Hvad er gohed?

Hvad er gohed? traellen
Godhed er en egenskab der giver sig udslag i handling. Apostelen Paulus pegede på at menneskers godhed endog virker mere tiltalende end deres retfærdighed. (Romerne 5:7) Man kan regne med at den der er retfærdig, nøje vil overholde lovens krav, men den der er god vil gøre mere end det. Han tager initiativet og gør noget til gavn for andre. Og som vi skal se, er det netop i den betydning at Gud er god. Denne godhed udspringer af hans endeløse kærlighed.

Jehovas godhed er enestående. Kort tid før Jesu død kom en mand hen til ham for at stille ham et spørgsmål idet han kaldte ham "gode lærer". Jesus svarede: "Hvorfor kalder du mig god? Ingen er god undtagen én, Gud." (Markus 10:17-18) Det kan måske lyde mærkeligt at Jesus svarede på denne måde. Hvorfor irettesatte han manden? Var Jesus ikke 'en god lærer'?

Manden brugte åbenbart udtrykket "gode lærer" som en smigrende titel. Jesus ønskede beskedent at en sådan ære skulle gå til hans himmelske Fader, som er god i egentligste forstand. (Ordsprogene 11:2) Men Jesus understregede også en vigtig sandhed, nemlig at Jehova alene er normen for hvad der er godt. Kun han har den suveræne ret til at afgøre hvad der er godt, og hvad der er ondt. Da Adam og Eva gjorde oprør og spiste af træet til kundskab om godt og ondt, forsøgte de i virkeligheden at tiltage sig denne ret. I modsætning til dem overlader Jesus det ydmygt til sin Fader at fastsætte normer.

Jesus vidste desuden at Jehova er kilden til alt hvad der er virkelig godt. "Enhver god gave og enhver fuldkommen foræring" kommer fra ham. (Jakob 1:17) Hvordan kommer Jehovas godhed til udtryk gennem hans gavmildhed? Det vil vi se på i morgen.

Hav en god dag!

du blander tingene sammen guldfisk
for det første så lærte mennesket i følge biblen hvad der er godt og ondt.
så vi ved allerede hvad der er godt og ondt, så kan du ikke lave om på betegnelsen på hvad der er godt og hvad der er ondt. disuden så er oversættelsen af godt flertydingt.

Husk på at det er et meget gammelt og simpelt sprog de brugte dengang, så et ord har flere betydninger end en. godt er oversat af ordet "bwj" hvilket selvføgeligt ikke siger meget,
men det betyder også at en ting er godkendt ikke bare godt.
og er mennesket så i stand til at godkende ting?
ja det er vi da i allerhøjeste grad.
så når jeg siger at vagttårnet ikke følger biblen, så er jeg istand til at godkende den forståelses på ligefod med dig,
hvor du ikke kikker på begge sider af samme sag. som vi andre gør det. er din godkendelse, ikke så grundig som vor andres.

men slå selv ordet op og studer det Flemming :)
http://bible.crosswalk.com/Lexicons/Hebrew/heb.cgi?number=02896&version=kjv

Jeg tror slet ikke at der ville findes noget som helst ondt i verden floarea
hvis menneskene kunne skelne mellem godt og ondt. Husk på at så ville de altid vælge det gode. Al den ondskab der findes på jorden viser at det du skriver er forkert.

Et ret godt spøgsmål flora Guldfisk
Kan ren godhed findes?

Et gammelt ordsprog siger, at intet er så godt at det ikke er skidt for nogle.

et ord sprog man burde skrive sig bag øret.
Tag bare et eksempel med at du gå og bliver bare mere og mere træt, men pludseligt glider der en lille sten ned i skoen, den er ikke så sjeganerene, og du gider ikke at stoppe op og fjerne den lille bakatel, men den vælter rundt og ligger lige pludseligt på langs, AV! siger du, men den glider ned igen, og du er for doven til at flytte den, først efter det er sket 3 gang tager du den ud af skoen, og AHHH!! hvor er det lige pludseligt rart at gå igen.

og hvad kan vi så lærer af den lille historie?
jo man skal lide for at kunne nyde.
man nød ikke at kunne gå, uden smerte før man mistede det.
Så hvis der ikke findes modspild, så bliver en dag bare som en lang arbejdsdag, ude handling.

Så i bund og grund flora, er du virkeligt intreseret i at leve i en verden uden ondskab?

ja jeg ved godt det er et tarveligt spøgsmål at stille :)

ha det rart hilsen Palle