Hvad løsesummen udvirker

Hvad løsesummen udvirker traellen
I Kolossenserbrevet forklarer Paulus at Gud besluttede gennem Kristus at forlige "alt andet" med sig ved at stifte fred ved blodet som Jesus udgød på marterpælen. Paulus forklarede at denne forligelse omfattede to forskellige grupper af personer, betegnet som "det i himlene" og "det på jorden". (Kolossenserne 1:19-20; Efeserne 1:10) Den første består af 144.000 kristne som har håb om at komme til at tjene som præster i himmelen og herske som konger over jorden sammen med Jesus Kristus. (Åbenaringen 5:9-10; 7:4; 14:1-3) Gennem dem vil det som genløsningen har udvirket, lidt efter lidt blive blive anvendt til gavn for lydige mennesker på jorden over en periode på tusind år. (1 Korinther 15:24-26; Åbenbaringen 20:6; 21:3-4)

"Det på jorden" er den gruppe mennesker som nærer håb om et liv i fuldkommenhed på en paradisisk jord. Åbenbaringen 7:9-17 beskriver dem som "en stor skare" der vil overleve "den store trængsel". Men de behøver ikke at vente til den tid med at få gavn af genløsningen. De har allerede "vasket deres lange klæder og gjort dem hvide i Lammets blod". Da de i gerning viser at de tror på genløsningen, får de allerede nu i åndelig henseende gavn af denne kærlige foranstalting. De er nemlig blevet erklæret retfærdige som Guds venner! (Jokob 2:23) Og som følge af Jesu offer kan de med frimodighed i tale træde frem for den ufortjente godheds trone. (Hebræerne 4:14-16) Når de synder, får de fuld tilgivelse. (Efeserne 1:7) Selv om de er ufuldkomne, har de en renset samvittighed. (Hebræerne 9:9; 10:22; 1 Peter 3:21) At være forligt med Gud er således ikke noget de håber på at blive, men noget de allerede er! (2 Korinther 5:19-20) I løbet af tusindårsriget vil de lidt efter lidt blive "frigjort fra trældom under fordærv" og vil til sidst "opnå Guds børns herlige frihed." (Romerne 8:21)

"Tak til Gud gennem Jesus Kristus" for genløsningen! (Romerne 7:12) Denne kærlige foranstaltning er i princippet enkel, men vidner om en sådan visdom at den fylder os med ærefrygt. (Romerne 11:33) Når vi med taknemmelighed grunder over den, rører den vore hjerter og drager os endnu nærmere til retfærdighedens Gud. Vi har som salmisten grund til at lovprise Jehova fordi han "elsker retfærdighed og ret." Salme 33:5.

Hav en god dag.
________________

"for [Gud] besluttede at lade hele fylden bo i ham og gennem ham at forlige alt [andet] med sig — hvad enten det er det på jorden eller det i himlene — ved at stifte fred ved blodet [han udgød] på marterpælen."
Kolossenserne 1:19-20) -----> http://www.watchtower.org/bible/index.htm

............................ jalmar
.................Se nu er jeg jo en af de sikre overleve modsat jer fra Jehovas Vidner, der flere gange har Talt Guds ord, uden det er kommet til Virkelighed!

Jeg har heldigvis aldrig:

Talt Guds ord! - Talt ned til Ham - Talt op til Ham - Eller Talt forbi Ham - Forstyrret ham i tide eller utide!

Med prøv lige at tænk på dette her træl!

Hvad nu, hvis jeg fortalte dig, at det er Min Gud, Vor Herre, der har bedt mig gøre et sidste forsøg på at redde netop dig TRÆL, et allersidste forsøg inden...........


Med venlig hilsen

jalmar