Hvad mener du

Hvad mener du Jadak?
1. Bilerne skal ud af byen.    
For

2. Den fri abort skal afskaffes.             
Imod

3. Alle over 15 år skal have stemmeret.    
For                        
4. Der bør indføres dødsstraf i Danmark.          
Imod

5. Homoseksuelle skal have lov til at adoptere.
For

6. Den kriminelle lavalder bør sættes ned til 12 år.
Imod

7. Skoleelever skal have løn for at gå i skole.
Imod

8. Eksamen bør afskaffes.
For

9. Kongehuset skal afskaffes.
Imod

10. Unge under 18 år må ikke købe eller inddrage spiritus.
For

11. Man skal selv betale for at komme på hospitalet.
Imod

12. Børn skal passes hjemme, til de skal i skole.
Imod

13. Børn og unge under 16 år må ikke have et arbejde.
Imod

Det mener jeg større hjerne
1. Bilerne skal ud af byen.
Kun centralt

2. Den fri abort skal afskaffes.
For

3. Alle over 15 år skal have stemmeret.
Imod

4. Der bør indføres dødsstraf i Danmark.
For

5. Homoseksuelle skal have lov til at adoptere.
Imod

6. Den kriminelle lavalder bør sættes ned til 12 år.
For

7. Skoleelever skal have løn for at gå i skole.
Imod

8. Eksamen bør afskaffes.
Imod

9. Kongehuset skal afskaffes.
Imod

10. Unge under 18 år må ikke købe eller inddrage spiritus.
For

11. Man skal selv betale for at komme på hospitalet.
Imod

12. Børn skal passes hjemme, til de skal i skole.
Både for og imod. Afhænger af om forældre er i beskæftigelse.

13. Børn og unge under 16 år må ikke have et arbejde.
Imod

svar anonym
1. imod

2. imod

3 imod

4 imod

5 for

6 imod

7 imod

8 imod

9 imod

10 for

11 imod

12 imod

13 imod

Men det giver ingen mening, for der er zoner imellem. Man kan ikke bare sige for eller
imod.
Jeg er faktisk for, at små børn passes hjemme, men det skal ikke være tvang.

Har du... Anonym
selv fundet på spørgsmålene?

Mange af dem, kan man jo ikke svare ja eller nej til...

Ommer

Det kunne jeg ikke forestille mig dulkis
- vedkommende har for det er vist 3. eller 4. gang, den kører rundt herinde.

Formål? Anonym
Enig med Dulkis. Disse spørgsmål er blevet posted før her i politisk debat.

Hvad jeg godt vil vide er hvad formålet er med disse spørgsmål?

enig anonym
Ja, det ville jeg også gerne vide. [;)]

Jeg har set den under ungdomsdebatten Pædagog
Mon det er noget elever nu om dage får udleveret? Eller skal vi have et indlæg op på konspirationsteorier?[:D]

DSU's holdning vcxvfdgdfg
Her er DSU's holdning:

1. Bilerne skal ud af byen -
Nej - men der skal indføres roadpricing i København, for at mindske antallet af biler i byen.


2. Den fri abort skal afskaffes.
Nej


3. Alle over 15 år skal have stemmeret.
Ja - man bør få stemmeret som 16 årig.


4. Der bør indføres dødsstraf i Danmark.
Nej


5. Homoseksuelle skal have lov til at adoptere.
Ja


6. Den kriminelle lavalder bør sættes ned til 12 år.
Nej


7. Skoleelever skal have løn for at gå i skole.
Nej


8. Eksamen bør afskaffes.
Nej


9. Kongehuset skal afskaffes.
Nej


10. Unge under 18 år må ikke købe eller inddrage spiritus.
Jo - den nuværende lov med 16 år er fin.


11. Man skal selv betale for at komme på hospitalet.
Nej


1 2. Børn skal passes hjemme, til de skal i skole.
Nej


13. Børn og unge under 16 år må ikke have et arbejde.
Jo

DF's holdning jgjfgjfgf
1. Bilerne skal ud af byen.
Nej, men kan kan evt.begrænse adgangen i større byer med stor belastning,men det vil være urealistisk at sige de skal ud af byen.

2. Den fri abort skal afskaffes.
Nej, men man skal give de unge en bedre vejledning i skolerne og det skal ikke bruges som prævention.

3. Alle over 15 år skal have stemmeret.
Nej, stemmeret skal følge myndighedalderen.

4. Der bør indføres dødsstraf i Danmark.
Nej.

5. Homoseksuelle skal have lov til at adoptere.
Nej.

6. Den kriminelle lavalder bør sættes ned til 12 år.
Ja, begår man kriminalitet må man også tage straffen, men det skal ske i en ungdomsinsttution.

7. Skoleelever skal have løn for at gå i skole.
Nej, børn er et forældreansvar. Derfor kan man heller ikke få SU før man er 18 år.

8. Eksamen bør afskaffes.
Nej, det er på eksamen man bedømmer hvad eleven har lært og kan

9. Kongehuset skal afskaffes.
Nej.

10. Unge under 18 år må ikke købe eller inddrage spiritus.
Unge under 18 må ikke købe spiritus, men at forbyde indtagelse af spiritus vil være umugligt at kontrllere og det skal vi heller ikke.

11. Man skal selv betale for at komme på hospitalet.
Nej, men der skal være muligt at vælge et privathospital og selv betale igennem frit valg.

12. Børn skal passes hjemme, til de skal i skole.
Det er op til forældrerne, men børn har gavn af at komme i børnehave hvor der er andre jævnaldrende børn.

13. Børn og unge under 16 år må ikke have et arbejde. Jo, det må de godt, men der er regler vedr. børnearbejde der skal overholdes for børn under 13 år.

Min holdning vagnr
Det virker meget firkantet, der er ikke mange forhold der kan stilles så enkelt op.

Men for at gøre det kort, jeg er helt uenig i 2, 4, 6-8, og 11-13

delvist enig i 1, 3 (syntes måske man skulle starte med 16 ligesom i Østrig), 5 og 10

og helt enig i 9.

Men det minder lidt for meget om en opinionsmåling, som jeg aldrig deltager i, fordi man ikke kan kvalificere svarene.

Bilerne skal ud af byen, når man har etableret et godt system der kan erstatte dem, hvilket næppe bliver i min levetid. Er problemet at de larmer og sviner, så det nok at bilerne bliver elektriske, er problemet at de slår folk ihjel, eller at de dominerer vejene?

Men jeg ville være glad hvis man indførte RUF'en, en for mig at se genial kombination af tog i egen vogn og elbil, se http://www.ruf.dk/w_dansk/dansk.htm

Desværre virker det ikke som om der en nogen der vil investere nok i projektet til at etablere den infratsruktur, det kræver.

RU's holdning Anonym
1. Bilerne skal ud af byen.

Ja, roadpricing skal indføres.

2. Den fri abort skal afskaffes.

Nej.

3. Alle over 15 år skal have stemmeret.

Nej, vi går ind for, at valgretsalder og myndighedsalder følges ad.

4. Der bør indføres dødsstraf i Danmark.

Nej.

5. Homoseksuelle skal have lov til at adoptere.

Ja.

6. Den kriminelle lavalder bør sættes ned til 12 år.

Nej.

7. Skoleelever skal have løn for at gå i skole.

Nej.

8. Eksamen bør afskaffes.

Nej.

9. Kongehuset skal afskaffes.

Ja.

10. Unge under 18 år må ikke købe eller inddrage spiritus.

Nej.

11. Man skal selv betale for at komme på hospitalet.

Nej.

12. Børn skal passes hjemme, til de skal i skole.

Nej.

13. Børn og unge under 16 år må ikke have et arbejde.

Nej.

LAU's holdning Anonym
"1. Bilerne skal ud af byen."

Uenig. Offentlig transport er fint, men kan ikke fuldstændig erstatte bilerne. Ikke mindst når vi skal have varer ind i byen og affald ud.

"2. Den fri abort skal afskaffes."

Uenig.

"3. Alle over 15 år skal have stemmeret."

Uenig. Vi mener, at stemmeretsalderen skal følge myndighedsalderen. Og ligesom man skal være 18, før man f.eks. kan blive soldat, skal man også være 18, før man kan være med til at bestemme, om Danmark skal i krig.

"4. Der bør indføres dødsstraf i Danmark."

Uenig.

"5. Homoseksuelle skal have lov til at adoptere."

Enig.

"6. Den kriminelle lavalder bør sættes ned til 12 år."

Ungdomskriminalitet skal stoppes, før det udvikler sig til en levevej. Derfor ønsker vi at oprette ungdomsdomstole for kriminelle under 15 år. Unge hører ikke til i fængsel, men domstolene bør have adgang til sanktioner som GPS-armbånd, institutionsophold og udgangsforbud.

"7. Skoleelever skal have løn for at gå i skole."

Vi ønsker flere privatskoler og større frihed for folkeskolen. Og hvis en skole ønsker at betale sine elever for at møde op, skal den være velkommen til det.

"8. Eksamen bør afskaffes."

Uenig.

"9. Kongehuset skal afskaffes."

Enig.

"10. Unge under 18 år må ikke købe eller inddrage spiritus."

Uenig. Vi skal i det hele taget ikke have så mange forbud.

"11. Man skal selv betale for at komme på hospitalet."

I dag betaler man for at komme på hospitalet, det sker bare over skatten. Det betyder, at det offentlige har monopol på hospitaler, idet man ikke kan gå til konkurrenten, hvis servicen er dårlig. Resultatet er ventelister og patienter, der nægtes potentielt livsnødvendige behandlinger, fordi lægerne vurderer, at det er for dyrt.

Derfor så vi hellere, at sundhedsydelser blev købt af den enkelte, på det frie marked, i stedet for at blive betalt over skattebilletten. En sundhedscheck til de laveste indkomster skal sikre, at alle, der ønsker det, har råd til en sundhedsforsikring.

"12. Børn skal passes hjemme, til de skal i skole."

Vi vil bevare børnehaverne, men hvis nogle forældre selv vil passe deres børn, skal de naturligvis have lov til det.

"13. Børn og unge under 16 år må ikke have et arbejde."

I dag må børn og unge ned til 13 år arbejde. Det vil vi ikke ændre på.

----------------------------------------------------------------------------------------

1. Bilerne skal ud af byen.
Bilerne skal ikke ud af byen. Bilen er et vigtigt transportmiddel for rigtigt mange mennesker, for hvem der ikke er noget alternativ til bilen.

2. Den fri abort skal afskaffes.

Den fri abort skal ikke afskaffes, det er folks ejet valg, om de vil have foretaget en abort eller ej – ikke lovgivere.

3. Alle over 15 år skal have stemmeret.

Stemmeretten skal som udgangspunkt følge myndighedsalderen – denne er pt. 18 år.

4. Der bør indføres dødsstraf i Danmark.
Ingen skal være berettigede til at tage en anden persons liv – heller ikke staten. Dødsstraf skal ikke indføres.

5. Homoseksuelle skal have lov til at adoptere.

Hvorvidt man skal have lov til at adoptere eller ej, skal komme an på ens kvalifikationer som forældre, ikke ens seksualitet. Homoseksuelle skal derfor også kunne adoptere på lige fod med heteroseksuelle.

6. Den kriminelle lavalder bør sættes ned til 12 år.

Der er forskel på barn og voksen. Man skal som ung teenager ikke straffes på samme måde, som en voksen. Den kriminelle lavalder skal derfor ikke sættes ned.


7. Skoleelever skal have løn for at gå i skole.

Nej. Uddannelse er en investering, der vil give afkast hele livet – man skal derfor ikke have løn under uddannelse.

8. Eksamen bør afskaffes.

Eksamen er et godt instrument hvormed man kan måle ens færdigheder. Det skal dog i højere grad være op til den enkelte skole, hvordan eksamen skal foregå.

9. Kongehuset skal afskaffes.

Ingen borgere skal i kraft af deres ophav nyde særstatus. Dette gælder også kongehuset.

10. Unge under 18 år må ikke købe eller inddrage spiritus.
Det er personers ejet valg om de vil købe alkohol eller ej og det er butikkernes ejet valg om de vil sælge det eller ej. Unge under 18 år bør muligvis ikke købe alkohol, men det er ikke statens opgave, gennem forbud, at opdrage dem til ikke at gøre det. Denne opgave tillægger vi trygt de unges forældre.

11. Man skal selv betale for at komme på hospitalet.

Patientens behov skal være i højsædet. Derfor bør sundhedsydelser købes af den enkelte, på det frie marked, i stedet for at blive betalt over skattebilletten. En sundhedscheck til de laveste indkomster skal sikre, at alle, der ønsker det, har råd til en sundhedsforsikring.

12. Børn skal passes hjemme, til de skal i skole.

Det er op til de enkelte forældre, hvor og hvem der skal passe deres børn. Ikke noget staten skal tage sig af.

13. Børn og unge under 16 år må ikke have et arbejde.

Det er op til den enkelte person om man ønsker at påtage sig et arbejde og i hvilken alder man gør det. Dog må ingen tvinges til at arbejde.

SF's holdning Anonym
1. Bilerne skal ud af byen.

Ja, mange af dem skal, for i en by som eksempelvis København er der ikke plads til bilerne, der forurener og larmer. Vi har samtidig rigtig gode muligheder for at skabe et offentligt transportsystem, der helt kan overflødiggøre, at man tager bilen, når man eksempelvis skal på arbejde i København. Med metroen er vi godt på vej, men vi ønsker endnu bedre kollektiv trafik, bl.a. letbaner og bedre busafgange.

2. Den fri abort skal afskaffes.

Nej, den fri abort er et gode for de kvinder, der ikke vil eller ikke kan magte at skulle have et barn. Til gengæld skal vi gøre vores bedste for at mindske antallet af aborter, da det er et både farligt og psykisk hårdt indgreb at gå igennem. Mere oplysning om prævention og lettere adgang til kondomer som eksempler.

3. Alle over 15 år skal have stemmeret.

SF er meget villige til at se på en sænkelse af valgretsalderen. I første omgang har vi foreslået at 16-17-årige også skal kunne stemme til kommunalvalg - det er typisk i kommunerne, at mange af de ting, der vedrører unge, besluttes (skole, ungdomsklubber osv.).

4. Der bør indføres dødsstraf i Danmark.

Nej, dødsstraf er en umenneskelig straf, der ikke har en præventiv effekt.

5. Homoseksuelle skal have lov til at adoptere.

Naturligvis - bøsser og lesbiske kan være mindst lige så gode forældre som alle andre.

6. Den kriminelle lavalder bør sættes ned til 12 år.

Nej, at nedsætte lavalderen vil ikke give færre forbrydelser blandt unge - vi skal derimod sætte hurtigere og bedre ind overfor unge og deres familier, hvis de er på vej i en forkert retning. Det kræver flere ressourcer til mentorordninger, tilbud til unge og sociale initiativer i belastede boligområder, men vi mener, det vil være godt givet ud - i den anden ende skulle vi gerne spare en masse penge på politi, retsvæsen og penge, hvis vi kan forhindre kriminalitet.

7. Skoleelever skal have løn for at gå i skole.

I øjeblikket mener vi ikke, SUen skal udvides, så den også gælder skoleelever.

8. Eksamen bør afskaffes.

Vi synes ikke, eksamen skal afskaffes, men vi synes, det kunne være spændende at se på andre former, så der bliver mindre udenadslære og mere kreativitet og nytænkning i den måde, vi afholder eksamen i folkeskolen.

9. Kongehuset skal afskaffes.
Pricipielt ja - i et demokrati bør det være befolkningen, der vælger landets statsoverhoved.

10. Unge under 18 år må ikke købe eller inddrage spiritus.
Vi mener, det kan være fornuftigt, at der er begrænsninger på, hvornår unge må købe alkohol - som det sker allerede i dag. Rent praktisk er det mere kompliceret at styre folks forbrug, og mener, det vil give mere mening at appellere til forældre, bar-ejere og de unge selv om at styre forbruget.

11. Man skal selv betale for at komme på hospitalet.

Nej, sundhed og behandling på sygehuse er en menneskeret, som ikke skal være afhængig af indtægt.

12. Børn skal passes hjemme, til de skal i skole.

Det må være forældrenes valg - vi mener ikke, det er problematisk, at børn går på institution, og vi ønsker faktisk at forbedre pasningstilbuddene, så de bliver bedre og mere fleksible.

13. Børn og unge under 16 år må ikke have et arbejde.
Vi synes som udgangspunkt, at børn skal have lov til at være børn - og dermed passe skole, venner og fritidsaktiviteter. Derfor er det også vigtigt, at arbejde ved siden af skolen begrænses og er underlagt strenge regler, så vi sikrer, at de unge får den betaling - og beskyttelse på arbejdspladsen - som de har krav på.

Kommunistisk Partis holdning Anonym
1. Bilerne skal ud af byen. ja

2. Den fri abort skal afskaffes. nej

3. Alle over 15 år skal have stemmeret. nej - vi kræver 16 års valgret

4. Der bør indføres dødsstraf i Danmark. nej

5. Homoseksuelle skal have lov til at adoptere. ja

6. Den kriminelle lavalder bør sættes ned til 12 år. nej

7. Skoleelever skal have løn for at gå i skole. nej

8. Eksamen bør afskaffes. nej

9. Kongehuset skal afskaffes. ja

10. Unge under 18 år må ikke købe eller inddrage spiritus. nej

11. Man skal selv betale for at komme på hospitalet. nej

12. Børn skal passes hjemme, til de skal i skole. nej

13. Børn og unge under 16 år må ikke have et arbejde. nej

Liberal Alliances holdninger Anonym
1. Bilerne skal ud af byen.
- Liberal Alliance mener, at det må være op til den enkelte borger selv at beslutte hvordan man ønsker at blive transporteret. Fra politisk side bør der stilles reelle alternativer op til bilkørslen i byerne. Imidlertid er det vigtigt, at vi ikke straffer bilejerne og lader vores liv diktere af en eller anden forestilling om, at vi ikke skal have biler, for selvfølgelig skal vi det. Derimod skal der gives reelle alternativer, hvorved den kollektive trafik bliver et godt supplement til bilkørslen, så man måske vil overveje en ekstra gang inden man sætter sig ind i bilen, da man jo ligeså godt vil kunne benytte sig af kollektiv trafik.

2. Den fri abort skal afskaffes.
- Liberal Alliance vil ikke afskaffe den fri abort.

3. Alle over 15 år skal have stemmeret.
- Liberal Alliance ser ingen grund til at ændre på den nuværende valgretsalder.

4. Der bør indføres dødsstraf i Danmark.
- Liberal Alliance mener ikke der skal indføres dødsstraf i Danmark.

5. Homoseksuelle skal have lov til at adoptere.
- Liberal Alliance mener at homoseksuelle skal have lov til at adoptere. Liberal Alliances Simon Emil Ammitzbøll var initiativtager til, at det faktisk er blevet lovligt for homoseksuelle at adoptere, såfremt man i øvrigt opfylder de krav der nu engang er. Problemet i forhold til homoseksuelles muligheder for adoption er, at de lande der traditionelt bortadopterer børn er imod denne form for adoption. Der begynder dog at ske skred i opfattelsen i disse lande, hvorfor det snart vil være muligt for homoseksuelle at adoptere børn.

6. Den kriminelle lavalder bør sættes ned til 12 år.
- Liberal Alliance mener den kriminelle lavalder skal sættes ned til 12 år. Herved vil man sikre de helt unge lovbrydere den nødvendige retssikkerhed. Læs mere her: http://www.liberalalliance.dk/2009/10/saenk-den-kriminelle-lavalder-til-12-ar-1.html

7. Skoleelever skal have løn for at gå i skole.
- Liberal Alliance mener ikke skoleelever skal have løn for at gå i skole.

8. Eksamen bør afskaffes.
- Liberal Alliance mener ikke eksamen skal afskaffes. Eksamen giver en god indikation af elevernes kunnen.

9. Kongehuset skal afskaffes.
- Liberal Alliance mener kongehuset er en god repræsentant for Danmark.

10. Unge under 18 år må ikke købe eller inddrage spiritus.
- Liberal Alliance er modstander af regeringens nylige regler om aldersgrænse for køb af alkohol. Forbuddet har ingen reel effekt, da man jo blot får ældre personer til at købe alkoholen for sig. Desuden er unge under 18 også ansvarlige mennesker, der godt kan finde ud af at styre eget liv.

11. Man skal selv betale for at komme på hospitalet.
- Liberal Alliance er tilhænger af den universelle sundhedsordning. Det skal være muligt for alle at komme på hospitalet.

12. Børn skal passes hjemme, til de skal i skole.
- Liberal Alliance mener det er op til de enkelte forældre at bestemme om de vil lade deres børn passe i hjemmet eller i børnepasningsordning.

13. Børn og unge under 16 år må ikke have et arbejde.
- Liberal Alliance er imod børnearbejde, men ser intet til hinder for at unge, også under 16, arbejder i begrænset omfang ved siden af skolen.

SF's holdning Anonym
1. Bilerne skal ud af byen. Ja - forstået på den måde at vi skal have færre biler i storbyerne. Det skal ske ved at indføre kørselsafgifter for biler og bedre kollektiv trafik

2. Den fri abort skal afskaffes. Nej - SF er tilhænger af nuværende abortregler

3. Alle over 15 år skal have stemmeret. Ja - man kan dog diskutere om det er 15 eller 16.

4. Der bør indføres dødsstraf i Danmark. Nej

5. Homoseksuelle skal have lov til at adoptere. Ja

6. Den kriminelle lavalder bør sættes ned til 12 år. Nej

7. Skoleelever skal have løn for at gå i skole. Nej

8. Eksamen bør afskaffes. Nej - men eksamen bør tilrettelægges på en måde så det indgår som integreret del af undervisningen

9. Kongehuset skal afskaffes. Ja - det er vores principielle holdning, men dels har kongehuset i dag ingen magt og dels støttes det af et stort flertal i befolkningen, så det står ikke øverst på dagsordenen.

10. Unge under 18 år må ikke købe eller indtage spiritus. Uenig - vi finder den nuværende aldersgrænse god

11. Man skal selv betale for at komme på hospitalet. Nej

12. Børn skal passes hjemme, til de skal i skole. Det er forældrenes valg - men der skal være gode institutioner for børn, hvis forældre vælger den løsning

13. Børn og unge under 16 år må ikke have et arbejde. Jo. Der findes i dag ret skrappe regler for "ungarbejdere" det er vi tilhængere af.

Socialistisk Folkepartis holdning Anonym
1-ja
2-nej
3-ja
4-nej
5-ja
6-nej
7-nej
8-nej
9-ja
10-nej
11-nej
12-nej
13-nej

Socialdemokraternes holdning Anonym
Ad 1) Ja i videst muligt omfang

Ad 2) Nej

Ad 3) Ja

Ad 4) Nej

Ad 5) Ja

Ad 6) Nej

Ad 7) Ikke udover SU’en

Ad 8) Nej, men gruppeeksamen bør genindføres

Ad 9) Nej

Ad 10) Ja, det bør de ikke

Ad 11) Nej

Ad 12) Nej, det bør være den enkelte families beslutning

Ad 13) Vi støtter den nuværende regel.

Liberalistens svar Anonym
1. Bilerne skal ud af byen.

Det må være op til by "ejeren" at afgøre. Det må være en by's soleklare ret at kræve biler ud, hvis altså byen mener at den kan klare sig økonomisk uden.

2. Den fri abort skal afskaffes.

Nej. Abort er en konflikt mellem rettigheder. Barnets ret til liv, og moderens ret til egen krop. Barnet taber her fordi dens rettighed er en positiv rettighed.

3. Alle over 15 år skal have stemmeret.

Nej stemmeret til personer som ikke betaler skat er det samme som en positiv rettighed. Stemmeret og demokrati er problematiske, især når staten er så omfattende som den er idag. Reelt så vil stemmeret til 15 årige, betyde at 15 årige så kan stemme sig til deres forældres penge. Hvis staten var langt mindre så var det nok rimeligt nok, men ikke som det er nu.

4. Der bør indføres dødsstraf i Danmark.

Nej.

5. Homoseksuelle skal have lov til at adoptere.

Et betinget ja. Det vil kræve at de biologiske forældre er indforstået med dette. Staten som adoptions myndighed står her med et enormt etisk dilemma. Kan man tillade sig at give et barn til et homoseksuelt barn, og dermed krænke nogle forældre som måske ikke har mulighed for at protestere længere.

6. Den kriminelle lavalder bør sættes ned til 12 år.

Den bør helt afskaffes.

7. Skoleelever skal have løn for at gå i skole.

Nej. I bund og grund en syg tankegang, der træner børnene i at blive bistandsklienter.

8. Eksamen bør afskaffes.

Nej, hvis der er skoler som ønsker at bruge eksamener, så skal de have lov til dette. Men skoler skal også have lov til at bruge alternative evalueringsmetoder. Af praktiske grunde, så skal man dog kunne sammenligne karakterer.

9. Kongehuset skal afskaffes.

Ja. Men det er ikke noget som er vigtigt, for hvad er altrnativet. En politiker mere?

10. Unge under 18 år må ikke købe eller indtage spiritus.

Det er sikkert ikke sundt, men det er ikke nogen sund politik at forbyde det. Forbud gavner sjældent.

11. Man skal selv betale for at komme på hospitalet.

Man skal selv kunne betale for at komme på hospitalet. At overlade finansieringen til staten ødelægger kvaliteten. Men det er i orden at der er et system der sikrer at alle har en rimelig adgang.

12. Børn skal passes hjemme, til de skal i skole.

Det må være op til forældrene. Den nuværende favorisering af institutionspasning, skal væk. Sådan lige i parantes bemærket, så er imunforsvaret først fuldt udviklet i 4 års alderen. Børnene rammes derfor unødigt af sygdomme. Det er så et objektivt argument og ikke et ideologisk argument.

13. Børn og unge under 16 år må ikke have et arbejde.

Forfærdelig forbuds tankegang der er dukket op der. Børn skal have lov til at arbejde lige så snart de har smidt bleen.

Faktuelt folkepartis holdninger Anonym
ad.1.: Vores transport politik gør det ikke attraktivt at befordre sig rundt i byen i bil og derfor vil bilismen automatisk blive reduceret. Der vil altid være nogle områder, hvor der er behov for at der kan køre lastbiler eller personvogne rundt, også i byen og det vil derfor ikke være rentabelt at lave byerne deciderede bilfri

ad.2.: Den fri abort giver kvinderd/par mulighed for ikke at bringe uønskede børn til verden som senere kan blive en belastning for samfundet så denne skal selvfølgelig beholdes. Seksualundervisning bliver gjort obligatorisk så folk vil derfor have et bedre grundlag for at undgå uønsket graviditet.

ad.3.: Alle får stemmeret fra de er født. Det eneste krav der er, er at man kan sætte sit kryds uden hjælp fra andre.

ad.4.: Da straf bliver erstattet med behandling vil dødsstraffen være uaktuel. Der er ingen studier der viser en positiv effekt af dødsstraf ifht. reduktion af forbrydelser. Det vil derudover være dobbeltmoralsk at slå nogen ihjel ligegyldigt hvilken forbrydelse de end har begået.

ad.5.: Ja. Alle undersøgelser indikerer at homoseksuelle er ligeså gode forældre som heteroseksuelle.

ad.6.: Den kriminelle lavalder bliver ligegyldig, da vi fjerne straf som sådan, men sætter ind med behandling og forebyggelse i stedet.

ad.7.: Studerende over 18 får SU som bliver øget så de kan blive hurtigere færdige med deres studier. Hjemmeboende børn har ingen udgifter der skulle kunne godtgøre at give dem løn.

ad.8.: Eksamen er i store træk en god idé at afskaffe og istedet laver projekter som skal evalueres og kommer rundt om flere fagområder samtidigt, så eleverne viser at de kan bruge det tilegnede stof konstruktiv.

ad.9.: Ja kongehuset bliver afskaffet som øverste institution. Den vil bliver dog ikke forbudt og kan hvis der bliver samlet private midler til det godt køre videre og få lov til at leje sig ind i de nuværende boliger.

ad.10.: Et forbud af denne art vil kun gøre det mere interessant for de unge, at begynde at konsumere alkohol. Oplysning er bedre, da de den vej igennem vil kende konsekvenserne. Derudover skal forældre også informeres så de kan være med til at oplære deres børn.

ad.11.: Det vil give social slagside, hvis man skal betale for hospitalsophold. Derudover vil det kunne blive en økonomisk belastning, hvis en skatteyder, bliver uarbejdsdygtig grundet manglende behandling.
Faktuelt folkeparti overvejer om der skal være en symbolsk afgift på lægebesøg, for at undgå misbrug af dette, men der er mange facetter i dette som ikke er blevet færdig overvejet. Der skal granskes i undersøgelser først, førend der kan komme en konkret udtalelse om dette.

ad.12.: Det er ikke smart at holde børn hjemme til de skal i skole, da vuggestuer og børnehaver giver børnene mangler sociale kompetencer via deres interaktion med andre børn under kvalificeret rådgivning af uddannede pædagoger. Derudover vil der mangle en indtægt i husholdningerne i en lang periode, hvilket vil mindske skattegrundlaget.

ad.13.: Faktuelt folkeparti har endnu ikke taget stilling til dette. Der er ting, der snakker for (børnene vil tidligere lære at tage ansvar) og ting, der snakker imod (børnearbejde vil kunne misbruges). Hvordan de specifikke regler på dette område skal se ud, skal derfor undersøges nærmere inden vi kan tage stilling, da vi ikke bygger vores politik på følelser og meninger, men på fakta.

Faktuelt folkepartis holdninger Anonym
Ad. 1. Vi ser intet belæg for at det skal være ulovligt for unge under 16 at have et arbejde. Der skal dog være retningslinier med maks. antal ugentlige arbejdstimer, arbejdstidspunkter og belastning. På samme måde som nedsættelse af valgretsalderen til 0 giver børn og unge bevidsthed om ansvar, vil arbejde også give dem den bevidsthed som vil en styrke for dem i fremtiden.

Ad. 2. Hvis du ser under vores afsnit om uddannelse i manifestet vil du se at det skal være lovpligtig at være under uddannelse fra man er 6 til man er 18 år, så derved ligger vi på linie med det nuværende flertal i DK.

SUF's holdning Anonym
1. Bilerne skal ud af byen.

Vi går ind for bilfri by. Dette skal ske samtidig med massive investeringer i den kollektive transport, som desuden skal være gratis.

2. Den fri abort skal afskaffes.

Kvinder har ret til at bestemme over deres egen krop. Abort er en menneskeret.

3. Alle over 15 år skal have stemmeret.

Ja.

4. Der bør indføres dødsstraf i Danmark.

Nej.

5. Homoseksuelle skal have lov til at adoptere.

Ja.

6. Den kriminelle lavalder bør sættes ned til 12 år.

Nej.

7. Skoleelever skal have løn for at gå i skole.

Vi vil have en SU til at leve af.

8. Eksamen bør afskaffes.

Vi har en udtalelse der blandt andet siger:

Vi vil ikke have et uddannelsessystem med karakterer som fokus. Elever og studerende skal ikke konkurrere, men sammen udvikle ny viden. Uddannelsesinstitutioner skal ikke bruge kræfter på, hvem der er bedst, men på at arbejde sammen om hele tiden at forbedre uddannelsessystemet.Som elever og studerende vil vi ikke måles og vejes med tal, som oftest belønner en bestemt adfærd. Evnen til at udvise denne adfærd er ofte betinget af ens sociale baggrund, og karaktersystemet virker derigennem til at reproducere uligheden i samfundet.Vi vil have fyldstgørende, indragende, fremadrettet evaluering og vejledning til at udvide vores viden.

Hele udtalelsen kan læses her: http://socialistiskungdomsfront.dk/politik/1083/vores-hjerner-er-ikke-til-salg

9. Kongehuset skal afskaffes.

Ja. Vi ønsker en republik.

10. Unge under 18 år må ikke købe eller indtage spiritus.

Nej.

11. Man skal selv betale for at komme på hospitalet.

Nej. Vi er mod alle former for brugerbetaling for velfærdsydelser.

12. Børn skal passes hjemme, til de skal i skole.

Nej. Det er forældrenes eget valg.

13. Børn og unge under 16 år må ikke have et arbejde.

Den nuværende løsning med en 13 års grænse er vi ikke imod. Vi er dog imod alle former for lønarbejde. Vi ønsker socialisme.

SFU's holdninger Anonym
1. Som udgangspunkt ja, i de store byer. På kortere sigt bakker vi op om SF's holdning med en betalingsring i Mindtbyen. En bilfri midtby skal selvfølgelig ske i kombination med en bedre kollektiv transport og investeringer i cykelforhold.

2. Nej! Det ville være et væsentlig tilbageskridt i ligestillingsspørgsmål. En abort er selvfølgelig aldrig en god løsning, da det er et liv der bliver slået ihjel, ligesom det aldrig er nemt for kvinden, men i mange tilfælde kan det alt i alt være den bedste løsning.

3. Alle over 16 år bør have stemmeret.

4. Nej!

5. Ja. argumentet om at børn bør vokse op med en mor og en far holder ikke - der er mange eksempler på velfungerende mennesker, der er vokset op i alternative familier, især med enlige forældre. Det største problem i dag er at samfundet ser skævt til et barn med fx to mødre, men det er en holdning vi kan være med til at ændre, allesammen.

6. Nej! Laver så unge kriminelle handlinger skal der selvfølgelig sættes ind med en konsekvens, for at få dem ud af den kriminelle løbebane. Men der skal være tale om en pædagogisk, forebyggende indsats, straf risikerer at virke stik imod hensigten.

7. Der skal være SU på ungdomsuddannelser - og jeg mener også personligt der ville være perspektiv i at overveje det for folk under 18 år. Men på folkeskoleområdet skal der ikke være løn.

8. I hvert fald er der nogen elementer i den nuværende eksamensform der er uheldige. Folk der kan performe har en fordel til mundtlige eksamener, frem for andre der fagligt kan det samme. Og der er en tendens til folk lærer efter hvad der bliver spurgt til til eksamen, og ikke "for livet". Men det vil naturligvis være dyrt, hvis man skal til at ind med en anden sorteringsmekanisme i forbindelse med optag på videregående uddannelser. Men det omfattende testtyrranni i folkeskolen giver ingen mening.

9. Ja. Vores kongehus gør det ok, men det er forældet, og dyrt. Samtidig er det principielt forkert at der er folk der er født uden stemmeret og ytringsfrihed og til en bestemt religion. Kronprinsens IOC-medlemsskabb har givet yderligere problemer.

10. Den aldersgrænse på 16 år vi har i dag er fornuftig. Indtage.... jeg har set yngre SFU'ere drikke sig fulde uden at blive voldsomt fornærmet;)

11. Nej! Det er grundlæggende i et velfærdssamfund at alle skal have fri og lige adgang til en god behandling. Tværtimod skal skattefradraget på private sundhedsforsikringer afskaffes, så vi ikke alle skal være med til at finansiere den bedrestillede del af befolkningens springen-foran-i-køen på ventelisterne.

12. Det må selvfølgelig være op til den enkelte familie, men der skal være et kommunalt pasningstilbud, af god kvalitet, som ikke blot har kvalitet af børneopbevaring.

13. Den nuværende grænse på 13 år er fornuftig.

VU's holdninger Anonym
1. Bilerne skal ud af byen.
Nej, bilerne skal ikke ud af byen. Det er en sympatisk tanke med bilfri byer, hvor grønne områder skaber rammerne om vores byer, så er det et meget misforstået ideal. Hvis vi lukker byerne af for biler, betyder det, at de erhvervsdrivende ikke kan få deres varer frem, ligesom det betyder, at mennesker, der ikke bor i umiddelbar gåafstand ikke kan komme i nærheden af butikkerne. Dermed vil man kvæle det byliv, man oprindeligt ville søge at bevare.

2. Den fri abort skal afskaffes.
Venstres Ungdom er tilhængere af den fri abort.

3. Alle over 15 år skal have stemmeret.
VU går ind for, at man får stemmeret, når man fylder 18. Det kan ikke være rigtigt, at man kan bestemme, hvordan Danmark skal styres, når man fx ikke kan købe smøger i butikkerne. I dag skal man være 18 år for at kunne indgå kontrakter, låne penge, aftjene værnepligt, købe cigaretter, erhverve kørekort m.v. og VUs holdning er, at valg- og stemmeretsalderen skal hænge sammen med myndighedsalderen. Det er absurd, hvis en 16-årig kan stemme til valgene, men ikke købe en pakke cigaretter.

4. Der bør indføres dødsstraf i Danmark.
VU er imod dødsstraf. I VU ser vi det som statens opgave at beskytte borgerne - ikke henrette dem. Staten skal aldrig nogensinde have bemyndigelse til at slå egne borgere ihjel, eftersom dødsstraf krænker den mest basale af alle menneskerettigheder: Retten til liv. Selv de værste kriminelle har et ufravigeligt krav på retten til liv, og det giver simpelthen ikke mening, hvis man indfører dødsstraf til fx mordere. Er vi så overhovedet bedre end morderen, når vi selv slår ham ihjel? Derfor er VUs holdning klar: vi er imod dødsstraf.

5. Homoseksuelle skal have lov til at adoptere.
I VU går vi ind for homoseksuelles ret til at adoptere. Staten skal ikke diskriminere på baggrund af seksuel orientering. VU betragter det ikke som en rettighed at få børn, men hvis man ønsker at hjælpe heteroseksuelle skal man også hjælpe homoseksuelle. Diskrimination er dybt forkasteligt.

6. Den kriminelle lavalder bør sættes ned til 12 år.
VU mener, at den kriminelle lavalder skal fjernes. Hvis man er gammel nok til at begå kriminalitet, så er man også gammel nok til at modtage sin straf. VU er dog fuldt ud klar over, at det ikke vil være gavnligt at sætte unge under 15 år i fængsel. VU mener derfor, at det skal overlades til domstolene at foretage et konkret skøn i forbindelse med valg af straf og strafudmålingen, hvori alderen skal indgå, på linje med andre parametre som for eksempel den mentale tilstand og modenhed. VU ønsker derfor mulighed for andre sanktioner overfor de helt unge. VU foreslår, at unge under 18 år ved grove lovovertrædelser skal sendes på lukkede institutioner.

Dette vil betyde, at de unge vil blive fjernet fra det miljø og de omgivelser, hvor de har begået kriminaliteten og man vil på den måde afskære dem fra det kriminelle miljø. Dernæst vil det være muligt at få den unge resocialiseret i samfundet blandt andet ved undervisning mv. Og sidst – men ikke mindst, så sikrer det hensynet til befolkningens retsfølelse og sikkerhed.

7. Skoleelever skal have løn for at gå i skole.
Jeg tror ikke, at VU har en standpunkt til dette. Men min personlige holdning er klart, at elever ikke skal have løn for at gå i skole.

Med hensyn til SU, så mener VU, at at denne skal afskaffes og erstattes af lavtforrentede lån, der er rentefrie under uddannelsesforløbet, og hvor der laves individuelle udbetalingsaftaler med hver enkelt. Denne holdning skal naturligvis ses i lyset af at VU ønsker et samfund hvor det er lettere at spare op, og hvor man selv beholder en langt større del af de penge man tjener.

8. Eksamen bør afskaffes.
VU ønsker ikke at afskaffe eksamener – hverken i folkeskolen, gymnasierne eller på universiteterne.

9. Kongehuset skal afskaffes.
I Venstres Ungdom er vi tilhængere af kongehuset.Unge under 18 år må ikke købe eller indtage spiritus.

10. Unge under 18 år må ikke købe eller indtage spiritus.
VUs holdning er som tidligere angivet, at stemmeretsalderen skal hænge sammen med myndighedsalderen. Som grundregel er VU dog imod tåbelige forbud, der ikke har nogen effekt. Således tror jeg, at alle 16-17-årige kan skaffe spiritus gennem ældre kammerater, hvorfor forbuddet ikke har nogen effekt. Derfor er vi kritiske overfor sådanne forbud.

11. Man skal selv betale for at komme på hospitalet.
VU mener, at staten skal sikre alle borgere et minimumsniveau af sundhedstilbud. Disse skal naturligvis være af højeste internationale standard. At disse tilbud skal betales af det offentlige er dog ikke ensbetydende med at de skal udføres af det offentlige, og VU er således stor fan af at lade ”pengene følge patienten”, så patienten selv kan vælge, om han/hun vil behandles på et offentligt eller privat hospital.

12. Børn skal passes hjemme, til de skal i skole.
VU går ind for børnehaver, dagplejeinstitutioner osv. Dog vil vi ikke fratage forældrene muligheden for selv at passe deres børn til den skolepligtige alder.

13. Børn og unge under 16 år må ikke have et arbejde.

Det er sundt for unge at gå på arbejde. Derfor er VU i udgangspunktet tilhængere af fritidsjobs. Dog skal det ikke være sådan, at det går ud over skolegang, uddannelse osv. Men der er aldrig et barn, der har taget skade af at gå med aviser – så på den måde er vi imod lovgivningen. Men det er VUs holdning, at uddannelse og skole har førsteprioritet, så vi er på den måde imod børnearbejde.

Holdninger Teknokraten
As technocracy means "rule of the skilled" which means various experts making the decisions I think society has a number of areas where we have no technically right answer. Experts should then make decisions over the technical aspects of society but people should make their own decisions in their own lives. With that as a starting point:

1. Cars should be banned from driving in town centers.

Technical issue - In some situations it might have an advantage but the other way I could look at this would involve the whole idea of personal transport in the first place. I think we can come up with better alternatives than we have today.

2. Abortion should be abolished.

People issue - it's up to people to decide this.

3. Everyone over 15 years should have voting rights.

This has both a technical side and a people side. On the technical side; what age are people able to make responsible decisions? Some evidence would suggest 25. However, if we talk about people issues then its up to people what age people could vote. On the technical side, we would not use voting anyway.

4. Death penalty is a good thing.

People issue - We have other alternatives such as environmental design to prevent the need and life imprisonment but a civilised community should have right to life as a foundation.

5. Homosexuals should have the right to adopt.

People issue

6. Age of criminal responsibility should be lowered to 12 years.

Both a technical and people issue see 3

7. Pupils should be paid for going to school.

Irrelevant in a technocray we would have no money anyway.

8. Final examination should be abolished.

Technical issue. We do have some evidence that suggest that people do learn well if they know they will have to sit an exam but some people learn better through doing. Perhaps we would have to have a system that adapts to the individual rather than one size fits all.

9. Monarchy is better than a presidency.

Irrelevant. Technocracy has expert rulers. Neither a president nor monarch would have much to say.

10. People under 18 years should not have the rights to purchase alcohol.

Again no money so they can't purchase anything. On a technical side it makes no sense to provide any kind of drug that results in additional work due to damage but on a people side it up to the people to decide to allow it or not.

11. Universal health care is a good thing.

In a technocracy that comes a standard.

12. Children should be cared at home instead of kindergarten until they start to go to school.

That's up to people but in a technocracy people will have the option to do that as we aim to minimise work people would have more time to spend with their children if they so wished.

13. People under 16 years should not be allowed to have a job.

We would see people having the opportunity for education up till they reach the age of 25 as standard then further opportunities if they wish.