Hvordan folk vil være i de sidste dage

Hvordan folk vil være i de sidste dage traellen
Prøv at slå op i din bibel i Andet Timoteusbrev 5:1-5. Her skriver apostelen Paulus: "I de sidste dage vil kritiske tider som er vanskelige at klare, være her." Derefter opremser han 20 personlighedstræk som ville karakterisere ugudelige mennesker. Har du lagt mærke til nogle af disse træk blandt folk der hvor du bor? Læg mærke til hvad der for nylig er blevet sagt om mennesker der lever i dag.

"Egenkærlige." (2 Timoteus 3:2) "[Folk er] som aldrig før optaget af selviske gøremål. [De] er blevet guder og forventer at blive behandlet som guder." - Avisen Financial Times, England.

"Pengekære." (2 Timoteus 3:2) "Materialismens ego har på det seneste udkonkurreret beskedenhedens ånd. Hvis man ikke opfattes som rig af sine omgivelser, er livet simpelt hen ikke værd at leve." - Avisen Jakarta Post, Indonesien.

"Ulydige mod forældre." (2 Timoteus 3:2) "Forældre ved ikke hvad de skal gøre når deres 4-årige barn koster rundt med dem som var han Ludvig XIV, eller når deres 8-årige skriger: Jeg hader dig!" - Avisen American Educator, USA.

"Illoyle." (2 Timoteus 3:2) "Dét at folk i dag er langt mere tilbøjelige til at forlade deres ægtefælle og børn end tidligere, er måske den allerstørste forandring med hensyn til moralske værdier i [de sidste 40 år). - Tidsskriftet Wilson Quarterly. USA.

"Uden naturlig hengivenhed". (2 Timoteus 3:3) "Vold i familien præger samfundet overalt i vore dages verden." (Journal of the American Medical Association, USA.

"Uden selvbeherskelse." (2 Timoteus 3:3) "Meget af det man hver morgen kan læse på avisernes forside, er et udtryk for at folk mangler selvbeherskelse, moralsk styrke samt medfølelse i forholdet til deres næste og til dem selv ... Hvis samfundet fortsætter med at gå ind for den aggressive adfærd man ser nu, vil samfundet snart komme ind i en fase hvor moralen er brudt ammen." - Avisen Bangkok Post, Thailand.

"Vilde". (2 Thimoteus 3:3) "Urimelig vrede og ukontrolleret raseri opleves i trafikken, i familien, ... og [i] den tilsyneladende umotiverede og unødige vold der ofte følger med forbrydelse. Volden er uforudsigelig og rammer helt tilfældigt, og folk står tilbage og føler sig magtesløse og sårbare." - Avisen Business Day, Sydafrika

"Venner af sanselige nydelser snarere end venner af Gud." (2 Timoteus 3:4) "Seksuel frihed er blevet et moralsk korstog, hvor kristen moral er fjenden. - Internettidsskriftet Boundless.

"Har en ydre form for Gudhenivenhed, men er en benægtelse af dens kraft." (2 Timoteus 3:5) "[En tibdligere prostitueret i Holland] indrømmede at modstand mod legalisering [af prostitution] hovedsagelig kommer fra religiøse grupper. Hun holdt en pause og sagde så med et bredt smil at da hun var prostituoeret, var der en del præster blandt hendes faste kunder. 'Prostituerede er enige om at deres bedste kunder kommer fra religiøse grupper,' fortalte hun leende." - Avisen National Catholic Reporter, USA.

Måske kan du genkende noget af dette?
_________________________

"Men dette skal du vide, at i DE SIDSTE DAGE vil kritiske tider som er vanskelige at klare, være her. For menneskene vil være egenkærlige, pengekære, pralende, hovmodige, [guds]bespottere, ulydige mod forældre, utaknemmelige, illoyale, uden naturlig hengivenhed, uforsonlige, bagvaskere, uden selvbeherskelse, vilde, uden kærlighed til det gode, forrædere, egenrådige, opblæste, venner af sanselige nydelser snarere end venner af Gud, idet de har en ydre form for gudhengivenhed, men er en benægtelse af dens kraft;"
(2 Timoteus 3:1-5)