Hvad Guds kærlighed er

Hvad Guds kærlighed er traellen
Hvad betyder ordet kærlighed? Kærlighed er blevet beskrevet som det største behov et menneske har. Fra vugge til grav stræber man efter at få kærlighed; man blomstrer op og trives ved den eller hentæres og dør af mangel på den. Alligevel er kærlighed forbavsende svær at definere - og det til trods for at der tales så meget om den, og at der er skrevet en endeløs række af bøger, sange og digte om den. Det de fortæller, siger os ikke altid nøjagtigt hvad kærlighed er. Ja, det lader til at ordet er blevet brugt - og misbrugt - så ofte at det er blevet vanskeligere og vanskeligere at definere.

Bibelen fortæller imidlertid meget klart hvad kærlighed er. En bibelordbog siger for eksempel: "Kærlighed kendes på de gerninger den fremkalder." (Expository Dictionary of New Testament Words af W.E.Vine) Bibelens beretning om Jehovas gerninger fortæller en hel del om hans kærlighed - den godhed og hengivenhed han viser sine skabninger. Hvilket bedre eksempel har vi på kærlighed end den uforlignelige kærlighedshandling som allerede er beskrevet i går? http://debat.sol.dk/show.fcgi?category=6&conference=217&posting=772871 Ud over dette kan betydningen af de ord der er brugt på Bibelens grundsprog kaste lys over denne egenskab. De gamle grækere havde fire ord for "kærlighed".* (se nedenfor) Det der bruges hyppigst i De Kristne Græske Skrifter, er ordet aga'pê. En bibelordbog kalder det for "det stærkeste ord der findes for kærlighed". Hvad er grunden til det?

Aga'pê er den kærlighed der lader sig lede af principper. Det er altså mere end blot en følelsesmæssig reaktion overfor et andet menneske. Den har en større rækkevidde, er mere gennemtænkt og velovervejet, og den er frem for alt fuldstændig uselvisk. Lad os til eksempel igen se på Johannes 3:16. Hvad er det for en verden Gud elskede så meget at han gav sin enestefødte søn for den? Det er menneskehedens verden, nærmere betegnet den del af den der lader sig genløse. Det indbefatter mange som nu lever et syndigt liv. Elsker Jehova hver af dem som en personlig ven, sådan som han elskede den trofaste Abraham? (Jakob 2:23) Nej, men Jehova udstrækker alligevel sin kærlighed og godhed til alle, med store omkostninger for sig selv. Han ønsker at alle skal angre og vende om, det vil sige ændre sind og handlemåde. (2 Peter 3:9) Det er der mange som gør. Dem tager han med glæde imod som sine venner.

Der er dog nogle der har en forkert opfattelse af hvad aga'pê-kærligheden er. De mener at det er en kold, forstandsmæssig form for kærlighed. Sådan er det ikke. Aga'pê-kærligheden er ofte forbundet med stærke følelser. I Johannes' udtalelse "Faderen elsker Sønnen" bruges en form af udsagnsordet agapa'ô (svarer til navneordet aga'pê). Var der hengivenhed forbundet med denne følelse? Læg mærke til hvad Jesus siger: "Faderen holder ... af Sønnen." Her bruges en form af udsagnsordet file'ô. (Johannes 3:35; 5:20) Jehovas kærlighed er ofte forbundet med inderlig hengivenhed. Men den skyldes ikke og er ikke påvirket af sentimentalitet. Den er altid ledet af hans kloge og retfærdige principper.

Som vi har set, er alle Jehovas egenskaber helt igennem ægte og fuldkomne. De appellerer til os. Men kærligheden er den af dem der appellerer mest til os. Lykkeligvis er kærligheden også hans mest fremtrædende egenskab.

Hav en god dag!
_______________________

* Udsagnsordet file'ô, der betyder "at holde af, at kunne lide (for eksempel en nær ven eller en broder)", bruges ofte i De Kristne Græske Skrifter. En form af ordet storgê' , der betegner den nære kærlighed mellem slægtninge, bruges i Andet Timoteusbrev 3:3 til at vise at der vil være en sørgelig mangel på denne egenskab i de sidste dage. E'ros betegner den romantiske kærlighed mellem kønnene. Ordet bruges ikke i De Kristne Græske Skrifter, men egenskaben omtales i Bibelen. (Ordsprogene 5:15-20)Det fjerde ord er jo så aga'pê, ren uselvisk principbetonet kærlighed.