hvad gør folk sårbare?

hvad gør folk sårbare? sveland
De fleste af os spekulerer ofte over, hvordan nogle nogensinde bliv fanget op i Jehovas Vidner tankekontrol efter, Steve Hassans bog "Frigørelse af de Obligationer" forklarer kort i kapitel 4, hvordan det kan ske.

Han har udtalt: "De fleste mennesker vil gerne tro, at de er i fuld kontrol over deres sind på alle tidspunkter. Men det er netop denne tro på vores egne usårlighed, der gør det muligt for sekter at fange intetanende individer."

1. "Den første årsag er, at der er en omsiggribende mangel på bevidsthed om sekter og tankekontrol. I talkshows en intervieweren vil stille et kult-medlem," Er du hjernevasket? "Og selvfølgelig vil de svar," Nej ". Hvad værten ikke ved, er, at sindet kontrollerede medlem ikke vil vide, at han har overgivet selv kontrollen indtil han er i stand til at gå væk fra gruppen og lære om kult rekruttering og indoktrinering. "

2. "For det andet, mange situationer gør folk mere sårbare over for rekruttering. En person, hvis forældre har for nyligt blivet separerede eller fraskilte vil være mere tilbøjelige til at lytte til en recruiter, der beskriver hans gruppe som" en stor lykkelig familie. "Nogen hvis romantiske forhold eller ægteskab har netop afsluttet vil være mere modtagelige for come-ons som en attraktiv person. Andre fælles variabler omfatter: død af en elsket en, sygdom, tab af et arbejde, gradueringen (fra high school eller college), og flytter til en ny placering. situationsfornemmelse sårbarheder forekomme i alles liv. Det er let at se, hvordan folk har tendens til at være mere sårbare over for en attraktiv recruiteroffering samfund, kærlighed og betydning i sådanne episoder. "

3. "Det tredje er nogle enkeltpersoner har psykologiske profiler, som gør rekruttering lettere for sekter. People pleasers, der søger godkendelse af deres peer-gruppe ud af usikkerhed, og alle med lave selvstændige agtelse, vil være mere sårbare over for peer-pres fra kult aftagere. Personer med læring lidelser, narkotika-eller alkoholproblemer, uløste seksuelle problemer (seksuel identitet orientering eller eventuelt tidligere voldtægt eller pædofile trauma), præ-eksisterende fobier, og andre uløste traumatiske emner vil også blive lettere mål. Sekter opsøge sådanne svagheder og bruge dem mod rekrutter, ofte med store hævder, at deres gruppe vil løse alle personens problemer.


Det er jo noget vi alle kan opleve, så derfor er det vigtigt at vi har et kendskab til sekte, inden de kontakter os, så vi ikke falder for deres bedrageri.

Nu er der jo Ven af Sandheden.
Hej sveland,

Nu er der jo efterhånden gået mange millioner af år hvoraf nogle har været repræsenteret af menneskelignende væsener og endnu mange hundrede tusinde af år af mere kompliserede menneskelignende væsener og endelig homo sapiens og hvad vi betegner for det moderne menneske.

Yderligere er der skrevet Bibelhistorie de sidse 3.500 år og lige indtil i dag, hvordan synes du det går? Altså med hensyn til mennesket agtpågivenhed?

Venlig hilsen

Ven af Sandheden.

ved ikke helt, hvor du vil hen sveland
har ikke så meget tid, for tiden, har tre rapport der skal afleveres inden kort tid.
så har ikke haft tid til at læse dit indlæg, beklager ;)
men skal nok prøve at kikke på det når jeg får tid :)

hvor går vi hen? Ven af Sandheden
Hej sveland,

Ja, hvor vil jeg hen? Hvor er vi? Du skriver:

"Det er jo noget vi alle kan opleve, så derfor er det vigtigt at vi har et kendskab til sekte, inden de kontakter os, så vi ikke falder for deres bedrageri."
Citat af dig slut.

Svar:

Jeg vil derhen, at jeg spørger om vi nu endelig er blevet så oplyste, at vi endelig har fået et bredt ” kendskab til sekter, inden de kontakter os, så vi ikke falder for deres bedrageri"?

Men det er vi vel ikke?

Så spørgsmålet er om ”hvorfor vi er så følsomme” ? Nogen er følsom på den ene måde og andre er det på den anden måde.

Der er romantikere, kynikere og sangvinikere og sikkert også flere andre typer, men alle er på deres måde følsomme.

Du kan se hvorledes det foregår. Mennesket møder informationer / indput og reagere = output. Så enkelt er det. Hvad der kommer ind i hjernen former vort sind. Oplevelser kan vi også kalde det.

Ingen gider sætte sig ind i tingene, men vi fortsætter hvor ”de andre” slap. Ny
tænkning? Det er meget svært. Du kan jo også se på denne debat.

Tror du det er muligt, at bidrage med nytænkning? Det kan desværre ikke lade sig gøre. Ingen gider og ingen er interesseret selv om de står og glor på det.

Jeg har personligt forsøgt, at sætte moderne videnskabelige betegnelser på visse fænomener (trosfænomener), men de afvises øjeblikkelig.

Hvorfor? Jo, fordi ”det er ikke som det plejer”. That`s why.

Dersom du undersøger den Kristne tro, byger den på spekulationer vedr. det menneskelige liv. Hvem er vi, hvorfra kommer vi og hvorfor og hvad med bagefter?

Det giver de forskellige religioner så deres bud på, men for en Kristen er ikke interesseret i hvad andre religioner siger og mener og tror.

Den Kristne er ofte ikke interesseret i sin egen tro. Tradition og kultur, ja tak, men forståelse, nej tak.

Se nu det jeg har forsøgt, at få ind i knolden på again. Jeg vil ikke sige, at han er uintelligent, men hvad er problemet?

I den Kristne tro lære man så mange ting som har sin oprindelse i de store kirkefædre. Det udmøntede sig i Den Katolske Kirke.

Efterhånden blev der stor uenighed netop om lærerpunkter og resultatet blev en splittelse. Hvorfor? Fordi man ikke forstod sin egen religion. Det er også svært.

Så kom Martin Luther og vupti skabtes en helt ny trosretning Den Protestantiske Kirke. Og siden er det gået slag i slag. Ingen mener om ”de andre”, at de overhovedet forstår noget.

Jeg har forsøgt, at få en dialog i gang for at finde ud af hvad vi ved og hvad vi tror, men det er håbløst. Tag nu det sidste, fra 1.Korinterbrev kap. 15 ?

Det er jo lige meget om man tror på det eller ej, for enhver kan jo læse hvad der står. Fordi man læser ”Mein Kampf” behøver man jo ikke at tro på det, men man kan da forholde sig til hvad der står.

Sådan også med 1.Korinterbrev kap. 15.

Jeg vil lige citere det (en ældre oversættelse fra Biblegateway):


1 Men jeg kundgør eder, Brødre, det Evangelium, som jeg Forkyndte eder, hvilket I også modtoge, i hvilket I også stå,

2 ved hvilket I også frelses, hvis I fastholde, med hvilket Ord jeg forkyndte eder det - ellers troede I forgæves.

3 Jeg overleverede eder nemlig som noget af det første, hvad jeg også har modtaget: at Kristus døde for vore Synder,efter Skrifterne;

4 og at han blev begravet; og at han er bleven oprejst den tredje Dag, efter Skrifterne;

5 og at han blev set af Kefas, derefter af de tolv;

6 derefter blev han set af over fem Hundrede Brødre på een Gang, af hvilke de fleste endnu ere i Live, men nogle ere hensovede;.

7 derefter blev han set af Jakob, dernæst af alle Apostlene;

8 men sidst af alle blev han set også af mig som det ufuldbårne Foster;

9 thi jeg er den ringeste af Apostlene, jeg, som ikke er værd at kaldes Apostel, fordi jeg har forfulgt Guds Menighed.

10 Men af Guds Nåde er jeg det, jeg er, og hans Nåde imod mig har ikke været forgæves; men jeg har arbejdet mere end de alle, dog ikke jeg, men Guds Nåde, som er med mig.

11 Hvad enten det da er mig eller de andre, således prædike vi, og således troede I.
---------------------------------------------------------------------------------

12 Men når der prædikes, at Kristus er oprejst fra de døde, hvorledes sige da nogle iblandt eder, at der ikke er dødes Opstandelse?

13 Dersom der ikke er dødes Opstandelse, da er ikke heller Kristus oprejst.

14 Men er Kristus ikke oprejst, da er vor Prædiken jo tom, og eders Tro også tom.

15 Men vi blive da også fundne som falske Vidner om Gud, fordi vi have vidnet imod Gud, at han oprejste Kristus, hvem han ikke har oprejst, såfremt døde virkelig ikke oprejses.

16 Thi dersom døde ikke oprejses, da er Kristus ikke heller oprejst.

17 Men dersom Kristus ikke er oprejst, da er eders Tro forgæves; så ere I endnu i eders Synder;

18 da gik altså også de, som ere hensovede i Kristus, fortabt.

19 Have vi alene i dette Liv sat vort Håb til Kristus, da ere vi de ynkværdigste af alle Mennesker.

20 Men nu er Kristus oprejst fra de døde, som Førstegrøde af de hensovede.
-------------------------------------------------------------------------------------------

21 Thi efterdi Død kom ved et Menneske, er også dødes Opstandelse kommen ved et Menneske.

22 Thi ligesom alle dø i Adam, således skulle også alle levendegøres i Kristus.

23 Dog hver i sit Hold: som Førstegrøde Kristus, dernæst de, som tilhøre Kristus, ved hans Tilkommelse.

24 Derpå kommer Enden, når han overgiver Gud og Faderen Riget, når han har tilintetgjort hver Magt og hver Myndighed og Kraft.

25 Thi han bør være Konge, indtil han får lagt alle Fjenderne under sine Fødder.

26 Den sidste Fjende, som tilintetgøres, er Døden.

27 Han har jo "lagt alle Ting under hans Fødder." Men når han" siger: "Alt er underlagt" - åbenbart med Undtagelse af den, som underlagde ham alt -

28 når da alle Ting ere blevne ham underlagte, da skal også Sønnen selv underlægge sig ham, som har underlagt ham alle Ting, for at Gud kan være alt i alle.
---------------------------------------------------------------------------------------

29 Hvad ville ellers de udrette, som lade sig døbe for de døde? Dersom døde overhovedet ikke oprejses, hvorfor lade de sig da døbe for dem?

30 Hvorfor udsætte da også vi os hver Time for Fare?

31 Jeg dør daglig, så sandt jeg har eder, Brødre, at rose mig af i Kristus Jesus, vor Herre.

32 Hvis jeg som et almindeligt Menneske har kæmpet med vilde Dyr i Efesus, hvad Gavn har jeg så deraf? Dersom døde ikke oprejses, da "lader os spise og drikke, thi i Morgen dø vi."

33 Farer ikke vild; slet Omgang fordærver gode Sæder!

34 Vorder ædrue, som det bør sig, og synder ikke; thi nogle kende ikke Gud; til Skam for eder siger jeg det.
--------------------------------------------------------------------------------------

35 Men man vil sige: "Hvorledes oprejses de døde? hvad Slags Legeme komme de med?"

36 Du Dåre! det, som du sår, bliver ikke levendegjort, dersom det ikke dør.

37 Og hvad du end sår, da sår du ikke det Legeme, der skal vorde, men et nøgent Korn, være sig af Hvede eller af anden Art.

38 Men Gud giver det et Legeme, således som han har villet, og hver Sædart sit eget Legeme.

39 Ikke alt Kød er det samme Kød, men eet er Menneskers, et andet Kvægs Kød, et andet Fugles Kød, et andet Fisks.

40 Og der er himmelske Legemer og jordiske Legemer; men een er de himmelskes Herlighed, en anden de jordiskes.

41 Een er Solens Glans og en anden Månens Glans og en anden Stjernernes Glans; thi den ene Stjerne er forskellig fra den anden i Glans.

42 Således er det også med de dødes Opstandelse: det såes i Forkrænkelighed, det oprejses i Uforkrænkelighed;

43 det såes i Vanære, det oprejses i Herlighed; det såes i Skrøbelighed, det oprejses i Kraft;

44 der såes et sjæleligt Legeme, der oprejses et åndeligt Legeme. Når der gives et sjæleligt Legeme, gives der også et åndeligt.

45 Således er der også skrevet: "Det første Menneske, Adam, blev til en levende Sjæl;"den sidste Adam blev til en levendegørende Ånd.

46 Men det åndelige er ikke det første, men det sjælelige; derefter det åndelige.

47 Det første Menneske var af Jord, jordisk; det andet Menneske er fra Himmelen.

48 Sådan som den jordiske var, sådanne ere også de jordiske; og sådan som den himmelske er, sådanne ere også de himmelske.

49 Og ligesom vi have båret den jordiskes Billede, således skulle vi også bære den himmelskes Billede!

50 Men dette siger jeg, Brødre! at Kød og Blod kan ikke arve Guds Rige, ej heller arver Forkrænkeligheden Uforkrænkeligheden.

51 Se, jeg siger eder en Hemmelighed: Alle skulle vi ikke hensove, men vi skulle alle forvandles

52 i et Nu, i et Øjeblik, ved den sidste Basun; thi Basunen skal lyde, og de døde skulle oprejses uforkrænkelige, og vi skulle forvandles.

53 Thi dette forkrænkelige må iføre sig Uforkrænkelighed, og dette dødelige iføre sig Udødelighed.

54 Men når dette forkrænkelige har iført sig Uforkrænkelighed, og dette dødelige har iført sig Udødelighed, da skal det Ord opfyldes, som er skrevet: "Døden er opslugt til Sejr."

55 "Død, hvor er din Sejr? Død, hvor er din Brod?"

56 Men Dødens Brod er Synden, og Syndens Kraft er Loven.

57 Men Gud ske Tak, som giver os Sejren ved vor Herre Jesus Kristus!

58 Derfor, mine elskede Brødre! bliver faste, urokkelige, altid rige i Herrens Gerning, vidende, at eders Arbejde er ikke forgæves i Herren.
Citat fra Bibelen slut.

Kommentar:

Nu er det altså lige meget om man tror på det eller ej, man kan jo forholde sig til hvad der står og som i virkeligheden danner fundamentet for den Kristne tro.

Lad mig tage nogle uddrag:

35 Men man vil sige: "Hvorledes oprejses de døde? hvad Slags Legeme komme de med?"

36 Du Dåre! det, som du sår, bliver ikke levendegjort, dersom det ikke dør.

44 der såes et sjæleligt Legeme, der oprejses et åndeligt Legeme. Når der gives et sjæleligt Legeme, gives der også et åndeligt.

50 Men dette siger jeg, Brødre! at Kød og Blod kan ikke arve Guds Rige, ej heller arver Forkrænkeligheden Uforkrænkeligheden.

51 Se, jeg siger eder en Hemmelighed: Alle skulle vi ikke hensove, men vi skulle alle forvandles

Her er så nogle uddrag. Man skulle jo tro, at en Kristen vidste alt om dette, men de ved en Kristen ikke. Jeg har forsøgt, at pege på at i himmelen (hvor det så end måtte være) hvor Gud er og hvor englene er og hvor altså de Kristne også er (og enhver som overhovedet tror på Gud vel også) der er det en ”åndelig” verden.

Så er det jeg siger, at den ”åndelige” verden er ikke en verden af atomer og molekyler. Bibelen fortæller selv det forholder sig som jeg skriver.

Desuden fortæller Bibelen hvilken betegnelse der gives på Gud og derfor Ånd og det ord er ruach. Nu vil fanatiske Kristne overhovedet ikke vedkende sig noget af det jeg skriver. Hvorfor ikke?

Ja, det undre mig meget. De har ikke selv en anden forklaring, men jeg må åbenbart ikke sige det. Det er problemet, at jeg siger det.

De kunne o selv sige det, men de gør det ikke fordi de ikke aner hvad de selv tror på. Det er noget vrøvl, dogmer og gammel forstokkede læresætninger.

Det duer ikke efter min mening at bruge betegnelserne Gud, himmelen og helvedet og ånd o.s.v. dersom man ikke ved hvad man taler om.

Derfor spørger jeg again om hvem Gud er og det kan han ikke svare på. Så får jeg en gang mission om eet eller andet han har lært fra nogle trosfæller og det kan være meget godt, men det var faktisk ikke det jeg spurgte om. Det jeg spørger om kan han ikke svare på.

Det han svare, om at lære Gud at kende o.s.v. ved jeg alt om. Jeg er selv en personlig Kristen og Gud taler til mig hver dag og Gud er med mig i hele mit liv og mine gøremål, men jeg taler ikke om hverken sekteriske sammenslutninger, klupper eller religiøse forsamlinger.

Jeg taler om det enkelte menneskes forhold til Gud og derfor spørger jeg når folk er så kloge. Fortæl mig blot hvem Gud dersom du er så klog, men indtil i dag har ingen kunnet fortælle hvem Gud er.

Hvorfor ikke? Fordi ingen ved det. Og når man overhovedet ikke er interesseret i at finde ud af det der med materie og ånd så er der vel ingen grund til, at tro de ved noget om hvem Gud er for det ved de nemlig ikke og det gør again heller ikke.

Nu ved jeg godt det blev et lidt langt svar, men det er faktisk også et problem. Ingen har tid til at undersøge endsige studere emnerne. Man benytter blot sin paratviden. Den rækker desværre ikke så langt i det lange løb.

Venlig hilsen

Ven af Sandheden.

Grunden er god nok anonym
Vi kan hellere ikke finde svaret på om vi har en fri vilje eller ikke, ved ren og skær spekulation, fordi spørgsmålet gælder den baggrund, vi sådan set hænger på i mere end en forstand. Når man så forsøger at skubbe det foran sig, er dybden foruroligende svimmelhed sammenlignet man kigger ned i en afgrund. Dog kender mange til en himmel og helvede på jord, i dette liv, hvor kommer det fra og opstår i, det må stå klart, himmel og helvede findes. Måske mener vi at himlen består, mens helvede foregår. Men hvor går det hen, i døden, som er reel som den kan blive, siden vi alle skal stå til ansigt med den, kunne man tænke dens modsætning, altså himlen går samme sted hen eller hvad er meningen?

ja, Ven af Sandheden
Hej anonym,

Tak for dit svar. Ja, har vi en fri vilje og hvor går vi hen? For det første kan man ”måle” om man har en fri vilje. Jeg er ganske enig med dig i det synspunkt, at vi er alle ”tvunget” af omstændighederne.

Men når det er sagt, mener vi vel med en fri vilje, at vi trods ”omstændighederne” og hvad vi ellers er blevet påduttet gennem årene, så kan man måle på sine omgivelser om man har en fri vilje i forhold til dem.

Kan man skifte religion, altså vælge at blive Kristen i stedet for muslim uden fare for sit liv eller ”repressalier” fra familie eller hvem der ellers ”mener os det godt”. Ja, kan men det så har man vel en fri vilje i den sammenhæng.

Så dersom man er påvirket af sit ”indput” og livslang ”omstændigheder” må man vel måle sin frie vilje i forholdet til hvad man ”tillader” andre.

Dersom man ikke tillader andre deres valg, mener jeg ikke man har en fri vilje. Så er man indoktrineret til, at kun at mene, at kun det man selv mener er korrekt og så har man vel ikke en fri vilje.

Kan man ikke dialog, har man ikke en fri vilje. I videnskaben har man en fri vilje i og med, at det man postulere skal verificeres. Kan man ikke det må man afvise og kan man ikke afvise har man ikke en fri vilje.

I andre sammenhæng kan vi så vælge, at ”indordne os under”, altså overgive vor frie vilje til en i en større sammenhæng personlig valg dersom vi finder det formålstjenligt, hvorimod vi ikke har nogen fri vilje til at køre på vejene som det passer os.

Så nogen gang er frihed bundethed og nogen gange er bundethed frihed. Det er ikke altid entydigt. Dersom man er Jehovas Vidner har man ikke frihed. Man har frihed ”inden for murene”, men det er ikke sand frihed. Er man i fængsel er man fri til at være i fængsel, men nogen reel frihed har man ikke.

Man er budnet og man kan ikke slippe ud med mindre man er parrat til at ”betale prisen”. Derfor kan frihed for nogen synds for kostbar og andre mener, at frihed ingen pris har der er for stor.

Efter ”fængslet” er man så fri igen, men grundet dårlig indput vælger mange, at begå kriminalitet igen og havner igen i fængsel.

Ja, man har frihed til at vælge det gode og man har frihed til at vælge det onde. Alt har sin pris.

Venlig hilsen

Ven af Sandheden.

PS. derfor diskuteres det i dag om Judas overhovedet forrådte Jesus, eller om det var en provokation fra Jesus side, at ”gøre op med” ”situationen”. Eller om Judas ”mente det godt”.

En læge der amputere en syg patients ben er vel heller ikke ond. Han mener det godt.

friheden flyver anonym
Jeg kan overhovedet ikke se hvorledes man kan måle fri vilje, fordi nogle synes at bryde omgivelsernes forventning og egne handlings mønstre. Vi er slet ikke istand til at bedømme vores vilje udfra tilsynekomster, idet en tilsyneladende fri vilje kan være bundet af en dybere reaktion eller natur, der foregår ubevidst, mens valget eller handlingen opfattes af bevidstheden som "fri vilje". Fri vilje er heller ikke bygget på logisk begrundelse, da det er beregninger og beslutninger. Hvad nu hvis de ikke står til troende, er det givet vilje hvilken en du vælger? Det er næsten det modsatte eller hvad?
Engelig burde fri vilje religiøst eller i bibelsk forstand omfatte selve vores fødsel, og det gør den ikke. Buddhister kan måske tale om en fri vilje, da de oplyste kan fastsætte fødsel og tidspunkt, men igen er det i følge religionen opsparet vilje eller direkte indsigt, uden jeg skal gøre mig klog på det.
Men en ting er bibelens skriftord, vi kan jo se på vores verden, at her findes tilstande vi beskriver som f.eks. en syvende himmel eller et helvede, er engelig ligeglad om nogle mener det gammel tankegang fra middelaldren, mytologi eller hvad end, for det findes. Hvis de betragtes dualistiske med en dommer imellem, er Gud to sider af samme sag. Men de kan jo også betragtes som det "indenfor" og "udenfor" (Ja, murene) eller det "eksisterende" eller "ikke eksisterende" som ikke er det samme. Man høre sommetider om personer, der har fundet ud af de ikke eksisterede og har fundet livet og tilværelsen tilbage. Når nu du skriver om Jehovas Vidners fangerskab eller fængsel, er det jo sammenhængende med det helvede og den satan, de ellers benægter, når udstøder medlemmer til ikke eksistens. For himmeriget findes iblandt os siges det, fra mit hjerte til dit hjerte, mon ikke ondskaben er når man lukker af for andre. Den barmhjertige samaritaner og ved mødet med et menneske holde du dets skæbne i din hånd. Den fri vilje hvad er det, den kan tage sig belejlig ud? Kan man ikke lukke af på andre måder: Er du positiv? Er du ikke positiv, er du negativ! Hvem vil være det? Går det godt, jo tak. Så har du ikke noget at brokke dig over! Eller nu vælge du hvad for et menneske du tager dig ud som osv osv.

Det var måske en ide hvis du undersøgte ....... jalmar
´


... Du skriver
Efter ”fængslet” er man så fri igen, men grundet dårlig indput vælger mange, at begå kriminalitet igen og havner igen i fængsel.


... SVAR:
Når du sammenligner bør du kende den reelle baggrund for det du sammenligner med -
Tilfældigvis kender jeg et par stykker der sidder i fængsel, Og hvis man sidder i længere tid, og ikke af fængselsvæsenet bliver fagligt motiveret f.eks. gennem en 5 årig periode, bliver man ofte efter endt afsoning, sat på gaden med en gæld til det offentlige på mellem 500,000 til en Mill. og derover - Noget der er stærkt medvirkende til at en løsladelse bliver temmelig uoverskuelig, bare ved tanken om både at klare sig sig selv, og sin evt. familie, for en minimumsløn (Hvis uddannelse mangler) - dette er stærkt animerende til at falde tilbage i de gamle cirkler og de mange penge.


Bortset fra det, må jeg desværre indrømme, at er jeg temmelig
enig i din fabuleren over vores frie viljes bundethed til omgivelserne

MEN det samme har JV'erne jo, bare ifølge vores målestok minimeret indenfor den sekts sfære - De er indenfor med den frie vilje der accepteres i de kredse, derfor protesterer de når "vi udenfor" påstår det modsatte - (heldigvis) er vi andre udenfor med vores "frie vilje", der er mere eller mindre minimal alt efter hvor mange mennesker der er afhængig af netop f.eks. din "frie vilje" - Som chef er din "frie vilje" bundet til det antal personer du har i dit brød, og deres fornødenheder - Har du familie er din "frie vilje" derudover også bundet til de krav de sætter til dig i forhold til deres "frie vilje".Med venlig hilsen

jalmar

jeg undersøger alt også før jeg skriver. Ven af Sandheden
Jalmar, du skriver.

"Når du sammenligner bør du kende den reelle baggrund for det du sammenligner med -
Tilfældigvis kender jeg et par stykker der sidder i fængsel, Og hvis man sidder i længere tid, og ikke af fængselsvæsenet bliver fagligt motiveret f.eks. gennem en 5 årig periode, bliver man ofte efter endt afsoning, sat på gaden med en gæld til det offentlige på mellem 500,000 til en Mill. og derover - Noget der er stærkt medvirkende til at en løsladelse bliver temmelig uoverskuelig, bare ved tanken om både at klare sig sig selv, og sin evt. familie, for en minimumsløn (Hvis uddannelse mangler) - dette er stærkt animerende til at falde tilbage i de gamle cirkler og de mange penge."
Citat slut.

Svar:

Ja, det er så synd så synd. Stakkels forbrydere hvor har jeg dog ondt af dem.

Mit forslag er til enhver: ”tag ansvar”. Så er den ikke længere.

Venlig hilsen

Ven af sandheden.

Tag ansvar? anonym
For hvem, Sig selv eller?

korrekt. Ven af Sandheden
hej anonym,

Ja, jeg er helt enig med dig. Det er det der er problemet, som jeg ser det. Ingen tager overhovedet ansvar for nogen eller noget mere og slet ikke for sine egne handlinger.

Det er altid nogen andens skyld.

Venlig hilsen

Ven af Sandheden.

Enig anonym
I det kriminelle miljø tager man ansvar for sig selv, kun sig selv. Der kommer man virkelig til at hænge på sit ansvar. Og langt de fleste indsatte er udemærket klar over deres ansvar for egne handlinger, måske mere derinde end herude. Hvis der er et sted, hvor det ikke er andres skyld, er det godt nok i fængslet og det kriminelle miljø. Men det grænser ansvaret sig så også til.

forstår dig Ven af Sandheden
Hej anonym,

ja, jeg forstår dig godt. Mit bud var, at ansvar bør tages i forholdet til livet, virkeligheden og det brede fællesskab.

D.v.s., at et menneske må handle på en måde der er til fællesskabets bedste. Jeg vil give dig et eksempel.

F.eks. blev der begået et røverisk overfald på et ældre ægtepar i deres hjem. http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2008/10/02/112000.htm?rss=true

Tilsyneladende er det østeuropæere der har begået dette. Det samme var tilfældet i denne sag. http://www.tvsyd.dk/varebil-var-proppet-med-tyvekoster

Så mener jeg, at disse røvere såvel, som alle andre og alle andre forbrydere ikke tager ansvar for deres liv idet røveri, overfald og anden kriminalitet ikke tjener samfundet d.v.s. fællesskabets interesse.

Man ødelægger andre og stjæler fra andre i stedet for, at være ærlige og arbejde og tjene til det man skal bruge. Det er så at sige en ”kædereaktion” dersom man ikke tager ansvar for sit eget liv.

Når ”skaden” (forbrydelsen) så er sket skal man ikke give nogen anden skyld for det. Det er udelukkende forbryderens ansvar.

I min verden er kriminalitet forbudt. Hvad jeg vil gøre ved det? Jeg vil isolere forbryderne om nødvendigt helt og holdent.

Tilbud: psykisk hjælp og uddannelse og ”en regning” bagefter. Jeg er fuldstændig ligeglad med hvad den kriminelle vil mene. Tag ansvar eller betal prisen. Så enkelt er det.

Kan man tænke og bevæge sig, er der ingen undskyldning. Jeg er ligeglad med den form for søstersolidaritet som visse påberåber sig i fængslerne.

Kommer man i fængsel for en forbrydelse er man en usling. De to tilbud jeg før nævnede skal selvfølgelig til enhver tid stå ved magt, men ingen skal tro, at nogen vil finde sig i kriminalitet. Det bør afvises om nødvendigt, et tilbud om tvangsarbejde.

Venlig hilsen

Ven af Sandheden.

Vi kan ikke være uenige i, at kriminelle hører hjemme i jalmar
´


... et fængsel, og det i længst mulig tid i forhold til deres forbrydelse -

Jeg har bestemt ikke ondt af et eneste væsen der hører hjemme i fængslet ... MEN
DU gav ondt af dig over at disse uslinge røg direkte ud til fornyet kriminalitet .. JA - og HVORFOR - det var det min bemærkning var henledt på "kære" såkaldte "ærlighed" - "sandhed" m.v. -


Med hilsen

jalmar

når bare du har det godt. Ven af Sandheden.
Hej Jalmar,

Det er helt utroligt den måde du gebærder dig på. Jeg forstår dig godt. Det er ikke det du siger, men det er det du siger.

Altså hvis det du siger blot handler om hvad du siger kan man jo ikke bebrejde dig noget eller påvise noget der er forkert fordi du siger jo blot det du siger.

Noget andet er, at dersom det du siger skal ha` én eller anden relevans eller ”rumklang” så er der væsentlige problemer.

Nu din sidste kommentar:

”DU gav ondt af dig over at disse uslinge røg direkte ud til fornyet kriminalitet .. JA - og HVORFOR - det var det min bemærkning var henledt på "kære" såkaldte "ærlighed" - "sandhed" m.v. – ”
Citat af Jalmar slut.

Svar:

Ja, ja, du er virkelig kvik. Her er hvad jeg skrev:

”Man er budnet og man kan ikke slippe ud med mindre man er parrat til at ”betale prisen”. Derfor kan frihed for nogen synds for kostbar og andre mener, at frihed ingen pris har der er for stor.

Efter ”fængslet” er man så fri igen, men grundet dårlig indput vælger mange, at begå kriminalitet igen og havner igen i fængsel.

Ja, man har frihed til at vælge det gode og man har frihed til at vælge det onde. Alt har sin pris.

http://debat.sol.dk/show.fcgi?category=6&conference=217&posting=1450021
Citat af hvad jeg skrev.

Det du ikke forstår er, at hvad som helst kan være et ”fængsel” og ikke nødvendigvis ”vestre fængsel”. Men dig om det. Du har fundet din mentor, og han har fundet dig, så jeg vil blot ønske jer tillykke.

”Hvorfor” ellers kriminelle ofte vender tilbage? Ja, det har jeg også givet et bud på. Er man ikke parat til at betale prisen, skal man ikke slagte ”grisen”.

Nu skal du blot tage det helt roligt og nyde din aften og din egen situation med alle dine ”skarpe meninger”. Jeg nyder det.

Venlig hilsen

Ven af Sandheden.

Tag ansvar - Og bliv i fængslet f.eks. "kære" Ordet ? jalmar
´... mennesker der af en eller anden grund med rette, har siddet fængslet i 4-5-6-7 år,

Kan selvfølgelig bare lige gå ud og få sig et arbejde dagen efter løsladelsen IKKE "lille ord" -

Eller de kan bare gå i banken og låne 50.000 til etablering - Ikke ?

Der står også en lejlighed klar til dem når de kommer ud - Ikke ?

De kunne jo også bare spare op af de 300kr. de får om ugen til Kost - Ikke ?

Jo jo de har skam da ingen grund til at falde tilbage til gamle vaner - Vel ?


Tro mig "ven" de fleste synes ikke det er særlig morsomt at være i fængsel -
Men det er heller ikke særligt morsomt for dem at komme ud efter f.eks. 4-5-6-7 år ...


Så en stor del af dem har det svært - og gamle "venner" er måske deres
eneste tiloversblevne "venner" og sandsynligvis de eneste de IKKE burde møde igen!


M.v.h.
jalmar

ja, Ven af Sandheden
jalmar,

jeg har ingen medlidenhed med de kriminelle.

Venlig hilsen

Ven af Sandheden.

Hvordan forholder det sig anonym
Man kan begynde med roden eller tro du det forholder sig anderledes end italien, selvom det mere omfangsrig?

Vi kunne starte med at frigive hashen, men den er du nok ikke med på?

Det ville begrænse mulighederne for indtjening og markedet. De kriminelle, eller skal vi kalde dem overkriminelle, vil blive mere trængt og satse 100 procent på amfetamin, ecstasy, kokain, heroin og menneskehandel. En del netværk vil bryde sammen, og føre til konflikter, fordi markedet ikke kan rumme dem alle. Konsekvensen vil dog være flere, men ikke mange brugere af hårdere stoffer. Samtidig skal politiet oprustes og styrkes, så de kan udnytte reaktionen.
Du mener vi skal hjernevaske kriminelle, ja enig, men hvorfor ikke nedbryde systemet, næh, det er for mange penge i. Selvfølgelig kunne man finde ud af hvem, hvad og hvor. Men det har vi nok ikke interesse i. Hvis ressourcerne blev sat ind, kunne det minimeres.
Et andet problem er jo at mange syntes om den kriminelle verden. Man kan se hvor mange fladpander, der syntes det er fedt at de kender en eller anden, der har nogle store overarme eller mange penge.
Ellers er jeg enig i, at nul tolerance vil gøre det kriminelle liv mindre attraktiv. Men nultolerance kræver også indsigt, det nytter ikke bare at straffe til højre og venstre. Man bliver nød til at acceptere, ikke alle komme med på vognen!

Hvis du ikke anonym
mener det. Kan jeg oplyse at en hash klub på guldborgsgade omsatte for over ti millioner om året og langt de fleste misbrugere ryger hash. Det kan godt være at hårdere stoffer giver det samme eller mere. Men markedet er mindre, og mere risikabel end hash markedet, på anden side har den nogle fordele, lettere at transportere osv.

Men det er stofferne først og fremmest, det der pyramiden og roden ligger!

samfundet Ven af Sandheden
Hej anonym,

Tak for dit indlæg. Et meget indholdsrigt indlæg hvor du selv nævner problemstillinger samt mulige løsninger og forslag.

Jeg kan godt følge dig hen ad vejen. Jeg er ikke uenig med dig fordi der er indtil flere muligheder og spørgsmålet er vel, at vi langt hen ad vejen ”forsøger os”, altså nærmest eksperimentere og når det ene forslag ”forsøg” er afprøvet med negativ eller næsten negativ resultat, tages et andet forsøg i brug og så videre og så videre.

Roden til alt ondt? Ja, det er et godt spørgsmål. Det er med kriminalitet som med økonomi, at roden til miseren findes både i det enkelte menneske, men det overordnede system bære også sin del.

Bag ved det ligger ”hunden begravet”. Det handler om Ånd. Det er en åndelig krise og det er åndelig fallit når mennesker begår kriminalitet.

Jeg er godt klar over, at kriminelle har deres helt egen verden og at ”udenforstående” ofte ”beundre” dem. Det ser man mange gange i de film der bliver produceret og her er eet af de ”overordnede systems” fejl. Vi gør kriminalitet spændende for ligesom at ”tegne” et billede af ”hvordan er der i den kriminelle tankegangs verden”.
---------------------------------------------------------------------

Du skriver:

”Vi kunne starte med at frigive hashen, men den er du nok ikke med på? ” Citat slut.

Svar:

Nej, det er jeg ikke med på, men jeg forstår godt dit forslag, som jeg jo har hørt før. Jeg tror ikke på, at ”markedet” vil bryde sammen for jeg tror ”det vil jævne sig” langt hen ad vejen og så er man lige vidt.

Det er heller ikke der ”ondets” rod er. Ondets rød ligger i det enkelte menneskes hjerte og kan man ikke nå derind, kan ethvert tiltag væger ligegyldigt. Det er derfor jeg har skrevet om hvorledes jeg vil ha` 0 tolerance. Det skal gøre ondt og så ”slipper vi af med dem” så længe.

Man må så håbe på, at ”de” efterhånden nedbrydes totalt. Så får vi nogle andre tabere, men jeg har ingen medlidenhed med dem.

Jeg siger ikke, at det er det eneste der duer for jeg er godt klar over, at man må både gå tidligt ind i det, men også sideløbende have ”tilbud” kørende så chancen altid er der for at springe af den ene vogn og på den anden. Det er jeg med på.

Det er du selv inde på: ”Men nultolerance kræver også indsigt, det nytter ikke bare at straffe til højre og venstre. Man bliver nød til at acceptere, ikke alle komme med på vognen! ” Citat af dig slut.

Svar:

Ja, det forstår jeg godt. Som det er nu mener jeg der er klare tilkendegivelser hvor ”skoen” trykker. Den trykker i de milieuer hvor ustabilitet og svigt kendetegner de unge.

Tag f.eks. den politiske ustabilitet vedr. ungdomskulturen. Det er jo der misbruget findes. Ofte starter det i disse milieuer og nærmest tilskyndes til det af både forældre og politikere.

Altså, de samme som burde ”vogte” børnene og de unge er de samme som forstærker problemet med deres syge meninger.

Jeg vil give dig nogle eksempler:

1) Her har du både tilskuer (supportere) og de involverede. Begge grupper er altså involveret. http://www.youtube.com/watch?v=0yLwE9N04kc

2) 2007 / http://www.youtube.com/watch?v=6vr-rDXrIlg

3) 2008 / http://www.metroxpress.dk/dk/article/2008/09/23/10/4122-83/index.xml

4) http://hodja.wordpress.com/2007/03/08/religionsforsker-ved-k%C3%B8benhavns-universitet-mikael-rothstein-bliver-beskyldt-for-at-have-opfordret-de-studerende-til-at-demonstrere-for-ungdomshuset/

som du kan se mener jeg, at de der har ansvaret nærmest i deres politiske agenda tilvejebringer det brænde der får ”bålet” til at blusse.

Der er så mange politiske og private meninger om livet, staten, skolen og hvad vi skal med vores liv, at den forvirring ikke kan tilvejebringe nogen sund fornuft.

Alligevel er det som om nøden føre forskellige mennesker sammen og vi får dog et retssystem og et retssamfund ud af det alligvel.

Det er ikke de yderliggående politiske venstreorienterede kræfter der skal løse vore problemer og slet ikke standse de kriminelle.

Politiet, ressourcer? Jeg mener politiet er ude i en politisk agenda.

Børnehaverne, skolerne og fritidshjemmene? Jeg mener de er styret af de samme kræfter der undergraver det stabile system.

Der er meget stor forvirring med hensyn til hvorledes og hvordan vi skal tackle de problemer der er både før kriminalitet og efter.

Derfor ser jeg ingen anden mulighed end 0 tolerance og en meget hård straf nærmest en total nedbrydelse af den kriminelle indtil man får mere styr på ”tropperne”.

Mit bud er, at en kriminel persons løbebane starter i de små ting. Er man ikke villig til at indrømme det kan man ikke klare det når ”de små ting” bliver store ting.

Så en samfunds mentalitet forandring ønsker jeg.

Venlig hilsen

Ven af Sandheden.

PS. Jeg var ikke klar over der var så mange penge i skidtet. Det er jo totalt samfunds nedbrydende.

Sjovt nok skrev jeg ikke noget om hvilken hjælp jalmar
´


... eller hjælp i det hele taget, jeg gav bare en af begrundelserne for at de røg ud i fornyet kriminalitet -


Mit indlæg lød som følger:

... SVAR:
Når du sammenligner bør du kende den reelle baggrund for det du sammenligner med -
Tilfældigvis kender jeg et par stykker der sidder i fængsel, Og hvis man sidder i længere tid, og ikke af fængselsvæsenet bliver fagligt motiveret f.eks. gennem en 5 årig periode, bliver man ofte efter endt afsoning, sat på gaden med en gæld til det offentlige på mellem 500,000 til en Mill. og derover - Noget der er stærkt medvirkende til at en løsladelse bliver temmelig uoverskuelig, bare ved tanken om både at klare sig sig selv, og sin evt. familie, for en minimumsløn (Hvis uddannelse mangler) - dette er stærkt animerende til at falde tilbage i de gamle cirkler og de mange penge.Enhver anden meningsdannelse re.: Kriminelle
fremkom via "DE FEM FJER" og en hvis "Ærlighed" ...


Jeg aner ikke hvad der er fagligt behov for, eller hvad der skal til for at hjælpe ovennævnte v/udslusning til samfundet, så der holder jeg klogelig min kæft - Men jeg tvivler på, at det at lade dem sidde og samle tøjklemmer f.eks., er animerende for den videre civile udvikling - Er der nogle der kan reddes skal de - Og til orientering - dem jeg kender der sidder derinde, fortjener det også i den grad, og skal sidde i mere end 5 år!
Og så burde man nok kikke lidt nærmere på, hvor visse personer har deres formuer fra -
Men enten er der noget galt, eller også er det nemmere sagt end gjort - håber på det sidste.


Med venlig hilsen

jalmar

Jep lad os indføre Ånden og Teokratiet og lade de jalmar
´


... kriminelle eksportere til andre lande, og dem der alligevel blev,
dem kunne vi så enten hænge eller brænde, som et offet til den Gode GUD (bl.a. Dom. 11:31)!

Noget ala det man har gjort i det salige Teokrati Iran,
eller som det var under det skønne Talibanstyre i Afghanistan -


>> "PS. Jeg var ikke klar over der var så mange penge i skidtet. Det er jo totalt samfunds nedbrydende." <<


Derfor er en holdningsændring blandt de indsatte også en nødvendighed -

Man animerer nu engang ikke en kriminel til at blive en pæn
familiefar, når han er ruineret/chanceløs fra dag 1 han træder ud af fængslet!


Men spørg mig ikke hvad der skal gøres jeg aner det ikke -
Jeg kender kun fakta som de er i dag, hvor det der bliver gjort er minimalt!


jalmar

Ideologi og mentalitet anonym
Jeg forstår, du skriver om ideologi og mentalitet, hvor der gode og onde. I forsøget på at nedbryde de mennesker, der ikke lige passer og retter ind, kan vi mødes af nultolerance fra deres side: http://www.youtube.com/watch?v=RCHWBTkBkRc

Til dit ps- Ja, hvem pokker pumper kapital idet, for det ikke være ungdomshuset, rockerklubber og bander alene.

din kommentar Ven af Sandheden
Jalmar skriver og siger:

"Jeg aner ikke hvad der er fagligt behov for, eller hvad der skal til for at hjælpe ovennævnte v/udslusning til samfundet, så der holder jeg klogelig min kæft - Men jeg tvivler på, at det at lade dem sidde og samle tøjklemmer f.eks., er animerende for den videre civile udvikling - Er der nogle der kan reddes skal de - Og til orientering - dem jeg kender der sidder derinde, fortjener det også i den grad, og skal sidde i mere end 5 år!
Og så burde man nok kikke lidt nærmere på, hvor visse personer har deres formuer fra -
Men enten er der noget galt, eller også er det nemmere sagt end gjort"
Citat af Jalmar slut.

Svar:

Jeg ved det godt, jalmar duhar sagt noget ligende til nærmest alt du kommentere, men der er så andre der godt tør komme med nogle bud. Afvis dem så ikke.

Venlig hilsen

Ven af Sandheden.

ja, Ven af Sandheden
Hej anonym,

Tak igen for dit svar. Ja, det er skræmmende, men hvorfor skal mennesker være forsvarsløse? Politiet kommer ikke, men den der bliver udsat for mordforsøg eller vold eller tyveri bliver ofte straffet selv? af myndighederne.

Hvem er myndighederne? Det er politikerne der vedtager vore love og politiet der håndhæver dem (men de kommer ikke) og domstolene der dømmer, men dømmer hvad og hvordan?

Det er lige indtil det er deres egne børn, så skal piben nok få en anden lyd. Politikerne får 24 timers beskyttelse (og med min accept og velsignelse), men hvad med fru Hansen?

Du skriver:

”Jeg forstår, du skriver om ideologi og mentalitet, hvor der gode og onde. I forsøget på at nedbryde de mennesker, der ikke lige passer og retter ind, kan vi mødes af nultolerance fra deres side: http://www.youtube.com/watch?v=RCHWBTkBkRc Citat af Anonym slut.

Svar:

Ja, det er korrekt, men man skal ikke frygte dem, men man skal ”angribe” dem meget tidligere. Altså, det vi ikke vil ha`, det skal man heller ikke ha` lov at sige.

Gå gennem ”Gaten” i lufthavnen og sig: ”Jeg har en bombe”? Hvad tror du så der sker? Du ryger lige i spjældet. Ergo, hvad vi ikke vil ha` skal ingen sige for så falder ”hammeren” allerede der.

Så det handler meget om at vor adfærd er nøje i overensstemmelse med vort lands love og vedtægter. Når folk ikke engang gider respektere færdselsloven, hvordan skulle man så forvente, at man skulle adlyde større love?

Alting begynder altid i det små. Hvad synes som en bagatel, kan hurtigt blive en ”kampesten”.

Du skriver:

”Til dit ps- Ja, hvem pokker pumper kapital idet, for det ikke være ungdomshuset, rockerklubber og bander alene.”
Citat af anonym slut.

Svar:

Det kan jeg godt sige dig. Her i Danmark er det ”venstrefløjen” der altid skal støtte de kriminelle og psykopaterne også i udlandet.

http://www.mejling.dk/undervisning/samfundsfag/blekingegade.htm

http://www.bt.dk/article/20080918/krimi/809180370/

http://gamle.indymedia.no/mod/comments/display/25353/index.php


Derfor.

Venlig hilsen

Ven af Sandheden.

psykopater anonym
Vi delere synspunkt der, hvor det er mangel på omtanke. Jeg kan godt se det onde, i det du mener venstre fløjen står for, hvilke jeg mener er lidt overdrevet, men du har ret at de typer findes, det gør de.
Når folk kører for hurtig på vejen, laver en hasardet overhaling, og rammer lille Peter på fem år på cykel. Det var selvfølgelig ikke med vilje, og det var synd, ikke, men det er edderhakme dumhed man bør straffes hårdt for. Ligesom når voldsmanden tramper offeret på hovedet, var det selvfølgelig ikke hensigten at offeret skulle dø eller blive invalid. Sådan noget prak er for mig det værste, for det mangel på omtanke eller skødeløshed, at person burde have en i synet.
Nu ville jeg ikke forsvarer ham morderen fra Finland, for der ingenting at forsvare. Men lad os nu forestille os, at manden blev moppet fra den dag han blev født til den skæbnesvangerdag. Nu skal man høre på hvor forfærdelig et menneske han var, simpel mobberi er skødeløshed og de skulle have en i synet. En sådan hændelse går altid galt, det rammer de forkerte, men hvis det ramte rigtig, var der fra mit synspunkt intet at komme efter.

Mennesker må tage ansvar for hinanden. Og det kan pisse mig i en grad, når de er skødeløse, og uden omtanke for andres helbred og følelser, når folk griner og nedgøre andre mennesker. Man jeg er nok ikke bedre selv, når det kommer til stykket.

Ps- anonym
Man kan være for forstående, eller stille sig for uforstående, for tolerant og intolerant. Det er vel hvad venste og højrefløjen er hverisær, når det gælder holdninger-

Hadet findes i mit hjertet, ingen tvivl. Det kommer nok lidt anpå hvad vi har oplevet i livet.

ny tråd: anonym, tak. Ven af Sandheden
Hej anonym,

Tak, mange tak fordi du taler ærligt og åbent om dine betragtninger og nu her til sidst din selverkendelse. Nu skal man jo ikke gøre sig dårligere end man er og vi har vel alle sammen ”dæmoner” vi kæmper med, imod.

Du skriver:

”Mennesker må tage ansvar for hinanden. Og det kan pisse mig i en grad, når de er skødeløse, og uden omtanke for andres helbred og følelser, når folk griner og nedgøre andre mennesker. Man jeg er nok ikke bedre selv, når det kommer til stykket.”
Citat af anonym slut.

Min gode ven anonym,

Du har mange gode tanker og jeg er sikker på, at du gerne vil det ”rigtige’ og det bedste. Det vil de fleste af os. Jeg har ingen modsigelser overfor dig.

Det der glæder mig i denne ”debat”, samtale vi har er det du her skriver: ”Mennesker må tage ansvar for hinanden”.

Hvor er det godt og hvor er det rigtigt. Jeg kan blive helt ”høj” når du skriver sådan. Det er jo i virkeligheden det. det hele handler om.

Det er også det vi forventer af vore politikere, politi og domstole, men desværre forsumper det tit. Så lad mig blot fremhæve denne udtalelse af dig:

”Mennesker må tage ansvar for hinanden”. Citat af anonym slut.

Det er et helt Jesu Ord. for mit eget vedkommende vil jeg fremover tænke meget på den sætning og forsøge alt hvad jeg kan for at leve op til den. Vi må tage ansvar for hinanden, ja selvfølgelig.

Det er det det hele handler om. Tak for det.

Jeg vil nu muligvis ”ødelægge” det hele, men jeg har min egen stil og jeg har min egen musik, som er Kristen musik og se på det som ”terapi”.

Den vil jeg give dig. http://www.youtube.com/watch?v=Xipq208iNHg

http://www.youtube.com/watch?v=riVqgXw2xVQ&feature=related

There is no problem too big
God cannot solve
There is no mountain too tall
He cannot move
There is not storm too dark
God cannot calm
There is no sorrow too deep
He cannot soothe

If He carried the weight of the world upon His shoulders
I know, my brother that He will carry you
If He carried the weight of the world upon His shoulders
I know, my sister that He will carry you

He said come on to me all who are weary
And I will give you rest

Min gode ven anonym, Tak for samtalen.

Venlig hilsen

Ven af Sandheden.