HVEM skal man tro ?

HVEM skal man tro ? ftg
"Ethvert hus bygges af en eller anden, men den der har bygget alt er Gud." (Hebræerne 3:4)

Er du enig i denne logiske udtalelse? Siden dette vers blev nedskrevet i Bibelen, har menneskeheden oplevet cirka 2000 års videnskabelige fremskridt. Er der da stadig nogle som mener at det design man ser i naturen, viser at der findes en Designer, en Skaber - Gud?

Det spørgsmål ville mange, selv i de instrialiserede lande, svare bekræftende på. En undersøgelse i USA foretaget af tidsskriftet Newsweek i 2005 viser at 80 procent af de adspurgte "tror at Gud skabte universet". Skyldes disse menneskers overbevisning at de ikke har så høj en uddannelse? Hvad med forskerne? Det videnskabelige tidsskrift Nature rapporterede i 1997 at næsten 40 procent af de biologer, fysikere og matematikere som deltog i en spørgeundersøgelse, tror på en Gud som ikke blot eksisterer, men også hører og besvarer bønner.

Andre forskere mener dog det modsatte. Ved en videnskabelig konference som blev afholdt for nylig, sagde matematikeren og nobelpristageren Herbert A. Hauptman at troen på det overnaturlige, især troen på Gud, er uforenelig med sand videnskab. Han tilføjede: "Den form for tro er skadelig for menneskeslægten." Selv forskere som tror på Gud, er tilbageholdende med at hævde at den måde planter og dyr er opbygget på, viser at der er en Designer. Hvorfor? Douglas H. Erwin, som er palæobiolog ved Smithsonian Institute, siger: "En af grundreglerne inden for videnskab er: Mirakler accepteres ikke."

Du kan lade andre fortælle dig hvad du skal tro og mene. Men du kan også selv undersøge nogle af vidnesbyrdene og drage dine egne slutninger. Når du undersøger sådanne vidnesbyrd kan du spørge dig selv: 'Er det logisk at slutte at der findes en Skaber?'

Med venlig hilsen, ftg.

Helt enig ! Jens P
for en gangs skyld er jeg enig med dig ftg, -
man skal ikke lade andre fortælle eller diktere hvad man skal tro.
Det er langt bedere at man selv undersøger sagen, - lytter til alle argumenterne og overvejer derefter hvad man skal tro.

mvh JensP.

venter stadig ftg:) sveland
Du snakker uden om i samme emme.

jeg spurte om en logisk forklaring af dette stykke i biblen. nu hvor du siger at biblen er sand. så må du jo også vise at du kan vise, at dette stykke er sandt.

-----------
v1 I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden.

v2 Jorden var dengang tomhed og øde, der var mørke over urdybet, og Guds ånd svævede over vandene.

v3 Gud sagde: »Der skal være lys!« Og der blev lys. v4 Gud så, at lyset var godt, og Gud skilte lyset fra mørket. v5 Gud kaldte lyset dag, og mørket kaldte han nat. Så blev det aften, og det blev morgen, første dag.

v6 Gud sagde: »Der skal være en hvælving i vandene; den skal skille vandene!« Og det skete; v7 Gud skabte hvælvingen, som skilte vandet under hvælvingen fra vandet over hvælvingen. v8 Gud kaldte hvælvingen himmel. Så blev det aften, og det blev morgen, anden dag.

v9 Gud sagde: »Vandet under himlen skal samle sig på ét sted, så det tørre land kommer til syne!« Og det skete. v10 Gud kaldte det tørre land jord, og det sted, hvor vandet samlede sig, kaldte han hav. Gud så, at det var godt.

v11 Gud sagde: »Jorden skal grønnes: Planter, der sætter frø, og alle slags frugttræer, der bærer frugt med kerne, skal være på jorden.« Og det skete; v12 jorden frembragte grønt, alle slags planter, der sætter frø, og alle slags træer, der bærer frugt med kerne. Gud så, at det var godt. v13 Så blev det aften, og det blev morgen, tredje dag.

v14 Gud sagde: »Der skal være lys på himmelhvælvingen til at skille dag fra nat. De skal tjene som tegn til at fastsætte festtider, dage og år, v15 og de skal være lys på himmelhvælvingen til at oplyse jorden!« Og det skete; v16 Gud skabte de to store lys, det største til at herske om dagen, det mindste til at herske om natten, og stjernerne. v17 Gud satte dem på himmelhvælvingen til at oplyse jorden, v18 til at herske om dagen og om natten og til at skille lys fra mørke. Gud så, at det var godt. v19 Så blev det aften, og det blev morgen, fjerde dag.

v20 Gud sagde: »Vandet skal vrimle med levende væsener, og fugle skal flyve over jorden oppe under himmelhvælvingen!« Og det skete; v21 Gud skabte de store havdyr og alle slags levende væsener, der rører sig og vrimler i vandet, og alle slags vingede fugle. Gud så, at det var godt. v22 Og Gud velsignede dem og sagde: »Bliv frugtbare og talrige, og opfyld vandet i havene! Og fuglene skal blive talrige på jorden!« v23 Så blev det aften, og det blev morgen, femte dag.

v24 Gud sagde: »Jorden skal frembringe alle slags levende væsener, kvæg, krybdyr og alle slags vilde dyr!« Og det skete; v25 Gud skabte alle slags vilde dyr, al slags kvæg og alle slags krybdyr. Gud så, at det var godt.

v26 Gud sagde: »Lad os skabe mennesker i vort billede, så de ligner os! De skal herske over havets fisk, himlens fugle, kvæget, alle de vilde dyr og alle krybdyr, der kryber på jorden.« v27 Gud skabte mennesket i sit billede; i Guds billede skabte han det, som mand og kvinde skabte han dem. v28 Og Gud velsignede dem og sagde til dem: »Bliv frugtbare og talrige, opfyld jorden, og underlæg jer den; hersk over havets fisk, himlens fugle og alle dyr, der rører sig på jorden!« v29 Gud sagde: »Nu giver jeg jer alle planter, der sætter frø, på hele jorden og alle træer, der bærer frugt med kerne. Dem skal I have til føde. v30 Til alle de vilde dyr og til alle himlens fugle, ja, til alt levende, der rører sig på jorden, giver jeg alle grønne planter som føde.« Og det skete. v31 Gud så alt, hvad han havde skabt, og han så, hvor godt det var. Så blev det aften, og det blev morgen, den sjette dag.