Hvordan Gud viser rimelighed

Hvordan Gud viser rimelighed traellen
For nogle dage siden skrev jeg om ødelæggelsen af byerne Sodoma og Gomorra. ( http://debat.sol.dk/show.fcgi?category=6&conference=217&posting=760964 ) Jehovas engel gav Lot den klare besked: "Bring dig i sikkerhed i bjerglandet." Men det havde han ikke lyst til. "Åh nej, Jehova!" bad han. Lot var overbevist om at han ville dø hvis han flygtede op i bjergene,så han bønfaldt Jehova om at han og hans familie i stedet måtte måtte flygte til en nærliggende by der hed Zoar. Det var imidlertid også en af de byer Jehova havde til hensigt at ødelægge. Desuden var Lots frygt helt ubegrundet. Naturligvis kunne Jehova have hjulpet ham til at overleve i bjergene. Alligevel gav han efter for Lots anmodning og skånede Zoar. "Se, også i denne sag tager jeg hensyn til dig," sagde engelen til Lot. (1 Mosebog 19:17-22) Er det ikke et storslået udtryk for Jehovas rimelighed?

Jehova reagerer også positivt når nogen viser oprigtig anger, og han gør altid det der er barmhjertigt og rigtigt. Tænk på det der skete da profeten Jonas blev sendt til den ugudelige by Nineve, der var fyldt med vold. Mens Jonas gik igennem Nineves gader, proklamerede hans Guds enkle budskab om at den store by ville blive ødelagt om fyrre dage. Men så skete der noget uventet. Ninevitterne omvendte sig! (Jonas kapitel 3)

Vi kan lære meget af at se hvordan Jehova og Jonas hver især reagerede i denne nye situation. Jehova tilpassede sig og 'lod sig selv blive' en der tilgav synder, i stedet for en "stridsmand". (2 Mosebog 15:3) Jonas, derimod, var ikke fleksibel og langt mindre barmhjertig. I stedet for at genspejle Jehovas rimelighed reagerede han mere som et godstog. Nu havde han forkyndt byens dom, og så skulle den også eksekveres! Men Jehova gav tålmodigt sin utålmodige profet en uforglemmelig lektion i rimelighed og barmhjertighed. (Jonas kapitel 4)

Endelig kan det nævnes at Jehova er rimelig med hensyn til hvad han forventer af os. Kong David sagde: "Han ved hvordan vi er dannet, husker at vi er støv." (Salme 103:14) Jehova forstår vore begrænsninger og ufuldkommenheder bedre end vi selv gør. Han forventer aldrig mere af os end vi kan klare. Bibelen siger om jordiske herskere at nogle er "gode og rimelige" mens andre er "vanskelige at behage". (1 Peter 2:18) Hvilken slags Herre er Jehova? Læg mærke til hvad der siges i Ordsprogene 19:17: "Den der viser den ringe sin gunst låner ud til Jehova." Det er naturligvis kun en god og rimelig herre der vil lægge mærke til alle de gange nogen gør godt mod den ringe. Derudover viser dette skriftsted at universets Skaber i virkeligheden anser sig selv for at stå i gæld til små mennesker der handler barmhjertigt! Det er virkelig et udtryk for stor ydmyghed.

Jehova vil altid være mild og rimelig overfor sine tjenere. Han lytter når vi beder i tro. Og selv om han ikke sender engle fra himmelen for at tale til os, må vi ikke tro at han ignorerer vore bønner. Da Paulus opfordrede sine trosfæller til 'stadig at bede' om at han måtte blive løsladt, tilføjede han: "For at jeg må blive givet tilbage til jer så meget tidligere." (Hebræerne 13:18-19) Gennem vore bønner kan vi altså få Jehova til at gøre noget som han måske ellers ikke ville have gjort! (Jakob 5:16)

De forskellige måder Jehovas ydmyghed kommer til udtryk på - om det er ved at han er mild, tålmodig, rimelig eller villig til at lytte - betyder naturligvis ikke at han går på kompromis med hensyn til sine retfærdige principper. Kristenhedens præster synes måske at de er rimelige når de kildrer folks ører ved at udvande Jehovas moralnormer. (2 Timoteus 4:3) Menneskers tendens til at gå på kompromis når det tjener deres egne interesser, har imidlertid intet med Guds rimelighed at gøre. Jehova er hellig; han vil aldrig slække på sine retfærdige normer. (3 Mosebog 11:44) Lad os derfor værdsætte Jehovas rimelighed og se den som et bevis på hans ydmyged. Bliver du ikke varm om hjertet når du tænker på at Jehova Gud, den viseste i hele universet, også er helt igennem ydmyg? Det er en stor glæde for os at kunne komme nær til en så ærefrygtindgydende, men samtidig mild, tålmodig og rimelig Gud!

Hav en god dag!