hvad sagde jeg

hvad sagde jeg træt
Skatterne stiger igen hvis rød stue kommer til.
Så skal vi tilbage til den gode gamle omvendte budgetpolitik. Ikke "hvad har vi, hvad skal vi bruge dem til" men "Hvad kunne vi tænke os at bruge penge på, skatten er under 90%"

Og se i øvrigt mit tidligere indlæg :
http://debat.sol.dk/show.fcgi?category=6&conference=206&posting=1927099#1927099

Men vil du betale mere i skat fordi kommunerne ikke kan finde ud af at regere rationelt?

Når man kigger på sygehus fyringerne i københavn, så undrer det mig lidt at medierne ikke bringer den virkelige historie.
Nemlig at de Københavnske sygehuse ansatte ca 2500 nye sygeplejersker for at trække "kunder " fra de private sygehuse. Men det er ganske enkelt billigere for regionerne at bruge de private, og derfor fik de et kæmpe underskud, og derfor må de fyre ca 1/3 af dem de ansatte ekstra. Hvorfor er der ikke nogen af de smøreaber som kalder sig journalister som har evner eller vilje til at trykke den side af historien. At privathospitalerne var billigst, og at de nuværende fyresedler skyldes ufattelig dårlig sygehusledelse og ikke regeringens nej til "send flere penge"... en opfordring som rød stue helt sikkert havde efterkommet. Der går man jo ikke så højt op i om den bevilling der givet bliver overholdt. Vi kan jo altid bare hæve skatterne.. og det gør de.

SF/S/EL vil gøre danskerne til slaver Frygter fremtiden
De vil sætte skatterne op og gøre borgerne til marionetdukker. Føj siger jeg bare.

Frygter fremtiden??? pouljoergensen
Det er da noget, jeg mener der er uhyggeligt mange der slet ikke har nogen fremtid under VKO og (df), så det at der er en fremtid, det vil glæde mange, for det tvivlede mange på.

Venlig Hilsen Poul jørgensen

og borgerne er anonym
ikke marionetdukker nu, synes du? Det synes jeg. Vi er underlagt så mange mere eller mindre påtvungne regler til det er til at kaste op over.
Hellere skat op end fyringer.

nu skal man jo huske danske jens
at de private har en yderst givtig aftale med Løkke, at de ikke deltager i uddannelsen af nyt personale samt at det er de private, der laver de fleste og største fejl - og at det er det offentlige, der skal rydde op efter dem. Desuden laver de kun det, der penge i. Hvor mange private tager sig af langtids medicinske patienter? Ingen! Hvorfor? Der er ingen penge og ingen prestige i det!

Dansk sygehusvæsen Kraksimus
er et miskmask af håbløs styring.

Men jeg mener ikke det er rimeligt at se så sort/hvidt på det offentlige system.

Som en anden i tråden påpeger deltager privathospitalerne ikke i skadestue beredsskab og længevarende behandling. Det offentlige SKAL ifølge loven tilbyde en bred palette af behandlinger selvom der er ikke nødvendigvis er akut behov for dem. Det svarer lidt til at lade sig forsikre og så håbe man ikke får brug for det.

Jeg vil gerne have hospitaler privatiseret. Men ikke med store medicinal koncerner , som ejere af dem. Hellere private borgere og kommuner, som investorer. Og der skal være en konsekvent lovgivning på området hvilket vi mangler i dag.

At de røde blot vil hæve skatterne og dermed i realiteten intet foretage sig i den aktuelle situation er for mig bare et bevis på de ikke er i stand til at tænke nyt. De hænger hjælpeløst fast i en forældet ideologisk musefælde. Og dér bliver de!

Men vi kunne jo også bede det offentlige om at rydde op i velfærdsordninger ingen bruger. Eller kun bruger i mindre omfang og måske rydde op i hvem der har adgang til dem indtil videre.

Efterlønnen bør afskaffes når nedslidte mennesker jo allerede kan få førtidspension. Efterløn er blevet en skatteyderbetalt ferieordning. Det er LANGT fra alle, der er nedslidte i en grad hvor de bør trække sig inden helbredet giver efter. Argumentet Auken i sin tid brugte for at indføre den var at det ville gi plads til unge mennesker, som ikke kunne komme ind på arbejdsmarkedet. Det argument holdt nemlig ikke. Og det ved jeg med sikkerhed. I dag er efterlønsspørgsmålet en hellig ko fordi efterkriigsgenerationen er en stor vælgergruppe man ikke ønsker at gå i clinch med. Så istedet lefler politikerne for dem alt det de har lært. Fremtidige generationer må derfor betale for endnu en af de mange gratis fester denne genereation har holdt for andre folks penge.

Dernæst kunne stat, region og kommuner gå alle deres indkøbsaftaler efter i sømmene og genforhandle da det lader til flere kommuner ikke har lært at købe ind til rimelige priser. Der kan gøres meget og spares meget uden det kommer til at gå ud over servicen.

Det er for nemt bare at sende aben videre til skatteyderne. Men vi må også selv bidrage ved at give afkald på en masse tåbelige tilskud. Det er jo molbo økonomi til syvende og sidst.