Hvem er den trofaste og kloge træl?

Hvem er den trofaste og kloge træl? ftg
Jesus siger:

"Hvem er egentlig den trofaste og kloge træl som hans herre har sat over sine tjenestefolk til at give dem deres mad i rette tid? Lykkelig er den træl hvis hans herre, når han kommer, finder ham i færd med at gøre således! Jeg skal sige jer sandheden: Han vil sætte ham over alt hvad han ejer." (Mattæus 45-47)

Jesus må have en meget stærk tro på og tillid til denne trofaste træl, eftersom han tør sætte ham over alt hvad han ejer.

Med venlig hilsen, ftg.

Ifølge jer Dirk
er omtalte træl jo hos jer.- Spørgsmålet er så, hvor stor tillid Jesus kan have til en træl, der på ét tidspunkt har sagt ét, på et andet noget direkte modsat. Tyder det på særlig stor klogskab, når nu det antages, at det er helligånden, der leder til svar på bibelske trosspørgsmål. Jeg ved godt, det ikke gør indtryk på jer, men det er i særdeleshed en tanke værd for andre. Til eksempel: Jesus er ærkeengelen Mikael. Tidligere var denne paven af Rom. Hvor er Hellkigåndens kraft i dette?

Venlig hilsen, Dirk

Hej Dirk, Enoch
Godt skrevet Dirk.

Enoch

Jesus har forudsagt at der vil blive løjet om os. ftg
Han sagde:

"Lykkelige er I når folk skælder jer ud og forfølger jer og løgnagtigt siger alt muligt ondt om jer for min skyld. Fryd jer og spring af glæde, for jeres belønning er stor i himlene; på den måde forfulgte man jo profeterne før jer."
(Mattæus 5:11-12)

Det er nødvendigt at dette sker for at profetien kan blive opfyldt.
Venlig hilsen, ftg.

denne såkaldte trofaste træl..................... jalmar
........er kun en samling gamle knogler, der i deres begærlighed efter PENGE & MAGT, gør alt der er menneskelig muligt, for at tage r.... på nogle stakkels tryghedshungrende mennskeskæbner!

Dette åh så "filantropiske" foretagende er også:

Jehovas Vidner = "The Watchtower" =

Årlige netto-overskud MINIMUM DK.k. 10 milliarder!

Den 35. bedst forrentede Koncern i New York!

Den ophobede KAPITAL giver JV en plads blandt verdens 500 Rigeste "Multinationale Koncerner?"

JO - JO Denne "von And"-lignende pengetank er uhyre TROFAST i udsendelsen af div. tiggerbreve!

JO JO - så TROFAST det er "trællen" bestemt!


Hilsen

jalmar

Jesus kan ikke tage fejl ftg
Den trofaste og kloge træl findes på jorden i dag, og et studium af Skriften viser hvem de er, en kollektiv person der sørger for føde til Herrens tjenestefolk.

Trællen den "kloge"......???...................... jalmar
.............Ja det viser sig tydeligt, da der næsten ikke har været en periode på fem år, uden at "ham den åh så kloge" har måttet revidere / ændre tidligere opfattelser / ændre beslutbninger / ændre tidligere regler / ...etc.etc.etc.!

Jep -- "han" han har sgu været "klog"....! -

KLOG BETYDER OGSÅ OG ISÆR FORUDSEENDE.....ftg..!


jalmar

Okay lidt "klog" er "han", "han" har godt nok fået mindre kloge til at spytte godt i bøssen, til ære for hans egen private gud nemlig:

Den store "GUD MAMMON"!

useriøst indslag ! Junge
Når man ikke kender andres baggrund eller deres samfund skulle man heller holde sin mund lukket,
du kender intet til JV andet ind det usande bræk der der lukkes ud mange steder.

Junge Jeg har Beviser på..................... jalmar
..........SANDHEDEN AF det du kalder "mit useriøse bræk", qua en del internetsider fra tre kontinenter, og et hav af seriøse personer!

Hvor har du dit useriøse bræk fra?


Med venlig hilsen

jalmar