Hvordan finder man ud af

Hvordan finder man ud af ftg
om det Jehovas vidner fortæller er rigtigt? Det gør man ved at slå det op i Bibelen. Hvis det Jehovas vidner fortæller stemmer med Bibelen, så taler Jehovas vidner sandt.

Bibelen siger:
"Brødrene sendte straks om natten både Paulus og Si′las af sted til Berø′a, og da de var kommet dertil gik de ind i jødernes synagoge. Disse [jøder] var mere ædelsindede end de i Thessalo′nika, for de tog imod ordet med den største iver og undersøgte daglig Skrifterne om disse ting forholdt sig således." (Apostelgerninger 17:10-11)

Læg mærke til at Bibelen kaldte jøderne i Berøa for "ædeltsindede". Hvorfor? Fordi de dagligt undersøgte Skrifterne for at se om de ting Paulus og Silas fortalte var rigtige, - og det var de jo.

Du kan gøre det samme. Ved at vise interesse og undersøge Skrifterne "om det forholder sig således", er du også "ædelsindet".

Af hensyn til den gode logik.... Skeptiker
"Hvordan ved man om det Jehovas vidner fortæller er rigtigt? Det gør man ved at slå det op i Bibelen. Hvis det Jehovas vidner fortæller stemmer med Bibelen, så taler Jehovas vidner sandt."

- Nej! Så ved man blot at Jehovas Vidner kan citere Bibelen korrekt, hvilket bestemt ikke (rent logisk) er ensbetydende med at de fortæller den ene eller den anden slags "sandhed".

- Bare lige af hensyn til den gode logik ikk'!?

De forkynder Guds ord ftg
lige som Jesus gjorde. Jeg sagde intet om at citere. Hvis det de fortæller stemmer overens med Bibelen, så forkynder de Guds ord rent og uforfalsket.