hvordan fatter du dette?

hvordan fatter du dette? modøsen
"Når alt er udrenset, når man har sat en stopper for de virale processer og for enhver social og bakteriel besmittelse, vil der ikke være andet tilbage end kedsomhedens virus i et d¢deligt rent og sofisdikeret univers" (Jean Baudrilliard "Den anden af ham selv" 1982)

forstår ikke helt spørgsmålet dulkis
mener du hvordan jeg fatter det? Eller hvordan jeg OPfatter det?

Som jeg læser det... Tzer
men det kan sikkert tolkes på mange måder, afhængig af hvad der tales om.

så står der noget i stil med:

" Når alt unormalt er blevet fjernet og man har udjævnet alt (Gjort mennesker ens) er der intet tilbage end kedsomheden i et klinisk rent univers"