Hvem skal arve jorden ?

Hvem skal arve jorden ? ftg
Folk der er foruroligede over de miljømæssige og sociale forhold på jorden, drømmer om at opleve jorden omdannet til et paradis. Dette ønske og håb hører dog ikke blot nutiden til. I Bibelen er der for længe siden givet løfte om en genoprettelse af Paradiset på jorden. Jesu udtalelser, "de sagtmodige ... skal arve jorden" og "din vilje ske på jorden, som den sker i Himmelen", er nogle af de mest kendte passager i Bibelen. (Mattæus 5:5; 6:10, dansk autoriseret, 1948) I dag er der imidlertid ikke mange der tror at der vil blive et jordisk paradis for de sagtmodige. De fleste af dem der kalder sig kristne, mener at Paradiset er gået tabt.

Det franske tidsskrift La Vie belyser hvorfor troen på et paradis - enten på jorden eller i himmelen - er forsvundet, i hvert fald i den katolske kirke: "Efter at [forestillingen om] Paradiset har øvet stor indflydelse på den katolske kirkes lære i de sidste nitten hundrede år, er den forsvundet fra det åndelige refugium, søndagsgudstjenesten, undervisningen i teologi og i katekismus." Selve ordet paradis er blevet indhyllet i "tæt tåge" af "mystik og forvirring". Nogle prædikanter undgår med fuldt overlæg at bruge dette ord fordi det "giver for mange forestillinger om jordisk lyksalighed".

Frédéric Lenoir, en sociolog med speciale i religion, anser forestillingerne om et paradis for at være "stereotype billeder". Jean Delumeau, som er historiker og har skrevet adskillige bøger om emnet, tror at Bibelens løfter primært får en symbolsk opfyldelse. Han skriver: "Til spørgsmålet 'Hvad er der tilbage af Paradiset?' svarer den kristne tro stadig: Takket være Frelserens opstandelse vil vi alle en dag mødes og vore øjne se håbet opfyldt."

Er budskabet om et jordisk paradis stadig relevan? Hvilken fremtid er der for vores jord? Er synet af fremtiden indhyllet i en tågedis, eller kan det blive klarere? Følg med i de kommende dage.

Venlig hilsen, ftg.

De er vel så sagtmodige dulkis
at de ikke tør sige Nej Tak, men hvad så med de enfoldige? Kan de ikke tage den og være glade til?

1 moses bog kap 8 stk 21 så smuk solje :) sveland
v20 Derpå byggede Noa et alter for Herren, og af alle de rene dyr og af alle de rene fugle bragte han brændofre på alteret. v21 Da Herren indåndede den liflige duft, sagde han til sig selv: »Jeg vil aldrig mere forbande jorden på grund af menneskene, som kun vil det onde fra ungdommen af. Jeg vil aldrig mere udrydde alt levende, sådan som jeg nu har gjort.
v22 Så længe jorden står,
skal såtid og høsttid,
kulde og varme,
sommer og vinter,
dag og nat
ikke ophøre.«

Så lad dig ikke skramme af onde løgnere, og deres falske profetier, de har jo ikke læst biblen.

det står der også alm. Kristen
jorden skal rulles sammen som et tæppe.
himlen og jorden skal forgå men aldrig Guds Ord
Johannes Åbenbaringen. 21.
"Jeg så en ny himmel og ny jord; for den første himmel og den første jord var forsvundet, og havet var ikke mere.
Og jeg så den hellige stad det ny jerusalem komme nd fra himlen fra Gud, rede som en brud, smykket for sin brudgom.
Og jeg hørte en høj røst fra tronen sige: Se, nu er Guds Bolig hos menneskene, og han skal bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud skal være hos dem....vers 5 Og han, som sad på tronen,sagde se, jeg gør alting nyt " skriv; thi disse ord er troværdige og sande!

Ved verdensdomme alm. kristen
Evg! dem som gør godt, de rene af hjertet skal arve iget, de retfærdige skal arve riget, de barnhjertige skal arve riget osv.

De kommende generationer vel hulahoppen
som de plejer, hvorfor skulle det være et stort spørgsmål ?
har du ingen børn ?

Så gud lyver? sveland
er det ikke det du siger ftg? :)

Det fortjener ros at du forstår ftg
at det ene skriftsted i Bibelen skal forstås i lyset af det der står andre steder i Bibelen, men har du nogen sinde tænkt på, at meget af det der står skrevet i Bibelen er skrevet i billeder, og at det der er skrevet i billeder også skal forstås billedligt?

Lad mig give dig et eksempel. I Åbenbaringen 17:1 står: "Og en af de syv engle som havde de syv skåle kom og talte med mig og sagde: „Kom, jeg vil vise dig dommen over den store skøge som sidder på mange vande;"

Skøgen som sidder ved de mange vande er ikke en bogstavelig skøge, men et symbol på noget der eksisterer, og de mange vande som hun sidder ved er også et symbol. Hvad er vandene et symbol på? Det står i Åbenbaringen 17:15:
"Og han siger til mig: „De vande som du så, hvor skøgen sidder, er folk og skarer og nationer og tungemål."

Vandene er altså et symbol på menneskehavet, for i Esajas 57:20-21 siges:
„Men de ugudelige er som det oprørte hav, der ikke kan falde til ro og hvis vande bliver ved med at opskylle tang og dynd. Der er ingen fred,“ har min Gud sagt, „for de ugudelige.“

Når der står at jorden skal rulles sammen som et tæppe må det også være symbolsk, for i Salme 104:5 står:."Han har grundlagt jorden på dens fundamenter; den skal aldrig i evighed rokkes."

Med venlig hilsen, ftg.

Ja, men hvem er disse kommende generationer? ftg
Du må jo huske på, at der bliver fred på jorden. (Esajas 2:2-4)
_____________

"Og i de sidste dage vil bjerget med Jehovas hus blive grundfæstet over bjergenes top, og det skal hæves op over højene; og alle nationerne skal strømme til det. Og mange folkeslag skal drage af sted og sige: „Kom, lad os gå op til Jehovas bjerg, til Jakobs Guds hus; og han vil lære os sine veje, og vi vil vandre på hans stier.“ For lov vil udgå fra Zion, og Jehovas ord fra Jerusalem. Og han vil fælde dom mellem nationerne og afgøre sager vedrørende mange folkeslag. Og de skal smede deres sværd til plovjern og deres spyd til beskæreknive. Nation vil ikke løfte sværd mod nation, og de skal ikke mere lære at føre krig." (Esajas 2:2-4)

Fundamentalistens problem.... sebl
"Når der står at jorden skal rulles sammen som et tæppe må det også være symbolsk, for i Salme 104:5 står:."Han har grundlagt jorden på dens fundamenter; den skal aldrig i evighed rokkes." "

Enhver bibelfundamentalistisk tros problem er netop at afgrænse, hvad der skal forstås bogstaveligt og hvad der skal forstås billedligt. Er det eksempelvis "jordens urokkelige fundament" der er billedtale (hvor er det fundament forøvrigt), eller er det tæppehandlerstedet der er billedtale. Eller måske begge dele.

Alverdens 2000 forskellige bibelfundamentalistiske kirker er enige om, at nogle steder er billedtale og andre skal forstås bogstaveligt. Det kniber mere med at blive enige om, hvad der er hvad!

Sjovt nok er de 2000 forskellige retninger også enige om, at det er Bibelen selv der skal fortælle det - det ene sted i Bibelen skal så at sige belyse det andet sted. Så lad være at sige, at bibelfundamentalister ikke er enige om en del. Uheldigvis bliver de voldsomt uenige når de opdager, at der er mindst 2000 forskellige måder at løse det problem på. Så bliver de alle enige med sig selv om, at de 1999 andre retninger ikke har gjort deres hjemmearbejde ordentligt, for deres eget billede passer jo så smukt sammen. Og man kan vel kun samle et puslespil på en måde, eller hvad?

Der er bare det, at Bibelen ikke er et puslespil men en række bøger, og der er ikke nogen fortolkningsnøgle i den, så det er muligt at sætte den sammen på mange måder. Jeg ved godt du ikke selv tror på det, men mormonernes måde at sætte Bibelen sammen på er nøjagtig ligeså meningsfuld som jeres!

Det er selve ideen med at opfatte Bibelen som et puslespil der er noget galt med.....

Jorden millen23
tilhører ingen og der er derfor ingen, der skal arve den. Jorden er sin egen og jeg nægter simpelthen at tro på, at der står i nogen bibel, hverken én der er blevet accepteret som den 'ægte' eller et eller andet hjemmebrygget hurlumhej, at der er noget som helst menneske, der er værdig til at 'få' (for det er vel det du mener?)jorden!

Jorden tilhører ingen og har alle dage tilhørt sig selv. At vi kan leve her endnu (og i mange, mange 1000 år mere) er et under, eftersom vi forurener, ødelægger og forurener (og det har JV også en stor andel i, når I fremstiller jeres propaganda materiale)

Ingen, ingen, ingen er værdige til at 'få' jorden, heller ikke selvom de nægter at få blod, ikke går i kirke og aldrig drikker (kun vin selvfølgelig og i rigelige mængder!) eller ryger. For det er det, der er i hjertet, der betyder alt ikke hvad der er på overfladen. Og du, ftg, du lever k u n på overfladen -ligesom alle andre, er gør sig selv hellige nok til at tro de en dag vil 'få' jorden foræret af selveste Kristus him self!

Biblen er for alle ftg. sveland
biblen er for alle ftg.
Så man skal ikke bruge et specielt blad, for at læse biblen, jeg ved godt, du gerne vil over bevise mig om dette, ftg. men nej, biblen, har ikke været udsat for en forbandelse, så alle dem før år 1874 ikke kunne læse biblen, den er skrevet til alle. Og vejen til den er ret simpel, læs hvad der står.
og jeg ser intet, med jehovas vidner i den.

gør du? næppe! men til gengæld står der, at du ikke skal følge falske profeter.
Så jehovas vidner er ikke guds ark, lige meget hvordan du vender og drejer det.