Hva' sker der lige med Fedtmule?!?

Hva' sker der lige med Fedtmule?!? Buller Nullergøj
http://www.dailymotion.com/flash/flvplayer.swf?rev=1160445799&url=http%3A%2F%2Fwww.dailymotion.com%2Fget%2F11%2F320x240%2Fflv%2F814752.flv%3Fkey%3D3746ca35b3b698ad08940ba7fc95df921273e63%26log%3D1%26log_blog_key%3D7dpzczaLaMNyr3pXa%26log_referer%3D&previewURL=http%3A%2F%2Fwww.dailymotion.com%2Fmedia%2Fdyn%2Fpreview%2F320x240%2F814752.jpg%3F20061010161250&autoStart=0&estatEnabled=1&estatClient=players_dm&estatSection=blog

Shit karpa
Det er sku da ren dyresex!