Hvad der kendetegner de sande kristne

Hvad der kendetegner de sande kristne ftg
Det mest fremtrædende kendetegn for sande kristne er at de har indbyrdes kærlighed. (Johannes 13:34, 35) Deres tro siger dem ikke at de er bedre end andre mennesker på grund af deres race eller hudfarve. Den lærer dem heller ikke at hade folk fra andre lande. (Apostelgerninger 10:34, 35) Derfor er de ikke med til at føre krig. Sande kristne behandler hinanden som brødre og søstre. — 1 Johannes 4:20, 21.

Endnu et kendetegn ved den sande tro er at dens tilhængere har dyb respekt for Bibelen. De anerkender den som Guds ord og tror på den. (Johannes 17:17; 2 Timoteus 3:16, 17) De betragter Guds ord som vigtigere end menneskers tanker og skikke. (Mattæus 15:1-3, 7-9) De forsøger at leve efter Bibelen i hverdagen. Det er ikke sådan at de siger ét og gør noget andet. — Titus 1:15, 16.

Den sande menighed må også ære Guds navn. (Mattæus 6:9) Jesus gjorde Guds navn, Jehova, kendt for andre. Det må sande kristne også gøre. (Johannes 17:6, 26; Romerne 10:13, 14) Hvilke mennesker kender du som fortæller andre om Guds navn?

Sande kristne må desuden forkynde om Guds rige. Det gjorde Jesus. Han talte altid om Riget. (Lukas 8:1) Og han befalede sine disciple at forkynde det samme budskab ud over hele jorden. (Mattæus 24:14; 28:19, 20) Sande kristne tror at kun Guds rige kan indføre sand fred og tryghed her på jorden. — Salme 146:3-5.

Jesu disciple kan ikke være en del af denne onde verden. (Johannes 17:16) De lader sig ikke inddrage i verdens politiske forhold og sociale konflikter. De undgår de skadelig handlinger og holdninger der er udbredte i verden. (Jakob 1:27; 4:4) Det er nogle af de ting som Bibelen fortæller skal kendetegne de sande kristne. Desuden må de være fuldt ud enige i alle trosspørgmål. (1 Korinther 1:10) Sådanne kristne findes overalt på jorden, også i det område hvor du bor. De udgør et internationalt brodersamfund.
________________

P.S. Slå selv skriftstederne op i din egen bibel.

jamen lad os se på hvad du siger ftg sveland
jamen lad os se på hvad du siger ftg ;)

1. indbyrdes kærlighed og du henleder til det nye bud.
(Johannes 13:34, 35)
Det nye bud
V31 Da Judas var gået ud, sagde Jesus: »Nu er Menneskesønnen herliggjort, og Gud er herliggjort i ham. Er Gud herliggjort i ham, skal Gud også herliggøre ham i sig, og han skal snart herliggøre ham Mine børn, endnu en kort tid er jeg hos jer. I skal lede efter mig, og hvad jeg sagde til jøderne, siger jeg nu også til jer: Hvor jeg går hen, kan I ikke komme Et nyt bud giver jeg jer: I skal elske hinanden. Som jeg har elsket jer, skal også I elske hinanden. v35 Deraf kan alle vide, at I er mine disciple: hvis I har kærlighed til hinanden.«
det vil sige til alle der tror på biblen ftg, ikke kun dem du mener følger biblen! Så derfor er du ikke kristen.
2. ”Deres tro siger dem de ikke er bedre end andre mennesker?” Så som at synge af glæde imens tusindvis af andre mennesker dør? Som i forstår armagedon. race eller hudfarve, det er de færreste religioner der er racistiske i dag ftg, faktisk, går de forrest i kampen imod racismen.
hvor man derimod, kan finde racistiske ting i jeres tidligere udgivelser.

There is no way to know precisely the number of Negro Witnesses in the United States as the Society doesn't reveal or encourage any knowledge about the extent of its Negro membership. Estimates of this membership in the early 1960s ran from 20% to 30% of the total Witnesses in the U.S.... Such... estimates... indicate a considerably higher proportion of Negro Witnesses than there are blacks in the general American population (10.6% according to the 1960 U.S. Census and estimated 12% for 1970). In the Witnesses' circuit assemblies in North and West Philadelphia during the research period, each of which included more than 2,200 persons, 99% of the audience were Negroes, figures well above the 70% Negro population in North Philadelphia and 60% in West Philadelphia (1974:705).

og der var ikke en eneste sort ældste I Jehovas vidner I 1994
http://www.premier1.net/~raines/discrimination.html

3. Lære folk at hade folk, fra andre lande
Så tog Peter ordet og sagde: »Nu forstår jeg, at Gud ikke gør forskel på nogen, men at han i et hvilket som helst folk tager imod den, der frygter ham og øver retfærdighed. (Apostelgerninger 10:34, 35)

Om at fører krig ftg, så er der forskellige ting der spilder ind der. for hvad vil man godt med krig?
da der kom krig nede i Bosnien, og der bliv henrettet muslimer på stribe, jamen så bliver man nød til at gøre noget.

"lær at handle godt!
Stræb efter ret,
hjælp den undertrykte,
skaf den faderløse ret,
før enkens sag!" Es 1:17

Så som biblen siger det, så skal man hjælpe den undertryktes rettigheder ftg.

Vore fædre har tilbedt Gud på dette bjerg, men I siger, at stedet, hvor man skal tilbede ham, er i Jerusalem.« v21 Jesus sagde til hende: »Tro mig, kvinde, der kommer en time, da det hverken er på dette bjerg eller i Jerusalem, I skal tilbede Faderen. (Johannes 4:20, 21. )

det stykke du her hentyder til, siger ikke noget om det du siger ftg, alt for meget søgt, end finde ud af hvad biblen i virkeligheden siger!

dyb respekt for biblen ftg? i har jo lavet om på teksten! og dens meninger forskellige steder, så den passer bedre ind i jeres doktriner. dog er jeres GT del, okay, men NT ack en gang søgt markværk.

lad os tage I Lukas 3:14 " Og mænd der gjorde militærtjeneste spurgte ham: „Og hvad skal vi gøre?“ Og han sagde til dem: „I må ikke terrorisere nogen eller rette falske anklager mod nogen, men vær tilfredse med jeres forplejning"

hvor den rigtige oversættelse siger.
I Lukas 3:14 skriver DA (1992)
Også nogle soldater spurgte: »Hvad skal så vi gøre?« Og til dem sagde han: »Ikke mishandle eller udplyndre nogen, men lade jer nøje med jeres løn.

Matthæusevangeliet 5:17

Om loven
Tro ikke, at jeg er kommet for at nedbryde loven eller profeterne. Jeg er ikke kommet for at nedbryde, men for at opfylde Sandelig siger jeg jer: Før himmel og jord forgår, skal ikke det mindste bogstav eller en eneste tøddel forgå af loven, før alt er sket. Den, der bryder blot ét af de mindste bud og lærer mennesker at gøre det samme, skal kaldes den mindste i Himmeriget. Men den, der holder det og lærer andre at gøre det, skal kaldes stor i Himmeriget. For jeg siger jer: Hvis jeres retfærdighed ikke langt overgår de skriftkloges og farisæernes, kommer I slet ikke ind i Himmeriget.

så i må ikke ændre et komma! og resten "Budene: »Du må ikke bryde et ægteskab; du må ikke begå drab; du må ikke stjæle; du må ikke begære,« og et hvilket som helst andet bud, sammenfattes jo i dette bud: »Du skal elske din næste som dig selv.«" Rom 13:9

ftg, du kan aligevellet ikke leve op til alle budene! så derfor skal du bede til jesus, om tilgivelse, for det er kun igennem ham, du kan frelses
V12 Og der er ikke frelse i nogen anden, ja, der er ikke givet mennesker noget andet navn under himlen, som vi kan blive frelst ved.« (Apostlenes Gerninger 4:12)
guds navn? der er mange navne igennem biblen ftg. jahve er det mest rigtige.
hvem siger at missioneren kun fåregår af jehovas vidner? der er rigtigt mange andre missionerene trosretninger, og temligt irreterene!

sande kristne? og guds rige? jeg kan ikke komme på en kristen retning der ikke tror på guds rige ftg!

hvem siger det er en ond verden vi er i ftg?
aldrig, har vi aldrig haft det så godt, som vi har det nu, vi bliver ældre og ældre, og snart kommer vi over de 120 år. som max alder ;)

at lade være med at være med i politik, gør jo ikke verden bedre vel ;)
og siger biblen moget imod, politik? nej det gør den ikke ftg!
"Alle skal underordne sig under de myndigheder, som står over dem, for der findes ingen myndighed, som ikke er fra Gud, og de, som findes, er forordnet af Gud. v2 Den, som sætter sig op imod dem, der har en myndighed, står derfor Guds ordning imod, og de, der gør det, vil pådrage sig dom." Rom 13:1-2

så ud over alle dine skrift henvisninger der slet ikke kunne bruges til noget, så havde du ikke noget der kunne kendes tegne en sand kristen her, ifølge biblen. så kom igen lille dreng ;)