Hvordan skriver man Det Radikale Venstre

Hvordan skriver man Det Radikale Venstre Anonym
Hvordan skriver man Det Radikale Venstre? Hedder det de Radikale eller de radikale? Hvorfor?

De hedder dulkis
- Det Radikale Venstre.

- Hvorfor?.... Øhhh hvorfor hedder farven blå "blå".