Hvordan man jager efter retfærdighed

Hvordan man jager efter retfærdighed traellen
Gud forventer at vi lever efter hans normer for ret og uret. Eftersom hans normer er retfærdige, jager vi efter retfærdighed når vi følger dem. "Lær at gøre godt, søg efter ret," siges der i Esajas 1:17. Vi bliver opfordret til at 'søge retfærdighed'. (Zefanias 2:3) Vi bliver også opfordret til at "iføre [os] den nye personlighed som blev skabt i overensstemmelse med Guds vilje i sand retfærdighed". (Efeserne 4:24) Sand retfærdighed udelukker vold, urenhed og umoralitet, alt sammen noget der krænker det der er helligt. (Salme 11:5; Efeserne 5:3-5)

Er det en byrde for os at følge Jehovas retfærdighed? Nej, ikke når forudsætningerne er til stede. Et hjerte der drages mod Jehova, føler ikke hans krav som en tung byrde. På grund af vores kærlighed til Gud og alt hvad han står for, ønsker vi at leve på en måde der behager ham. (1 Johannes 5:3) Jehova "elsker retfærdsgerninger". (Salme 11:7) Det vil sige at hvis vi vil efterligne Guds retfærdighed, må vi lære at elske det Jehova elsker, og at hade det han hader. (Salme 97:10)

Det er ikke let for ufuldkomne mennesker at jage efter retfærdiged. Vi må afføre os den gamle personlighed med dens syndige tilbøjelighder og iføre os den nye. Bibelen siger at den nye personlighed "fornys" gennem nøjagtig kundskab. (Kolossenserne 3:9-10) Den form af udsagnsordet der er overat med "fornys", viser at der er tale om en fortsat proces, noget der kræver stadig opmærksomhed. Uanset hvor meget vi bestræber os for at gøre det der er rigtigt, er der tider hvor vores syndige natur får os til at snuble - i tanke, ord og handling. (Romerne 7:14-20;
Jakob 3:2)

Hvordan skal vi se på dét at vi under tiden kommer til kort i vore bestræbelser for at jage efter retfærdighed? Vi vil naturligvis ikke bagatellisere at synd er en alvorlig sag, men samtidig må vi heller ikke give op og mene at vore fejltrin gør os uværdige til at tjene Gud. Han har i sin barmhjertighed sørget for at de der angrer og omvender sig, kan opnå hans gunst igen. Apostelen Johannes udtalte følgende trøsterige ord: "Jeg skriver dette til jer for at I ikke skal begå en synd." Men meget realistisk tilføjer han så: "Dog, hvis nogen begår en synd [på grund af den nedarvede ufuldkommenhed], har vi en hjælper hos Faderen, Jesus Kristus." (1 Johannes 2:1) Ja, Jehova har tilvejebragt Jesu genløsningsoffer så vi kan tjene ham på en antagelig måde trods vores syndige natur. Får dét os ikke til at ønske at gøre vort bedste for at behage ham? For mit eget vedkommende er svaret: Jo! Hvad med dig?

Hav en god dag.
______________

"For dette er hvad kærligheden til Gud vil sige, at vi holder hans bud; og hans bud er ikke byrdefulde" (1 Johannes 5:3) -> http://www.watchtower.org/bible/index.htm

Retfærdighed? ikke hos JV.............................. jalmar
..................De er simpelthen så uretfærdige i deres forskruede ideer om livet!

Bare se deres forskruede ideer om Blodtransfusioner!


Deres idder om Kvindens plads i samfundet!

Et Patriarkalsk samfund, der endnu ikke i deres tanke- og væremåde har forladt 1800-tallet!


jalmar