Hvad lærer Bibelen os?

Hvad lærer Bibelen os? traellen
Efterhånden som man forstår Bibelens budskab bedre og bedre, finder man ud af at den indeholder en højere form for visdom. Den giver tilfredsstillende svar på spørgsmål som: Hvem er Gud? Findes der virkelig en djævel? Hvem er Jesus Kristus? Hvorfor er der lidelser? Hvad sker der med os når vi dør? De svar vi får fra andre, kan være vidt forskellige, for de afhænger af hvem der giver dem, hvad de selv tror, og hvilke skikke de følger. Men Bibelen giver os Guds svar på disse og mange andre spørgsmål. Den indeholder desuden den bedste vejledning om hvordan vi skal være over for andre, og hvilken indstilling vi skal have til myndighederne.

Hvad fortæller Bibelen os om Guds hensigt med jorden og menneskene? Den siger: „Om kort tid, da er den ugudelige ikke mere . . . Men de sagtmodige tager jorden i besiddelse, og de kan glæde sig over megen fred.“ (Salme 37:10, 11) „Gud selv vil være hos dem. Og han vil tørre hver tåre af deres øjne, og døden skal ikke være mere, heller ikke sorg eller skrig eller smerte skal være mere. Det som var før er forsvundet.“ (Åbenbaringen 21:3, 4) „De retfærdige tager jorden i besiddelse, og de skal bo for evigt på den.“ — Salme 37:29.

Bibelen fortæller også at krig, kriminalitet, vold og ondskab snart vil ophøre. Sygdom, alderdom og død vil heller ikke være mere. Evigt liv i et paradis på jorden vil snart blive en realitet. Hvilke vidunderlige fremtidsudsigter! Og alt dette viser at Gud har kærlighed til menneskene.

Bibelen er en vidunderlig gave fra Skaberen. Hvad skulle denne bog få os til at gøre? En mand med hinduisk baggrund mente at hvis en åbenbaring fra Gud skulle være til gavn for hele menneskeheden, måtte den kunne føres tilbage til civilisationens begyndelse. Da han blev klar over at dele af Bibelen var ældre end de ældste hinduistiske skrifter, vedaerne, besluttede han at han ville læse Bibelen for at sætte sig ind i hvad den sagde. En universitetsprofessor i USA blev også klar over hvor nødvendigt det var at læse verdens mest udbredte bog inden han dannede sig en mening om den.

Når man læser Bibelen og lever efter det man lærer, vil det gavne en. Bibelen siger: ’Lykkelig er den mand der har lyst til Jehovas lov, og som dæmpet læser i den dag og nat. Han skal blive som et træ, plantet ved strømme af vand, der giver sin frugt til tiden og hvis løv ikke visner; og alt hvad han gør, det lykkes.’ (Salme 1:1-3) Når du undersøger Bibelen og grunder over det den siger, vil det bringe dig glæde fordi dine åndelige behov vil blive dækket. (Mattæus 5:3) Bibelen viser hvordan man kan leve et meningsfuldt liv, og hvordan man med et godt resultat kan tackle livets problemer. Ja, „ved at holde [Guds love som står i Bibelen] lønnes man stort“. (Salme 19:11) Hvis du sætter hele din lid til Guds løfter, vil det gavne dig allerede nu og give dig et vidunderligt håb for fremtiden.

Bibelen tilskynder os: „Hig som nyfødte spædbørn efter ordets uforfalskede mælk.“ (1 Peter 2:2) Et lille barn har brug for næring for at overleve og kræver højlydt at dette behov bliver dækket. På samme måde har vi stærkt brug for kundskaben fra Gud. Vi må derfor ’hige efter’ eller have et stærkt ønske om at læse i Guds ord. Bibelen er en bog som indeholder den sande lære fra Gud, og som fortæller os sandheden om livets store spørgsmål. Sæt dig eventuelt som mål at du regelmæssigt vil læse i Bibelen. Jehovas Vidner i dit nabolag vil med glæde hjælpe dig til at få mest muligt ud af din undersøgelse af Guds ord. Du er hjertelig velkommen til at kontakte dem.

Hav en god dag!

prøver du at bilde os ind at i følger biblen? sveland
I følger ikke følger biblen. i misbruger biblen ;)
til er bedrage folk ind i jeres sekt.

og siger den siger did og dat.
og frem hæver kun lige det der snakker for jeres sekt.
og fornægter alt andet.

det er bedrag af andre mennesker ftg.
hvad siger biblen til dette?

3 mosesbog 19:11
v11 I må ikke stjæle, I må ikke lyve, og I må ikke bedrage jeres landsmænd. v12 I må ikke sværge falsk ved mit navn, så du vanhelliger din Guds navn. Jeg er Herren!

siraks bog 7
v13 Indlad dig aldrig på at lyve,
for den vane kommer der intet godt ud af.

2 mosebog 20:v7 Du må ikke bruge Herren din Guds navn til løgn, for Herren vil aldrig lade den ustraffet, der bruger hans navn til løgn.

5 mosebog 5:v11 Du må ikke bruge Herren din Guds navn til løgn, for Herren vil aldrig lade den ustraffet, der bruger hans navn til løgn.

jobs bog 13:v7 Vil I forsvare Gud med løgn?
Vil I forsvare ham med falskhed?
v8 Er det Gud, I tager parti for?
Er det hans sag, I fører?
v9 Slipper I godt fra det, når han ransager jer?
Kan I narre ham, som man narrer et menneske?
v10 Nej, han vil gå i rette med jer,
når I på forhånd har taget parti.
v11 Er I ikke overvældet af hans højhed,
er I ikke grebet af rædsel for ham?
v12 Jeres udsagn er af aske,
jeres svar er af ler.
v13 Ti stille,

Ti stille siger biblen, fordrej ikke biblens ord!

bliv satanist! cocochanel
bliv din egen herre med dine egne meninger. tag ansvar for dit liv og gør hvad der behager dig. elsk dem du elsker og dem der elsker dig og ikke bare alle du møder for de fortjener det ikke! hvor er denne dejlige gud når små børn bliver tæsket til døde? han findes ikke og hvis han gjorde og det skete med "guds vilje" er han ikke værd at have respekt for!!