gøre dine medstuderende en stor tjeneste.

Men den korte forklaring er at socialister er for en stor stat. Liberalister er for en lille (eller ingen) stat. En stor stat koster penge, hvilket naturligvis betyder at socialister alt andet lige altid vil være for en højere skat end liberalister.
Det lidt længere svar er at socialister ikke tror på den private ejendomsret - staten (dvs. folket) skal eje produktionsmidlerne og samfundets værdier skal fordeles efter behov.
Liberalister tror derimod stort set udelukkende på den private ejendomsret - staten (såfremt der overhovedet skal være en) skal udelukkende eksistere for at beskytte den private ejendomsret. Samfundets værdier skal i den liberalistiske samfundsmodel fordeles efter evner (de dygtige skal have lov til at beholde de værdier de selv skaber og dem uden værdier må arbejde for at få deres egne værdier).
Dvs. socialisterne mener at statens opgave er at fordele samfundets værdier så alle borgere får dækket deres behov. Det kan så i praksis være alt fra borgerløn og afskaffelse af markedskræfterne til mere moderne og knap så radikale udgaver af socialismen (i.e. socialdemokratismen hvor man forsøger at regulere de frie markedskræfter til samfundets bedste, men stadigvæk baserer store dele af samfundsøkonomien på de frie markedskræfter). Liberalisterne mener så derimod at statens eneste opgave skal være at beskytte den private ejendomsret. Hvilket vil betyde at statens størrelse og magt skal være så lavt som muligt (eks. begrænses til udelukkende at bestå af et retssystem og en udøvende magt (politi/militær)). Der er så også liberalister der mener staten helt skal afskaffes og selv beskyttelsen af den private ejendomsret er noget den enkelte har eget ansvar for, ligesom der er mere bløde udgaver af liberalismen hvor der tillades en vis fordeling af samfundets værdier - men den røde tråd er for alle former for liberalisme en minimering af stats-magten/aparatet.

høj og lav p.o.t
Soc. er for "velfærds" stat - Lib er for "hver i sær" stat

D.v.s. Soc. mener at skatten skal betale en slags forsikring for alle, fattige som rige. Til hospital-børnehaver-alderdomshjem-skoler o.a. Således de der har brug for hjælp kan få hjælp. Dette vil give en højere skat.

Lib. mener at alle disse goder skal folk selv betale igennem privatisering (tegn egen forsikring) Dette vil give en lavere skat men højere egenbetaling alt efter den pris folk selv ønsker/kan betale for goderne.

Jeg har prøvet at tegne et objektivt billede af situationen.... ved ikke om jeg alligevel har farvet svaret efter min egen overbevisning Jeg havde ihvertfald lyst til at gennemgå konsekvenserne af de forskellige holdninger, men det tror jeg du selv må finde ud af...gg

Men håber du kunne bruge det.