Hvad er en løsesum ?

Hvad er en løsesum ? traellen
"Menneskesønnen [er ikke] kommet for at lade sig betjene, men for at tjene og give sin sjæl som en LØSESUM [græsk: ly'tron] i bytte for mange." (Mattæus 20:28)

Hvad er en løsesum? Det græske ord der bruges her, kommer af et udsagnsord der betyder "at løse". Det blev brugt om den pris hvormed krigsfanger blev købt fri. Grundbetydningen af ordet "løsesum" kan derfor defineres som "en pris der betales for at købe noget tilbage". Det hebraiske ord for "løsesum" (ko'fær) kommer af et udsagnsord der betyder "at dække". Gud sagde for eksempel til Noa at han skulle "stryge" (eller "dække", en form af dette udsagnsord) arken med tjære. (1 Mosebog 6:14) At "løskøbe" eller "genløse" betyder altså i virkeligheden at DÆKKE, eller skaffe dækning for, synder. (Salme 79:9)

I den forbindelse gør Theological Dictionary of the New Testament opmærksom på at ordet ko'fær "altid betyder 'noget tilsvarende'." Låget som dækkede Pagtens Ark, havde således en form der svarede til selve arken. (Ordet for "låg" på hebraisk er beslægtet med ordet 'kó'fær'.) En pris der betales som en løsesum, eller dækning for en synd, må ligeledes svare nøjagtigt til den skade der er forvoldt ved synden. I Guds lov til Israel hed det: "Sjæl for sjæl, øje for øje, tand for tand, hånd for hånd, fod for fod." (5 Mosebog 19:21)

Troende mænd i fortiden fra Abel og fremefter bragte dyreofre til Gud. De viste hermed at de var klar over at de var syndige og havde brug for at blive løskøbt fra synden, og samtidig viste de at de troede på en udfrielse ved det "afkom" Gud havde lovet. (1 Mosebog 3:15; 4:1-4; 3 Mosebog 17:11; Hebræerne 11:4) Jehova så med velvilje på disse ofre, og de der bragte ofrene, opnåede et godt forhold til ham. Men dyreofrene havde i bedste fald kun en symbolsk værdi. De kunne ikke virkelig dække et menneskes synder, for dyrene står under og er underlagt menneskene. ( Salme 8:4-8) Derfor siges der i Bibelen: "Det er ikke muligt at blod af tyre og bukke kan tage synder bort." (Hebræerne 10:1-4) Disse ofre var kun forbilleder, symboler, på det egentlige genløsningsoffer der skulle komme.

Hav en god dag. -------------Bibelen -> http://www.watchtower.org/bible/index.htm
_______

En løsesum tilvejebringes:
http://debat.sol.dk/show.fcgi?category=6&conference=217&posting=721688

Man undres sebl
Det stemmer ikke helt med min opfattelse. Det hebraiske ord kofær betyder at "dække" eller "skjule". I GT teologi handlede det altså om, at skjule synden - at skjule den med noget andet, eksempelvis et sonoffer. Som du selv er inde på er ordet "kofær" beslægtet med det hebraiske ord for "låg". 5 Mos 19:21 har forøvrigt intet med soning at gøre, men handler om, at man ikke må vise barmhjertighed - øje for øje, tand for tand. Hvorfor du blander det sted ind i diskussionen går over min forstand.

Det græske ord "luvtron" er ganske rigtige en sum der betaltes for at "befri" eller løse fanger. i NT handler det altså ikke om at skjule synder vha soning, men om at befri folk fra synd. Jeg er lidt ked af, at dit indlæg slet ikke kom ind på denne forskel.

Forskellen svarer vel lidt til, hvis du blev forfulgt af rockere. Ville du så helst skjule eller gemme dig for dem, eller ville du hellere befries fra deres forfølgelse?

Hvorfor undres? traellen.
Og så fortsatte Jesus med at sige til de jøder der havde fået tro på ham: „Hvis I bliver i mit ord, er I virkelig mine disciple, og I skal kende sandheden, og sandheden skal frigøre jer.“ (Johannes 831-32)

Ja, hvorfor egentligt? sebl
Måske skyldes min undren debattører der skriver tvivlsomme indlæg, og som ikke forholder sig til saglig kritik.....

Hvorfor kritik når I ikke er uenige? ftg
Du har ikke forstået det traellen skrev.

Håbløst! sebl
Jeg har gentagne gange forklaret dig, at mit formål med at give seriøs kritik af dine trådstartere (uanset om du skriver som ftg eller traellen) er, at perspektivere dem og gøre opmærksom på andre måder at tolke Bibelen på.

Jeg forfølger dig ikke og tror ikke på, at du kan forfølges ud af JV. Men jeg tror der måske findes læsere på debatten der er interesseret i, om jeres måde at fortolke Bibelen på er den endegyldigt rigtige, eller om der mon findes andre seriøse bud.

Noget af det bedste ved at skrive seriøse svar til dine trådstartere er, at du som regel affærdiger konstruktiv kritik med, at man forfølger dig og bare deltager i den store masse af blinde forfølgere. Dem jeg henvender mig til har næppe problemer med at gennemskue, hvem det i virkeligheden er der prøver at lukke munden på hvem ved hjælp at primitive retoriske tricks!

Der er vist ingen der kan være i tvivl om, at du ikke har lyst til en seriøs debat om dine indlæg. Tvivlen går vel mest på om du egentligt ville være i stand til at gennemføre en seriøs debat, eller om du kun kan citere lange Vagttårns udredninger....

Jeg mener at man skal lade Bibelen fortolke sig selv, again, ftg
og lade Bibelen selv besvare alle spørgsmål. Jeg mener at enhver personlig fortolkning vil lede en bort fra sandheden, og hvis du er uenig med mig i dette, ja, så er jeg håbløs.
Med venlig hilsen, ftg.

Det er jeg... sebl
Jamen, jeg er uenig. Jeg mener du fortolker Bibelen ligeså meget som adventisterne fortolker den, når de lader Bibelen fortolke sig selv, ligeså meget som mormonerne fortolker Bibelen når de lader Bibelen fortolke sig selv og ligeså meget som alle andre fundamentalister fortolker Bibelen når de lader Bibelen fortolke sig selv.

Problemet med fundamentalister er, at de ikke træder et skridt tilbage og vurderer, om de nu også er så neutrale som de selv tror de er.....

Bibelen siger det samme, uanset hvem der læser den, ftg
så hvis de lader Bibelen fortolke sig selv, kommer de også til den samme forståelse.

Lad mig røve på denne måde.... sebl
OK, jeg prøver at forklare min holdning på denne måde:

Hvis Bibelen virkeligt skulle fortolke sig selv, så skulle det nødvendigvis stå i Bibelen selv. Ellers trækker du jo et princip ned over Bibelen (den skal fortolke sig selv), som ikke står i Bibelen.

Så hvis der skal være nogen mulighed for, at du har ret i, at Bibelen skal fortolke sig selv, så skal du kunne finde et sted i Bibelen, hvor det tydeligt står, at Bibelen skal fortolke sig selv. Stedet skal være så tydeligt, at det ikke kan diskuteres, at det er det stedet betyder.

Kan du finde sådan et sted i Bibelen? Ellers kan jeg konkludere, at din påstand om, at du har ladet Bibelen fortolke sig selv er noget vrøvl, fuldstændigt uafhængigt af, hvad du ellers påstår der står i Bibelen.