Hvad er en "Bonus Pater" ?

Hvad er en "Bonus Pater" ? Bitta
Hej
Er der nogen der kan give en ganske kort forklaring på hvad man betegner som en bonus pater i almindeligt talesprog ??

:0)

Bitta

kun Dig kun Dig anonym
Tror jeg

at HA' anonym
tror jeg bestemt

Bonus Pater er et begreb i forsikringssprog kp_01
http://www.forsikringsoplysningen.dk/Forsikringstyper/Indboforsikring/Erstatningsansvar.aspx

kort version jetpost
Bonus pater, egt. bonus pater familias (lat. for "den gode familiefader") er et juridisk idealmenneske; en fiktiv person, som aldrig begår fejl, fordi han er kompetent og altid tænker sig grundigt om, før han handler. Tidligere ville man som skadevolder almindeligvis pådrage sig erstatningsansvar, hvis man handlede anderledes end en bonus pater. Nu er man i Danmark i vidt omfang gået bort fra bonus pater-betragtninger og anlægger i stedet en mere objektiv vinkel på erstatningsansvarsområdet.

Bonus patter mak
det er scillicone babser betalt af en rig elsker

Kunne så godt lide placeringen af dulkis
ordet fiktiv i dit indlæg, at jeg lige var nødt til at nævne det.

Fra romersk ret, men bruges stadig. sfdhafhda
Den samvittigsfulde og ansvarlige, som gør det fornuftige, velovervejede og rigtige. Som eksempel kan dommeren ikke vide, hvordan en kaptajn på et skib bør handle for at at være fornuftig og velovervejet. Ved f.eks en skibsulykke skal dommeren derfor først danne sig et billede af, hvordan en bonus pater kaptajn ville have handlet, ved f.eks at høre andre kaptajner, for at finde ud af, om kaptajnen i en nærværende sag har handlet korrekt i en given situation eller om han derimod har handlet forkert og derved pådraget sig skyld(culpa) og dermed erstatningsansvar.

Handlede kaptajnen som en bonus pater familias i sin egenskab af kaptajn? Spørgsmålet er afgørende for sagens udfald.