Hvis de så loven bli opfyldt

Hvis de så loven bli opfyldt Der-får!
hvor der ingen gode love som den, af Jesus foreskrevne blir, udlevet i al sin fylde, tager det onde riges love over. Lad hjetet være indskrevet med Guds Kærlighed og Jesu Ord, så er loven i hjertet, og de forvirrede får ser, hvor vejen er! og vil følge denne vej, derefter, er det nemt at, se, hvem der bevidst vælger den ondes vej, og omvendt, hvem der vælger sandhedens og lovens vej " Guds kærlighed i al sin fylde" bær hverandrers byrder således opfylder I Guds Lov.