Hvad er monokultur?

Hvad er monokultur? Svendsen
Gang på gang kan man her i debatten læse udtrykkene multikultur og det multikulturelle, hvor de bliver brugt hånligt, sarkastisk eller stærkt kritisk.

Den logiske modsætning til multikultur og det multikulturelle må jo være monokultur og det monokulturelle. Men hvad er det?

Nogle siger, at det monokulturelle samfund aldrig har fundets, og at det er fascismen utopi. Og jeg tilbøjelig til at give dem ret.

Men nogle må være uenige. Kan I så ikke forklare mig. Hvad er monokultur og det monokulturelle samfund?

Hvor og hvornår har det det fundets udover i Morten Korch film?

Må sige krampen
har aldrig stødt på dette ord, men mono betyder "alene" eller "ene" på græsk, måske det kan hjælpe?

:) Krampen

Titta på oss i Sverige: skogman
Så här trevlig är mångkulturen i Sverige. Hoppas Ni aldrig får uppleva detta. Svenskarna flyr till andra orter (byer).

http://sydsvenskan.se/malmo/article12043.ece

Har aldrig hørt ordet før... hawa
er det et du har opfundet ?? Hvorfor ??

Tak, men ... Svendsen
...men jeg ved altså godt, hvad mono betyder. Men jo ikke det mit spørgsmål handler om.

Som jeg skrev ovenfor, så vil godt vide, hvad det monokulturelle samfund er som den logiske sproglige modsætning til det multikulturelle samfund.

Måske med lidt logik, krampen
det individuellesamfund?

:) Krampen

Læs det du svare på Svendsen
Nej, jeg ikke selv opfundet udtrykket. Det fremgår jo af det indlæg, du svarer på.

http://debat.sol.dk/show.fcgi?category=6&conference=206&posting=704970

Logik? Svendsen
Øh, mener du at modsætningen til det multikulturelle samfund er det individuellesamfund?? Det forstå jeg ikke helt.

Og er samfund og det individuelle ikke pr. definition modsætninger? Er du ikke godt i gang med at lave en begrebsmodsætning?

Undskyld jeg siger det.

Har Sverige engang været et monokulturelt samfund? Svendsen
Har Sverige engang været et monokulturelt samfund?

Hvornår var det?

Hvordan var samfundet indrettet?

Hvordan var det at leve i et samfund med fuldstændig lighed?

Ha den var god krampen
Jo det er muligt du har ret? - Dog findes det individuellesamfund.

Men som skrevet før, er ikke stødt på ordet før, derfor ingen ide om selve afklaringen af begrebet?
Hvilket kunne ellers erstatte mono? – udover det individuelle?

Men lad vær med at undskylde :))) spændende bliver det, når svaret kommer?

:) Krampen

Slavebundet krampen
til at søge hvad monokultur betyder

http://da.wikipedia.org/wiki/Monokultur

http://www.leksikon.org/art.php?n=1769

Sikke en overraskelse? ;))) Trods jeg ved det ikke var det du ville vide, vel?

:) Krampen

økonmisk monokultur d_vibe
Økonomisk monokultur er hvis et lands økonomi er overvejende afhængig af én ressource. eksempelvis kuwait's afhængighed af olie.

*GGGG* Svendsen
Nej, det var ikke det, jeg ville vide.

Jeg vidste godt, at man brugte udtrykket monokultur inden for landbrug og biologi. Men mit spørgsmål var nu møntet på det politiske og sociologiske.

Og det vidste du vist også godt. ;-)

Monokultur er... Anonym
I de kredse hvor jeg færdes (skovbrugskredse), er udtrykket monokultur meget brugt. Det bruges om skovbevoksninger domineret af en træart, f.eks bøgehøjskov eller ensartet rødgran. Dyrkningssystemet "monokultur" er det system som er lettest at administrere og som, indtil videre, giver det bedste økonomiske afkast. Til gengæld er monokulturerne, især i gran-monokulturer, fattige på natur. Modsætningen til monokulturer er plukhugst eller forskellige arter af naturskov.
Jeg ved ikke om det hjælper, men det er den måde ordet bliver brugt på i dagligdagen. Jeg tror at det ord du leder efter nærmere er "det singelkulturelle samfund" eller "det oligokulturelle samfund". Monokulturer er kun for folk med jord under neglene (-:

Definitionen på monokultur lagermann
Hej der Svendsen :o)

Med alle de kilder man efterhånden kan søge i, så er det ikke svært at finde frem til hvad "monokultur" står for.

Denne definition fandt jeg i et CD leksikon. "Monokultur er når et lands udenrigshandel kun består af én vare. Dvs, eksporterer man blot én vare, så driver man monokultur. Også fordi man så begrænser sig til at dyrke denne vare til perfektion. Forædler den."

Så min forgængers indlæg var helt korrekt.

Mvh Lagermann, altid til tjeneste

Ikke på den måde..... lagermann
Sådan som jeg opfatter ordet, se mit andet indlæg, så tror jeg du gør det til noget som det ikke er. Det bliver ikke brugt i den sammenhæng som du går ud fra.

Men skulle det oversættes, så ville jeg mene at det kan betyde at man i et monokulturelt samfund, vil koncentrere sig om at fremme én del af befolkningen.

Mono betyder jo én enkelt, og skulle man dele vort samfund op i grupper, så ville det være de pæredanske man koncentrerer sig om at fremme.

DF går ind for et monokulturelt samfund, socialt set.

Mvh Lagermann

Hvad for noget logik dulkis
Hvad er det for noget logik du mangler?

Mono = enkel
Multi = mange.

Tag f.eks vores kulturkanon - sikkert lavet for at holde fast i "danskheden" og fordi, så uendeligt mange mennesker ikke længere er istand til at forklare, hvad "danskhed" er. Den er dansk og mono. Den har et udspring, nemlig danskheden.

Hvis du er interessert kan du f.eks. læse Hans Kirk, så er du ikke længere i tvivl om hvad monokultur er.

Lidt mere præcist dulkis
et monokulturelt samfund.

Et nogenlunde ensartet samfund forklaring
Med samme religion, kostvaner, historiske referencer, o.s.v. Uden at man behøver at være ens i alle livets forhold

Den slags samfund er altid blevet betragtet som en fordel.

Vi havde et monokuturelt samfund indtil den muslimske indvandring begyndte.

Hmm EjLoGgEtInD
Omvendt kan man sige at islamismen er en monokultur og at islamiske lande er monokulturelle.

Der er kun en gyldig vej og enhver der falder udenfor bliver stenet halshugget eller forsvinder bare til skræk og advarsel for alle de øvrige som kunne få lyst til at tænke selv.

Religionsfriheden kontra det monokulturelle samfund Svendsen
Det er jo den første Grundlov af 1849, der giver os lov til at have forskellige religioner.

Altså må konsekvensen, af det du skriver, så være, at det er Danmarks første grundlov, der afskaffer det monokulturelle, det nogenlunde ensartede samfund eller det singlekulturelle samfund. – Som jeg lige er blevet belært om, at det hedder.

Det leder mig hen til 3 spørgsmål:

1)   Mener du, at Danmark var et singlekulturelt samfund før 1849?

2)   Mener du, at der i Danmark før 1849 ikke var så store sociale og økonomiske skel, at det kunne anledning til, at der fandtes flere forskellige levevis og dermed flere forskellige kulturer i landet.

3)   Vil du have afskaffet religionsfriheden i Danmark?

Her er, hvad der står i den første og den seneste Grundlov om religionsfrihed:

§ 81. Borgerne have Ret til at forene sig i Samfund for at dyrke Gud paa den Maade, der stemmer med deres Overbeviisning, dog at intet læres eller foretages, som strider mod Sædeligheden eller den offentlige Orden.

§ 82. Ingen er pligtig til at yde personlige Bidrag til nogen anden Gudsdyrkelse end den, som er hans egen; dog skal Enhver, der ikke godtgjør at være Medlem af et i Landet anerkjendt Troessamfund, til Skolevæsenet svare de til Folkekirken lovbefalede personlige Afgifter.

§ 84. Ingen kan paa Grund af sin Troesbekjendelse berøves Adgang til den fulde Nydelse af borgerlige og politiske Rettigheder, eller unddrage sig Opfyldelsen af nogen almindelig Borgerpligt.

(Citat: Danmarks Riges Grundlov af 5te Juni 1849)

§ 67
Borgerne har ret til at forene sig i samfund for at dyrke Gud på den måde, der stemmer med deres overbevisning, dog at intet læres eller foretages, som strider mod sædeligheden eller den offentlige orden.

§ 68
Ingen er pligtig at yde personlige bidrag til nogen anden gudsdyrkelse en den, som er hans egen.

§ 70
Ingen kan på grund af sin trosbekendelse eller afstamning berøves adgang til den fulde nydelse af borgerlige og politiske rettigheder eller unddrage sig opfyldelsen af nogen almindelig borgerpligt.

(Citat: Danmarks Riges Grundlov
nr. 169 af 5. juni 1953.)

Du glemte noget forklaring
§ 4
Den evangelisk-lutherske kirke er den danske folkekirke og understøttes som sådan af staten.

Ja Danmark har lænnge været et monokulturelt, harmonisk samfund om man har været rig eller fattig.

Ingen forskel på rig og fattiges kultur? Svendsen
Du mener altså, at kulturelle forskelle udelukkende skabes af religiøse forskelle og ikke skabes af økonomiske eller sociale forskelle. Og at der i Danmark herskede fuldstændig harmoni imellem rig og fattig, før religionsfriheden blev indført med grundloven af 1849.

Det er da en gammel løgn historie, der allerede for over 3.000 år siden bliv hamret i pæl igennem i Det Gamle Testamente.

”v18 Kan der være fred mellem hyæne og hund?
Kan der være fred mellem rig og fattig?
v19 Vildæsler i ørkenen er løvers jagtbytte,
ligeså er fattige de riges græsgange.
v20 Ringe kår vækker afsky hos den hovmodige,
ligeså vækker den fattige afsky hos den rige.

v21 Vakler den rige, finder han støtte hos venner,
men falder den, der er i ringe kår, bliver han skubbet væk af venner.
v22 Når den rige kommer i ulykke, får han hjælp af mange;
de giver ham ret, selv om han fører uforsvarlig tale.
Når den, der er i ringe kår, kommer i ulykke, får han bebrejdelser oven i købet;
han bliver ikke hørt, selv om han fører forstandig tale.
v23 Når den rige taler, tier alle
og hæver hans ord til skyerne.
Når den fattige taler, spørger de: »Hvem er han?«
og snubler han, vælter de ham omkuld.”

(Citat: Det Gamle Testamente , Siraks Bog, Kap 13, ”Den rige og den fattige”, v18-23)

I øvrigt glemte du at svare mig på, om du vil have afskaffet den danske religionsfrihed som den er formuleret i Grundlovens §67, §68 og §70.

Grundlovens §4 har ikke noget med den danske religionsfrihed at gøre. Og den er i sig selv ikke nogen afskaffelse af religionsfriheden.

Og det ved du sikkert også godt!

Gab forklaring
Hvor er det dog et kedeligt og intetsigende indlæg.

Kedelig fordi ...? Svendsen
Er mit indlæg kedeligt, fordi det rejser 2 spørgsmål, som tager tronen ud af din muslimhetz?

2 spørgsmål som du ikke vil svare på eller bare forholde dig til.

1) Mener du, at kulturelle forskelle og konflikter udelukkende skabes af religiøse forskelle og ikke skabes af økonomiske eller sociale forskelle, og at der dermed herskede fuldstændig harmoni imellem rig og fattig i Danmark, før religionsfriheden blev indført med grundloven af 1849?

2) Vil du have afskaffet den danske religionsfrihed som den er formuleret i Grundlovens §67, §68 og §70?

Svar til kedlig-svendsen forklaring
Ja jeg går ind for religionsfrihed men ikke lighed som beskrevet i grundloven. Selv for Islam som vel er det nærmeste vi kommer fascisme og nazisme idag.

Jeg mener at det er religion samt fælles historie, litteratur, historie som binder et folk sammen.

Ikke om allesammen har lige meget at æde og forbruge. Vi er jo ikke dyr vel?

Multikulturelle samfund er splittede samfund MKJ
Jeg har rejst meget i mine yngre dage. Både i monokulturelle og multikulturelle samfund. Og jeg ville ønske, at alle dem, der tror at Multikultur er en velsignelse ville prøve det samme. Hvorend jeg er kommet frem har de Multikulturelle områder været krudttønder af etniske, kulturelle og religiøse konflikter. Og som alle kan se, så er de det den dag i dag.

This is monokultur my mono
En monokultur er når samfundet udelukkende består af én etnicitet, flerkultur -> flere afstemninger men lever for sig, multikultur -> når mange etniciteter lever samlet som én.