Hvis du var justitsminister.....

Hvis du var justitsminister..... dulkis
- hvis du skulle tage stilling til om muligheden for brugen af anonyme vidner skulle udvides, hvad ville dit svar så være?

- Har du tiltro til at beskyttelsen af de anonyme vidner er tilstrækkelig til, at folk vidner, uden frygt? Hvis svaret er "nej" hvad ville du så foreslå?

Som loven er nu: Uddrag fra link:

"Det er en betingelse, at begrænsningen i tiltaltes kendskab til vidnets identitet er uden betydning for tiltaltes forsvar. Det indebærer, at det i praksis normalt kun vil være identiteten på såkaldt tilfældige vidner – det vil sige vidner, som ikke har nogen tilknytning til tiltalte – der vil kunne holdes hemmelig"

Du kan se spørgsmål til og svar fra Justitsministeren fra maj 2006 her

http://www.politi.dk/da/aktuelt/folketingspoergsmaal/videnr2_180506.htm

Tiltro? Anonym
Jeg har større tiltro til, at de anonyme vidner kan beskyttes, end dem der ikke er anonyme.

Hvor tit har vi ikke set, at de tilfældige vidner bliver truet til tavshed? Om ikke af tiltalte selv, så nogle af hans venner. Selvfølgelig skal de kunne være anonyme, og selvfølgelig må man forvente at der er en beskyttelse af dem.

Men der er sikkert en eller anden afstumpet forsvarsadvokat som har gjort det til en levevej at forsvare afstumpede psykopatiske voldsmænd, der vil arbejde på at anonyme vidner aldrig bliver en realitet.

Anonyme vidner biker4ever
Spørgsmålet er vel hvor troværdige sådanne nogle er,enten skal man tro på dem eller ikke tro på dem,da der aldrig ville kunne komme en påstand mod påstand ud af det,så mener det en forringelse af retssystemet,hvor tit har det været normalt i dansk retspraksis at beskytte vidner,det yderst sjældent nogle rent faktisk gør dem noget.

Så hvis din nabo anmelder dig for noget i morgen,som du vil blive retsforfulgt for,skal anklage myndigheden stole 100% på et sådant vidne der er anonymt,hvis det en nabo der ikke kan lide dig,kan vedkommende jo påstå hvadsomhelst,det ville da være en fordel for anklagemyndigheden kan ikke se det en fordel for andre.

Kan jo aldrig tilbagevise en påstand fra et anonymt vidne,hvis forsvaret for kendskab til vidnet er M/K jo ikke anonym mere.

Grundlæggende brud på retssikkerheden Hmm...
Det er ikke foreneligt med en retsstat, at anvende anonyme vidner, de anklagede skal gøres bekendt med indholdet af vidne udsagnene, samt hvem der har fremsat dem. Der er tale om en rotterede af kriminelle typer ofte med psykopattræk, der gør hvad som helst for selv at få tiltalefrafald. Eller leverer falske vidneudsagn på bestilling, de er ofte utroværdigheden selv.

Det er selvfølgelig en holdning dulkis
- men læste du nu det medsendte link, så havde du ikke misset udgangspunktet - eller indgangsbønnen, om du vil.

Som der står i udgangspunktet for spørgsmålet dulkis
"Det er en betingelse, at begrænsningen i tiltaltes kendskab til vidnets identitet er uden betydning for tiltaltes forsvar. Det indebærer, at det i praksis normalt kun vil være identiteten på såkaldt tilfældige vidner – det vil sige vidner, som ikke har nogen tilknytning til tiltalte – der vil kunne holdes hemmelig" - så naboen er ikke en mulighed som anonymt vidne.

Til Gentlemanløjseren dulkis
- du får vist ikke så meget ud af det her. [:D]

Det kan tilsyneladende godt lade sig gøre at få hesten til truget, men få den til at drikke..... øhhh læse et link, så man er klar over spørgsmålets udgangspunkt, inden man smider sig til tasterne, det er en kunst jeg ikke behersker. [:D][:D][:D]

ok justistministeren siger biker4ever
Nej til udvidelse af brugen af anonyme vidner.

Nej tror heller ikke hvis anonyme vidner bruges i stigende omfang herhjemme,de ville kunne beskyttes godt nok,kan jo bare se på hvordan det hele virker i USA,vidnebeskyttelse,nye navne,nye steder at bo,hvis et vidne ikke er sikkert derovre,hvordan vil nogen kunne garantere sikkerhed i dette lilleputland.

Elmquistmetoden eller beskyttelse af vidner loejsermand
SOm jeg ser det er der to muligheder.

Enten forbrydernes ven, Bjørn Elmquists metode, hvor forbryderne skal beskyttes - hvilket ofte bliver på bekostning af vidnerne og ofrene.

Eller samfundsmetoden, hvor vidner og ofre beskyttes mod forbrydere og forbrydelser. En af disse metoder er anonyme vidner.

Det sidste er i alle tilfælde langt at foretrække, men det giver også nogle andre dilemmaer, for selvfølgelig skal hvemsomhelst ikke have lov at påstå hvadsomhelst mod en tiltalt. Dette indebærer igen, at politiets efterforskning skal være endnu mere grundig ved anonyme vidner. Og har vi så overhovedet vundet nok? Måske i de store sager, men hvad så med de lidt mindre?

Hmm. Samfundet er sq kompliceret....

MVH
GL

Så ikke tråden loejsermand
Så ikke tråden før nu

MVH
GL