Hvad sker der for de 7 dødssynder?

Hvad sker der for de 7 dødssynder? ankao_0
I biblen står der noget om de 7 dødssynder:
Gådighed, frådseri, vrede, hovmod, begær, misundelse og dovenskab. Sådan er en synders beskrivelse af sig selv eller hvad? Hvis man bringer nogen af de dødssynder til live, kommer man så i helvede?
Der er noget jeg ikke helt forstår her:
1.) Hvis alle ens syndere bliver forladt uanset hvad, hvorfor så lave sådan nogle regler? Er det for at skræmme folk og få dem til at klamre sig til Gud?
2.) Hvad skal vi med sådan nogle regler? Det bremser mennesket for dets måde at leve på ikke? Alle de ting er helt normale. Alle folk kender til de 7 dødssynder. Vi har da alle været "uartige" ikke? Bremser Gud os for at lave de ting som han egentlig selv har skabt os til at gøre? (eller hvordan man nu skal sige det)

Jeg er godt nok kun 15, men jeg ved hvad jeg tror på og det er i hvert fald IKKE Gud jeg tror på.
Jeg mener at synderen er den der lever bedst. Hvorfor?
Synderen har smagt den søde smag af frihed, brudt reglerne, været et rigtigt menneske.

Til sidst vil jeg lige sige at jeg er satanist (men ikke ond)XD

Ps. Har I lagt mærke til at alle de gode mennesker dør? Hva er nu det for noget?

Hjælp mig syndere ;D

De 7 dødssynder frede-rikke
Katolsk baggrund
De syv såkaldte dødssynder er hovmod, grådighed, dovenskab, frådseri, utugt, misundelse og vrede. De tog form under Gregor den Store og har været en grundpille i den katolske lære. I dag tales der lidt mindre præcist om »alvorlige synder«, men hovedtanken er den samme: At nogle synder er så alvorlige, at de afskærer én fra Guds nåde, som man ellers fik, da man blev døbt. Der skulle dog være en »anden redningsplanke«, bodens sakramente, som alligevel kan bringe synderen tilbage til Gud.

Protestantisk opgør mod tankegangen omkring dødssynder
I de protestantiske kirker tager vi afstand fra dette system. Det er sandt nok, at Bibelen advarer kraftigt mod synd, og mange steder nævnes det meget konkret, hvilke synder, der tænkes på. Det begynder allerede med de ti bud. De forbyder blandt andet afgudsdyrkelse, mord, løgn, utroskab, tyveri og misundelse, og de påbyder os at holde hviledagen hellig og at ære vores forældre. Måske nogen vil hævde, at de kan overholde disse bud, men for de fleste af os, har det ikke været muligt. Ovenikøbet gør Jesus det »værre«, for han siger, at blot man bliver vred på et andet menneske, så har man»slået ham ihjel«. Ud fra den fortolkning kan næppe noget menneske kalde sig retfærdig.
Det er netop pointen! Uanset hvad har enhver af os brug for tilgivelse fra Gud, fordi vi overtræder hans bud. Her hjælper ingen gode gerninger eller selvpålagt straf os. Her hjælper kun Jesus, som har betalt for det hele. Han døde på korset for vores skyld. I en vis forstand er enhver nok så lille synd en »dødssynd«, fordi den gør os skyldige til døden over for Gud. Men i anden forstand findes der slet ingen dødssynder - fordi det er muligt at få tilgivelse, uanset hvor stor eller lille synd, man har begået.

Så gå du bare ud, opfør dig som enhver 15 årig og vær et menneske med respekt for dig selv og din næste.

Jeg kender mange mennesker der er døde, alle var ikke lige gode. Faktisk dør onde mennesker også.

Bibelen og dødssynd sebl
Bibelen siger, at den eneste synd man ikke kan opnå tilgivelse for er synden imod Helligånden. Hvad den end indebærer må det være noget med at gå imod det man selv tror på.

De syv dødssynder er en senere katolsk opfindelse. Men iflg. Bibelen er syndens løn døden - kun Jesus kan redde os fra syndens død. Men her er der netop tale om, at alle synder, så vi alle har behov for at blive reddet.

Den katolske kirke har vel følt, at der var et behov for i særlig grad at advare om disse 7 synder, ellers var begrebet de syv dødssynder næppe opstået....

katolsk! joan.d.arc
Kære again og Ecolab. I bruger ordet katolsk om de 7 dødssynder, men vid at der er bibelsk belæg for dem. Det er ikke "blot" noget den Hellige Katolske Kirke har "fundet på", som det jo er så populært at mene, i disse daVinci-tider... Læs nedenstående fra kolosenserbrevet kapitel 3, og I vil finde ikke blot de syv dødssynder, men også dyderne der følger af at følge Jesus:

"Livet skjult med Kristus i Gud
Når I nu er oprejst med Kristus, så søg det, som er i himlen, dér hvor Kristus sidder ved Guds højre hånd. Tænk på det, som er i himlen, og ikke på det jordiske. I er jo døde, og jeres liv er skjult med Kristus i Gud. Når Kristus, jeres liv, bliver åbenbaret, da skal også I blive åbenbaret sammen med ham i herlighed. Så lad da det jordiske i jer dø: utugt, urenhed, lidenskaber og onde lyster, og griskhed, for det er afgudsdyrkelse. Det nedkalder Guds vrede over ulydighedens børn. Den slags hengav også I jer til, dengang I levede sådan. Men nu skal også I aflægge det alt sammen: vrede, hidsighed, ondskab, spot og skamløs snak i jeres mund. Lyv ikke for hinanden, for I har aflagt det gamle menneske med dets gerninger og iført jer det nye, som fornyes i sin skabers billede til at have erkendelse. Her kommer det ikke an på at være græker og jøde, omskåret og uomskåret, barbar, skyte, træl, fri, men Kristus er alt og i alle.

Ifør jer da, som Guds udvalgte, hellige og elskede, inderlig barmhjertighed, godhed, ydmyghed, mildhed, tålmodighed. Bær over med hinanden og tilgiv hinanden, hvis den ene har noget at bebrejde den anden. Som Herren tilgav jer, skal I også gøre. Men over alt dette skal I iføre jer kærligheden, som er fuldkommenhedens bånd. Kristi fred skal råde i jeres hjerter; til den blev I jo kaldet som lemmer på ét legeme. Og vær taknemlige. Lad Kristi ord bo i rigt mål hos jer. Undervis og forman med al visdom hinanden med salmer, hymner og åndelige sange, syng med tak i jeres hjerte til Gud. Hvad I end gør i ord eller gerning, gør det alt sammen i Herren Jesu navn, og sig Gud Fader tak ved ham!

Guds fred og alt godt!
katarin@

Måske en strid om ord? sebl
Altså jeg kan ikke se andet, end at Paulus siger synd er død, præcis som jeg skrev i mit indlæg. Den eneste synd der ikke kan opnås tilgivelse for er fornægtelse af Helligånden. Alle andre synder er tilgivelige iflg Bibelen.

Omvendt er enhver synd en dødssynd i den forstand, at tilgivelse kun kan opnås gennem tro på Jesus Kristus (igen iflg Bibelen). Så at der skulle være 7 dødssynder mener jeg ikke kan forsvares fra Bibelen....