Hvor finder man sandheden om livets store spørgsmål?

Hvor finder man sandheden om livets store spørgsmål? traellen
EN MAND i Tibet drejer et bønnehjul, en hul cylinder der indeholder skrevne bønneformularer. Han tror at hans bønner bliver gentaget hver gang hjulet drejes. I et hjem i Indien er et lille værelse forbeholdt udførelsen af en ceremoni der kaldes puja — en form for tilbedelse hvor man for eksempel ofrer røgelse, blomster og andre ting til billeder af forskellige guder og gudinder. I en udsmykket kirke tusinder af kilometer derfra knæler en kvinde foran et billede af Maria, Jesu mor, og beder ved hjælp af en rosenkrans.

Måske har du selv lagt mærke til den indflydelse religion øver på menneskers liv. „Religion . . . har været og er fortsat samfundets livsnerve over hele jorden,“ siges der i bogen The World’s Religions — Understanding the Living Faiths. Og John Bowkwer har i sin bog God — A Brief History skrevet: „Der har aldrig eksisteret et samfund der ikke har givet Gud en plads, sædvanligvis som Hersker og Skaber. Det gælder selv de samfund der meget bevidst har sat sig for at være irreligiøse.“

Religionen har virkelig haft indflydelse på millioner af menneskers liv. Er det ikke et stærkt vidnesbyrd om at mennesket har et åndeligt behov, en åndelig længsel? I sin bog Nutid og Fremtid henleder den kendte psykolog og psykiater Carl G. Jung opmærksomheden på menneskets behov for at tilbede en højere magt. Han siger at religionen er ’en instinktiv holdning hvis manifestationer lader sig følge gennem hele åndshistorien’.

Der er dog også mange som hverken tror på Gud eller interesserer sig for religion. Nogle af dem der tvivler på Gud, eller benægter at han er til, gør det hovedsagelig fordi de religioner de kender til, ikke har kunnet opfylde deres åndelige behov. Religion er blevet defineret som ’fast overbevisning, princip, tro i al almindelighed’; og ud fra denne definition må man sige at de fleste mennesker, selv ateister, har en form for religiøsitet.

Når man ser tilbage på menneskenes historie, kan man se hvordan de har forsøgt at tilfredsstille deres åndelige behov, og hvordan det har ledet dem i mange forskellige retninger. Resultatet er at man rundt om på jorden finder et utal af religiøse opfattelser. Næsten alle religioner lærer ganske vist at der findes en højere magt, men de har vidt forskellige meninger om hvem eller hvad denne højere magt er. De fleste trossamfund understreger også vigtigheden af frelse eller frigørelse. Men de er meget uenige om hvori denne frelse består, og hvordan den opnås. Der gives også mange forskellige svar på livets store spørgsmål. I betragtning af at der er så mange trosretninger og -opfattelser, hvordan kan man så vide hvad man skal tro på? Det vil jeg komme ind på i morgen.

Hav en god dag!